Categorie: Procestechniek

CEmarkering is verplicht in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn de lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. … Voor bepaalde productgroepen is CEmarkering ook verplicht in Turkije.