Is een CE markering verplicht?

Categorie: Algemeen

Ja, in bepaalde gevallen is een CE-markering verplicht voor producten die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht. CE staat voor Conformité Européene, wat betekent dat het product voldoet aan de Europese wetgeving en veiligheidsnormen.

De CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die zijn vastgesteld in de relevante Europese richtlijnen of verordeningen. Deze richtlijnen omvatten verschillende productcategorieën, zoals machines, elektrische apparatuur, medische hulpmiddelen, speelgoed, bouwproducten en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De verplichting om een CE-markering aan te brengen is afhankelijk van het specifieke product en de geldende wetgeving. Voor sommige producten is de CE-markering verplicht voordat ze op de markt worden gebracht, terwijl andere producten mogelijk vrijgesteld zijn of onder specifieke voorwaarden vallen.

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of de gemachtigde vertegenwoordiger om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de toepasselijke EU-richtlijnen of verordeningen en om de CE-markering correct aan te brengen. Dit houdt in dat het product moet worden getest, gedocumenteerd en gecontroleerd volgens de vereisten van de relevante wetgeving.

Het niet naleven van de vereisten voor CE-markering kan leiden tot juridische consequenties, zoals boetes of het verbieden van de verkoop van het product binnen de EER. Het is daarom belangrijk voor fabrikanten en distributeurs om zich bewust te zijn van de vereisten en ervoor te zorgen dat hun producten de juiste CE-markering hebben voordat ze op de markt worden gebracht.

Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Geef een reactie