By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.
0646808297 info@dextools.nl Waarderweg 54 08:00 - 17:00

Big bag losstation toepassingen

Een big bag losstation is het ideale systeem voor het legen van big bags. Het design garandeert een goede uitstroom uit big bags, zelfs als het product eigenschappen bezit die problemen kan veroorzaken als, brugvorming, rat-holing of gewoon moeilijk uitstromen van zichzelf. Het innovatieve peddelsysteem zorgt voor een efficiente en een kostenbesparende werking. Mochten er agglomeraten (klonten) in het product zitten, dan kan de uitloop van het losstation worden voorzien van een klontenbreker die de klonten verkleind.

Hier onder ziet u diverse toepassingen voor het legen van grote zakken door middel van een big bag losstation.

Big bag losstation voor het legen en vullen van grote zakken

Bulkmateriaal dat in grote zakken is opgeslagen, kan automatisch in kleine zakken worden gevuld. Systemen voor het legen van grote zakken hebben optionele ingebouwde zakkenvuleenheden. Voor lage vulcapaciteiten worden deze eenheden geïnstalleerd onder de vultrechter van de big bag en bieden ze een praktische en kostenefficiënte oplossing. Het lossen van grote zakken en het vullen van zakken kan op één compact systeem worden uitgevoerd. Voor grotere vulbehoeften worden de zakkenvulmachines geïnstalleerd in de buurt van de stations voor het legen van bulkzakken. Pneumatische transportsystemen of mechanische transportbanden worden gebruikt om het bulkmateriaal van het FIBC-zakkenlegstation naar het zakkenvulsysteem te transporteren.

Legen van big bags en vullen met mixers

Automatische menginstallaties worden gebruikt om droge bulkgoederen te mengen volgens bepaalde recepten. Grondstoffen die in FIBC-zakken worden geleverd, kunnen naar de menginstallaties worden overgebracht door een combinatie van transportuitrusting en een systeem voor het legen van bulkzakken. Afhankelijk van het type toepassing kunnen pneumatische transportsystemen of mechanische toevoersystemen worden gebruikt om de mengers te vullen. Ledigingsstations voor grote zakken kunnen worden vervaardigd met een ingebouwd doseersysteem. De hoeveelheid grondstof die in de menger wordt geladen, wordt automatisch gecontroleerd met behulp van een weeg- en doseersysteem. Stofafscheiders kunnen worden gebruikt om stofemissie tijdens het vullen van de menger te voorkomen.

Big bag losstation voor het legen, doseren, wegen en doseren van Big Bags

Een Big bag losstation systeem kan droge bulk vaste stoffen in poeder- en granulaatvorm leveren aan weeg- en doseersystemen. De vultrechter van het weegsysteem moet vol blijven tijdens het doseren en doseren. Big bag leegmaaksystemen kunnen het productniveau in de laadhopper controleren en automatisch op een constant niveau houden. Afhankelijk van de doseersnelheid en de transportafstand kunnen mechanische transportsystemen of pneumatische laadsystemen worden gebruikt. Bij materialen met een hoog stofgehalte kunnen stofvangers worden gebruikt om stofemissie tijdens het laden van de trechter te voorkomen.

Systemen voor het legen van big bags en het laden van bulkwagens

Bulktankwagens of open vrachtwagens worden soms gevuld met poedervormige materialen die in FIBC-zakken worden geleverd. Deze systemen bestaan over het algemeen uit een station voor het legen van bulkzakken, een mechanische of pneumatische transportband en een laadbalg. Het ledigingsstation van de big bag brengt de bulkgoederen over van de big bag naar het transportsysteem. Het vervoerende systeem brengt het over naar de plaats van de vrachtwagenlading. En de laadbalg wordt gebruikt om de tankwagen te vullen zonder dat er stof vrijkomt. Aangezien het laden van vrachtwagens binnen een beperkte tijd moet gebeuren, worden big bag-afvoersystemen met hoge capaciteit en bulktransportsystemen gebruikt. Voor korte afstanden wordt de voorkeur gegeven aan schroeftransporteurs om het materiaal van het big bag losstation naar de laadkoker van de vrachtwagen te transporteren. Voor lange transportafstanden bieden pneumatische transportsystemen een betere service. Er kan een voorraadtrechter of silo boven de laadklep van de bulkwagens zijn om de materiaalstroom tussen inlaat en uitlaat te compenseren. Systemen voor het lossen van bulkzakken en het vullen van vrachtwagens hebben een automatisch controlesysteem dat het productniveau in de vrachtwagen controleert en alle apparatuur dienovereenkomstig bedient. Een optioneel weegsysteem kan worden toegevoegd om de hoeveelheid materiaal te meten die in de vrachtwagen wordt gevuld.

CONTACT VOOR VRAGEN OVER EEN BIG BAG LOSSTATION

Heeft u vragen over een Big bag losstation of wilt u een project bespreken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bezoek ons

Waarderweg 54, haarlem

bel ons

023- 5530315 of 06-46808297

stuur een email

info@dextools.nl

has been added to the cart. View Cart