FAQs

Atex

Categorie: Atex

Stofexplosies kunnen ontstaan als brandbare vaste stoffen in kleine deeltjes gemengd worden met lucht en in aanraking komen met een ontstekingsbron.

Categorie: Atex

Ja, dit is mogelijk met een gecertificeerde ATEX stofzuiger welke is voorzien van het juiste HEPA veiligheidsfilter.

Categorie: Atex

Met een gecertificeerde ATEX stofzuiger is het mogelijk om op een veilige manier explosiegevaarlijke stoffen en materialen op te zuigen.

Categorie: Atex

Als er voldoende fijn houtstof in de lucht aanwezig is, kan één enkel vonkje van een lamp of machine voldoende zijn om een stofexplosie te veroorzaken. De menging van houtstof en lucht in het systeem kan zorgen voor een explosief mengsel.

Categorie: Atex

Wanneer er binnen industrieën en bedrijven situaties bestaan waar er kans is op brand- en explosiegevaar, bijvoorbeeld in de productie- of werkomgeving, is er sprake van ATEX. ATEX, wat voluit het Franse ATmosphere EXplosible betekent, omvat diverse Europese richtlijnen van explosieveiligheid.

Categorie: Atex

Binnen de ATEX zones, wordt er onderscheid gemaakt tussen twee typen explosiegevaar, namelijk gas en stof. Is er sprake van gas- of dampexplosiegevaar? Dan is er sprake van een ATEX zone 0, 1 of 2. In het geval er sprake is van explosiegevaar door stof, dan is er sprake van een ATEX zone 20, 21 of 22.

Categorie: Atex

Zeer licht ontvlambaar: vlampunt lager dan 0°C (K0), zoals aceton. Licht ontvlambaar: vlampunt tussen 0°C en 21°C (K1), zoals brandspiritus. Ontvlambaar: vlampunt tussen 21° en 55°C (K2), zoals petroleum. Stoffen met een vlampunt boven 55°C worden “brandbaar” (K3) genoemd, zoals dieselolie.

Alleen deeltjes kleiner dan 0,5 mm zorgen voor stofexplosies. De vaste stof moet dus voldoende fijn zijn om stofexplosies te kunnen veroorzaken. Die fijne deeltjes kunnen ook een gevolg zijn van een bewerking. Een stuk hout veroorzaakt bijvoorbeeld geen stofexplosie.

Voor het ontstaan van explosies zijn namelijk drie factoren nodig: brandbare stof; zuurstof (lucht); ontstekingsbron.

Perslucht stofzuiger

De hoeveelheid benodigde perslucht verschilt per type persluchtstofzuiger. Meer weten? Bekijk ons assortiment persluchtstofzuigers of neem contact met ons op!

Een perslucht stofzuiger wordt aangedreven door een venturi perslucht. De venturi creëert een onderdruk in de stofzuiger, waardoor het mogelijk is om middels een zuigslang materiaal op te zuigen.

Een persluchtstofzuiger wordt veelal ingezet in omgevingen waar geen elektriciteit aanwezig is, zoals bijvoorbeeld in een ATEX omgeving. Daarnaast heeft een persluchtstofzuiger geen bewegende delen in de machine zitten, waardoor de stofzuiger niet kan worden overbelast en ongevoelig is voor slijtage. 

Industriële stofzuiger 380 Volt

Als u de industriële stofzuiger in wilt zetten voor het opzuigen van grote hoeveelheden (zwaar) stof of het stof over lange afstanden wilt verplaatsen, kan het zijn dat het zuigvermogen van een 230 Volt niet toereikend genoeg is. In een dergelijk geval biedt een stofzuiger op krachtstroom uitkomst. Daarnaast is een industriële stofzuiger op 380 Volt geschikt om te dienen als centrale unit waarbij men op verschillende plekken zuigwerkzaamheden wilt uitvoeren. Een stofzuiger op krachtstroom is ook meer geschikt in een continu proces waarbij de stofzuiger gedurende de hele dag aan dient te staan.

De maximale slanglengte van een stofzuiger op krachtstroom is afhankelijk van het vermogen en de eigenschappen van de industriële stofzuiger. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact met ons op.

en krachtstroom stofzuiger is geschikt voor het opzuigen van grote hoeveelheden (zwaar) stof waarbij het mogelijk is om lange slanglengtes in te zetten. Daarnaast is een industriële stofzuiger op 380 Volt uit te rusten met grote vuilcontainers van bijvoorbeeld 100 liter.  

Industriële stofzuiger 230 Volt

Dit hangt af van het type industriële stofzuiger dat u heeft. Een industriële stofzuiger op 230 Volt is te verkrijgen met by-pass motoren of met brushless motoren. Een by-pass motor is voorzien van koolborstels, welke slijten naarmate het gebruik. Een by-pass motor gaat ongeveer 1.200 draaiuren mee. Daarnaast slijt een by-pass motor bij gebruik langer dan één uur sneller, wat de levensduur van de motor verminderd. Een brushless motor gaat ongeveer 20.000 draaiuren mee en kan voor continue processen ingezet worden. 

Welke industriële stofzuiger het meest geschikt is voor u, hangt af van het materiaal en de hoeveelheid van het materiaal dat u met de industriële stofzuiger wilt opzuigen. Wij adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden, neem hiervoor contact met ons op!

Het opzuigen van hete materialen met een industriële stofzuiger is zeker mogelijk. Voor het opzuigen van hete materialen met een industriële stofzuiger is het noodzakelijk een NOMEX filter en een hittebestendige zuigslang in te zetten. Deze combinatie zorgt ervoor dat stoffen tot 200°C opgezogen kunnen worden.

Wij adviseren een maximale slanglengte van 20 meter te gebruiken bij een industriële stofzuiger op 230 Volt. Het gebruiken van een langere zuigslang zal negatieve effecten hebben op de zuigprestaties van de industriële stofzuiger.

Algemeen

Categorie: Algemeen

Het inzetten van een industriële stofzuiger zorgt ervoor dat u alle stoffen en restmaterialen die vrijkomen in uw productie- of werkomgeving eenvoudig, snel en efficiënt op kan zuigen. Hierdoor zorgt de industriële stofzuiger ervoor dat u stofvrij kunt werken.

Categorie: Algemeen

Het assortiment industriële stofzuigers van Dextools Nederland is zo breed, dat wij voor vrijwel ieder stofprobleem een zuigoplossing kunnen leveren. Welke industriële stofzuiger het meest geschikt is voor u, hangt af van allerlei factoren en uw persoonlijke wensen. Onze technische specialisten adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden binnen uw bedrijf. Neem hiervoor contact met ons op!

Fijnstof stofzuiger

Categorie: Fijnstof stofzuiger

Het opzuigen van gezondheidsgevaarlijke stoffen met een fijnstof stofzuiger is mogelijk door het toepassen van een HEPA filter.

Categorie: Fijnstof stofzuiger

Welk filter het meest geschikt is voor een fijnstof stofzuiger, hangt af van het soort stof dat men op wilt zuigen. Bij fijnstof is een polyester sterfilter in stofklasse M (1 micron) veelal afdoende. Indien het stof extreem fijn is, kan een HEPA H14 filter nodig zijn (stoffiltratie tot 99,995%).

Cleanroom stofzuiger

Autoclaveren is het volledig bacterievrij maken van een product, bijvoorbeeld een industriële stofzuiger. 

GMP staat voor Good Manufacturing Practices en is een kwaliteitsborgingssysteem voor de farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie. De cleanroom stofzuigers van Dextools Nederland voldoen aan GMP.

Dat is geheel afhankelijk van de strenge richtlijnen welke gelden binnen de cleanroom waarbinnen u de cleanroom stofzuiger wilt inzetten. Onze specialisten nemen graag vrijblijvend met u de mogelijkheden door. 

Een cleanroom stofzuigers is, op de motorkop na, volledige autoclaveerbaar tot 120°C.

Jazeker, Dextools Nederland beschikt over industriële stofzuigeraccessoires welke speciaal geschikt zijn voor gebruik in cleanrooms. Zo zijn deze stofzuigeraccessoires autoclaveerbaar. 

Afzuigunits

Categorie: Afzuigunits

Dextools heeft afzuigunits in het assortiment welke geschikt zijn voor gebruik in een ATEX zonering (ATEX gecertificeerd). Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Categorie: Afzuigunits

In het kader van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn werkgevers verplicht om de blootstelling aan lasrook te beoordelen. Lasrook wordt gezien als een mengsel van ongedefinieerde samenstelling. Tijdens een 8-urige werkdag geldt hiervoor een wettelijke grenswaarde van 1 mg/m3

Categorie: Afzuigunits

Het inkorten van spirobuizen is een vrij eenvoudige klus. Maak hiervoor gebruik van een slijptol of ijzerzaag. Voor een stevige en luchtdichte verbinding is het belangrijk de buis goed haaks in te korten. Teken de buis voor het zagen af op de juiste maat.

Categorie: Afzuigunits

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Deze stoffen kunnen zitten in verpakte producten, zoals schoonmaakmiddelen, kitten, verven en smeermiddelen.

Categorie: Afzuigunits

Lasrook is meer dan rook alleen. Het is een verzamelterm voor de gassen die vrijkomen tijdens het lassen, vermengd met hele fijne stofdeeltjes van het smeltbad. Ook het gebruik van toevoegmaterialen als draad en elektroden bepalen de samenstelling van de lasrook.

Categorie: Afzuigunits

Een centrifugaal ventilator is afzuigmotor die kan worden ingebouwd in een behuizing. Denk hierbij aan een afzuigbox, geurfilterkast, afzuigkap of luchtbehandelingskast. Ook kan deze ventilator rechtstreeks worden aangesloten op een afzuigkanaal. Er zijn enkel en dubbelaanzuigende centrifugaalventilatoren. afhankelijk van de toepassing kan de elektromotor zowel in als buiten de luchtstroom zijn geplaatst.

Categorie: Afzuigunits

Een spirobuis wordt ook wel spiralobuis of spiraliet buis genoemd en wordt gebruikt voor het aan- en afvoeren van lucht. Bij dextools vindt u het grootste assortiment gegalvaniseerde spirobuizen, ventilatiekanalen en toebehoren.

Een ventilatiekanaal is een luchtkanaal gemaakt voor de toe- en afvoer van lucht. Er zijn ronde uitvoeringen en rechthoekige. Een stofafscheider is een systeem dat wordt gebruikt om de kwaliteit van de lucht die vrijkomt bij industriële en commerciële processen te verbeteren door stof en andere onzuiverheden uit lucht of gas te verzamelen.

Categorie: Afzuigunits

Een stofafscheider is een systeem dat wordt gebruikt om de kwaliteit van de lucht die vrijkomt bij industriële en commerciële processen te verbeteren door stof en andere onzuiverheden uit lucht of gas te verzamelen.

Categorie: Afzuigunits

De armen worden gemonteerd aan het plafond, de wand of aan de tafel. De afzuigarmen zijn een prima oplossing voor het afzuigen van lasrook, soldeerdamp en heel veel plaatselijke stofproblemen.

Categorie: Afzuigunits

De afzuigbanken zijn ontworpen om verontreinigende stoffen direct bij de oorsprong op te vangen en het contact met de luchtwegen van de operator zoveel mogelijk te beperken.

Categorie: Afzuigunits

Lasrook en/of lasdamp inademen kan acuut nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals: heesheid, keelpijn en oogirritaties. Vooral de klachten die men op lange termijn kan krijgen zijn zeer ernstig. Dit zoals zware longproblemen (astma, COPD, kanker), strottehoofd- en urinewegkanker en maag-, nier- en zenuwschade.

Categorie: Afzuigunits

Organisch kwik is het gevaarlijkst met een LD50-waarde van 1 mg/kg bij inname, terwijl anorganisch kwik een waarde van 100 mg/kg heeft. Het giftige kwik is de enige metaalsoort die vloeibaar is bij kamertemperatuur.

Categorie: Afzuigunits

Afhankelijk van de afzuigunit van uw keuze, kunnen de filters automatisch of handmatig worden gereinigd. Bekijk hier de diverse mogelijkheden. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

Categorie: Afzuigunits

Dextools Nederland heeft zowel mobiele als stationaire afzuigunits in haar assortiment. Hierdoor is er altijd een afzuigunit die voldoet aan uw wensen.

Filters

Categorie: Filters

Dat hangt af van het type industriële stofzuiger dat u heeft. Sommige modellen zijn uitgerust met een handmatige filterschudder, waarmee het filter handmatig gereinigd kan worden. Andere modellen zijn uitgerust met een semi-automatische Dustop reiniging. Daarnaast is het ook mogelijk dat de stofzuiger is uitgerust met een perslucht reinigingssysteem welke handmatig of met een automatische timer het filter reinigt.

Categorie: Filters

Drie eenvoudige stappen om hetfilterte vervangen van uw mobiele stof- en rookafzuiger

  1. Bestel een nieuw filter bij een verkooppunt bij u in de buurt.
  2. Open het apparaat, haal de oude filter eruit en vervang dit met het nieuwe filter.
  3. Monteer de nieuwe filter binnen enkele minuten.

Categorie: Filters

Het wegend opstellen van een silo wordt gedaan d.m.v. loadcellen. Deze loadcellen worden tussen de siloconstructie en de fundatie geplaatst. De weegbereiken variëren van 100 kg tot 500 ton per loadcell. De loadcell constructie is voorzien van een beveiliging tegen horizontale en verticale krachten.

Categorie: Filters

Onze aanbeveling voor elementvervanging hangt af van het type element.

Industriële elementen
Voor vervanging van het coalescentiefilter / deeltjesfilter garandeert Dextools de prestaties en de integriteit van het element gedurende 1 jaar. Het element moet dus jaarlijks of eerder worden vervangen als dit wordt aangegeven door een hoge drukval. De levensduur van actieve koolelementen hangt af van de uitdagingsverontreiniging. Het filtratiemechanisme dat in actieve kool wordt gebruikt, is adsorptie; zodra de actieve sites bezet zijn, hebben extra koolwaterstoffen geen plaats om zich te bezinken en zullen ze stroomafwaarts verder gaan. Er is geen verschil in drukverandering op een actief koolelement. Daarom raden we aan om de actieve koolelementen om de 6 maanden te vervangen. Aangezien de meeste lijnen deeltjes-, coalescerende en actieve koolfilters hebben, raadt Dextools aan om alle industriële elementen elke 6 maanden te vervangen.

Proceselementen 
In het algemeen worden proceselementen niet gewijzigd op basis van belasting. Door het ontwerp is het grootste deel van de deeltjesverontreiniging stroomopwaarts verwerkt met onze industriële elementen. We beoordelen de levensduur van elementen in termen van reinigings- / sterilisatiecycli. De meeste van onze diepte- en membraanelementen zijn bestand tegen meer dan 100 sterilisatiecycli. Dextools raadt gebruikers aan om hun proceselementen te wijzigen met de hierboven genoemde waarden of om de elementen op integriteit te testen om te bepalen of ze in goede staat verkeren.

Categorie: Filters

Met hydrocyclonen kunnen vuildelen met een hoog soortelijk gewicht op efficiënte wijze worden uitgefilterd. Doordat de vloeistof tangentiaal wordt ingelaten ontstaat een centrifugale stroom die de vuildelen naar de buitenkant van het filter dwingt.

Categorie: Filters

Het reinigen van een filter in een industriële stofzuiger is zeker mogelijk en ook erg belangrijk. Het reinigen van het filter zorgt ervoor dat de industriële stofzuiger op een veilige en efficiënte manier stoffen op kan zuigen.  

Categorie: Filters

Een aktief kool filter wordt ingezet voor het effectief filteren van geuren en dampen. Actief kool neutraliseert geuren en dampen zodat de afzuiging gerecirculeerd kan worden in de omgeving zonder dat de gebruiker wordt blootgesteld aan schadelijke dampen. 

Categorie: Filters

Een HEPA filter zorgt ervoor dat opgezogen stoffen en materialen tot 99,995% gefilterd worden. Deze strenge filtratie is nodig wanneer men bijvoorbeeld gezondheidsgevaarlijke stoffen als asbest opzuigt. Een HEPA filter zorgt ervoor dat er geen uitstoot meer is van vervuilde lucht. Hierdoor kunnen gezondheidsgevaarlijke stoffen veilig opgezogen worden.

Categorie: Filters

Een silo is een opslagplaats voor stort- of bulkgoederen in de vorm van poeders of korrelvormige producten zoals graan, kolen, cement, veevoer, zand, grind, kunstmest, enz. Wanneer de voorraad in de silo tussentijds op is, kan deze door middel van een bulkwagen weer hervuld worden, zonder dat de silo hiervoor naar de fabriek hoeft.

Categorie: Filters

We steriliseren elementen op verschillende manieren, afhankelijk van de omstandigheden, de toepassing en het type element.

Categorie: Filters

Met een centraal stofzuigsysteem kunnen stoffen en materialen op diverse plaatsen in de werkomgeving opgezogen en centraal verzameld worden. Aantal op maat gemaakt op basis van uw situatie!

Een centraal stofzuigsysteem is ideaal in situaties waarbij het gewenst is vanaf verschillende plekken in de werkomgeving stoffen op te zuigen. Daarnaast biedt een dergelijk systeem ook uitkomst in situaties waarbij geregeld grote hoeveelheden stoffen en materialen (bulk) opgezogen en centraal afgevangen dienen te worden.

Deze stofzuigsystemen worden altijd op maat en volledig naar wens samengesteld. Hierdoor beschikt u altijd over een systeem dat volledig geoptimaliseerd is aan uw toepassing en uw bedrijf. Door het eenvoudig en overal kunnen opzuigen van stof, wordt een verbeterde kwaliteit van de werkomgeving gegenereerd.

Categorie: Filters

HEPA is een afkorting van High Efficiency Particulate Absorbing en is een speciaal filter die zeer fijne stofdeeltjes uit de afvallucht (uit te blazen lucht) van een stofzuiger haalt. … Een HEPA13 filter is dus beter dan een HEPA12 filter. Over het algemeen zijn de HEPA filters uitwasbaar. Een HEPA filter bestaat uit een mat met polypropeen/glasfiber vezels die in willekeurige richting liggen.

HEPAfilters zijn te herkennen aan een frame met een heel fijn raster. Dit soort filters kunnen meer en kleinere stofdeeltjes vasthouden. HEPAfilters hebben codes, zoals 12, 13 of 14. Hoe hoger het getal, hoe fijner het filter is en beter hij de lucht filtert.

Het is een goede gewoonte om het HEPAfilter van de stofzuiger elke zes maanden te vervangen. Het begint fijne stofdeeltjes door te laten en functioneert niet meer naar behoren. Veel HEPA filters zijn wasbaar.

Categorie: Filters

Nominaal en absoluut kunnen verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van met wie u spreekt.

Nominaal:  Dextools definieert nominaal als  een efficiëntie van minder dan 99,98% bij een bepaalde deeltjesgrootte.

Absoluut:  Sommige fabrikanten stellen dat een absolute beoordeling betekent dat 100% retentie van deeltjes bij een bepaalde grootte. Dergelijke gegevens gaan echter uit van ideale laboratoriumomstandigheden, uniforme deeltjesgrootte, constante stroomsnelheid en constante deeltjesuitdaging. In de praktijk is 100% retentie van deeltjes moeilijk te bereiken. Dextools definieert absoluut als  een efficiëntie gelijk aan of groter dan 99,98% bij een gegeven deeltjesgrootte.

Categorie: Filters

Een patroonfilter is een gevouwen filter en is geschikt voor het opzuigen van droge stoffen. Wanneer er kleverige- of vochtige stoffen opgezogen moeten worden, is een polyester sterfilter meer geschikt. Dit filter bestaat uit 12 of 24 lamellen en is gemaakt van polyester, waardoor het filter steviger is en meer kan hebben.

Categorie: Filters

Het soortelijk gewicht van een kuub is afhankelijk van het product. Een big bag zand a 1 kuub weegt gemiddeld tussen de 1400 en 1500kg. Een big bag Grind daarentegen zit al snel aan een gewicht van 1600kg. Enkele producten zoals schelpen, houtsnippers of boomschors hebben een veel lager soortelijk gewicht

Categorie: Filters

Er bestaan verschillende filterkassen, namelijk: L (3 micron), M (1 micron), H (tot 99,995% filtratie), U (tot 99,999995% filtratie) en AK. AK staat voor Actief Kool en het neutraliseert dampen en geuren. 

Procestechniek

Categorie: Procestechniek

CEmarkering is verplicht in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn de lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. … Voor bepaalde productgroepen is CEmarkering ook verplicht in Turkije.

Categorie: Procestechniek

Veel consumentenproducten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt verschijnen, moeten een CEmarkering hebben. De CEmarkering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. Denk bijvoorbeeld aan brandveiligheid. Daarnaast is voor veel bouwproducten ook een prestatieverklaring nodig.

Categorie: Procestechniek

Kalksteen is sedimentair gesteente dat ontstaat door de opeenhoping van (kalkhoudende) stoffelijke overblijfselen van in zee levende organismen. Daarmee bestaat kalksteen voornamelijk uit calciumcarbonaat (CaCO3) en vindt men er regelmatig fossielen in terug (schelpen, ammonieten, e.d.).

Categorie: Procestechniek

Operators controleren de stappen in het proces van de procestechniek en zorgen samen voor een goed eindproduct. Je hebt verschillende taken: je controleert de voortgang van het productieproces van de fabriek waar je werkt en je grijpt in als dat nodig is. Ook voer je controles uit op de installatie zelf.

Categorie: Procestechniek

Blaastransport is pneumatisch transport op basis van voortstuwende lucht. De pomp wordt aan het begin van het systeem geplaatst. Bij transportsystemen op basis van blaaslucht worden grondstoffen vanuit één invoerpunt naar één of meerdere afscheiders/ontvangstpunten getransporteerd.

Welk type blaastransport het meest geschikt is voor uw type product hangt af van diverse aspecten. Of het nu gaat om intern, stofvrij transport over grote afstanden of het legen van een silo; er zal een juiste keuze moeten worden gemaakt voor het type transportsysteem, dimensionering en componentenkeuze.

Onze pneumatische transportinstallaties onderscheiden zich in de markt op de volgende punten:

  • bedienings- en onderhoudsvriendelijkheid
  • betrouwbaarheid
  • lange levensduur

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze, waarbij niet alleen het optimaal functioneren van het systeem van belang is, maar ook o.a. de onderhoudsgevoeligheid ervan.

Categorie: Procestechniek

De schroeftransporteur is een van de oudste transportmiddelen voor continu transport die door de mens wordt toegepast. Reeds bij de oude Grieken werd dit werktuig, de zgn. schroef van Archimedes, gebruikt voor horizontaal of licht stijgend transport van water.

Tegenwoordig worden schroeven in vele uitvoeringsvormen gebruikt voor het transport van zowel vrijstromend als klevend (zgn. cohesief) stortgoed. Qua werkwijze en gebruik moet een onderscheid werden gemaakt in schroeven voor horizontaal of hellend transport, en schroeven voor verticaal transport.

De horizontale schroef is typisch een duwwerktuig, waarbij het te transporteren materiaal in de onderste helft van de trog of pijp ligt. Bij rotatie van de schroef kan het materiaal door de wrijving met de trogwand niet met de schroef meedraaien, waardoor het door de schroef wordt voortgeduwd. Dit is te vergelijken met een moer op een roterende schroef. Wanneer de moer niet (of slechts ten dele) met de schroef mee kan draaien zal hij zich langs de schroef bewegen. De vullingsgraad van de horizontale schroef zal niet groter zijn dan ca 40% van de troginhoud. Bij te grote vulling treedt meer wrijving op tussen schroef en materiaal en zal dit ten dele met de schroef meeroteren, en vindt daar dus geen transport plaats. Het materiaal wordt “over de balk gegooid “.

Bij verticaal schroeftransport is de schroef niet in een trog, maar in een ronde pijp ondergebracht. Voor transport is het nodig dat het materiaal ten dele meedraait met de schroef. Hierdoor wordt het materiaal door centrifugaalwerking tegen de pijpwand gedrukt, en door de wrijving afgeremd, waardoor transport optreedt. In tegenstelling tot de horizontale schroef die bij elk toerental zal transporteren, bestaat er bij de verticale schroef een minimum toerental, waaronder geen transport zal plaatsvinden. De toerentallen zijn bij verticaal transport in het algemeen veel hoger dan bij horizontale schroeven.

Categorie: Procestechniek

Zuigtransport biedt uitkomst wanneer er een grote afstand moet worden overbrugd. Daarnaast is het met zuigtransport mogelijk om met meerdere afnamepunten te werken. Daarbij is het met een zuigtransportsysteem eenvoudiger om van silo naar silo te transporteren.

Het modulair ontwerp van onze vacuüm zuigtransport units voor de chemische-, farmaceutische- en voedselindustrie, verschaft ons de mogelijkheid om de unit met geringe aanpassingen voor zijn specifieke toepassing geschikt te maken. Hierdoor zijn ook applicaties van b.v. toxische of explosiegevoelige materialen mogelijk.

In een vacuüm zuigtransport systeem spelen vele factoren een rol in de te realiseren transport capaciteit. De gemiddelde transport capaciteit bedraagt 100 kg/h voor onze kleinste systemen tot 3.500 kg/h voor onze grootste unit. (maximaal gerealiseerde capaciteit 12.000 kg/h)

Het merendeel van de te overbruggen transportafstanden bedraagt 15 m horizontaal bij 10 m verticaal. (maximaal gerealiseerde transportafstand 100 m horizontaal en 40 m verticaal). Vacuümtransport is een speciale vorm van materiaalverplaatsing, welke op grond van onderdruk de voorkeur verdient boven mechanisch of blaastransporten wanneer kritieke stoffen dienen te worden verplaatst, waarbij blootstelling aan mens, machine en milieu dient te worden vermeden.

Categorie: Procestechniek

Bekende voorbeelden zijn: aardolie, steenkool, aardgas, bauxiet en zout. Maar ook de zogenaamde edelgesteenten zoals goud, zilver, diamant en platina. Delfstoffen worden veel gebruikt als grondstof bij het maken van producten. Ook olie en steenkool zijn delfstoffen, deze worden gebruikt voor brandstof.

Categorie: Procestechniek

Procestechniek is het deel van de techniek dat zich bezighoudt met het ontwerp, en de bedrijfsvoering, de bediening, van installaties uit de procesindustrie. Dit vakgebied bestaat uit een deel werktuigbouwkunde, elektrotechniek en chemie, en heeft doorgaans een hoop te doen met regeltechniek

Categorie: Procestechniek

De machinerichtlijn (2006/42/EG) geeft de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, inclusief de minimale eisen, aan machines, hijs- en hefgereedschappen, kabels en meer. Deze richtlijn is nodig om CE-markering te toepassen op dergelijke apparaten en bestaat uit een aantal onderdelen.

Categorie: Procestechniek

Grondstoffen zijn materialen die in een proces gebruikt worden om iets te maken of te fabriceren. Specifiek natuurlijke grondstoffen zijn stoffen die in de natuur gevonden worden, zoals vruchtbare aarde, olie, mineralen, hout en andere gewassen.

Categorie: Procestechniek

Als een product een CEmarkering hoort te dragen, dan is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant om de markering op het product aan te brengen. Hierdoor verklaart de fabrikant dat het product aan de veiligheidseisen van de Europese Unie voldoet.

has been added to the cart. View Cart
Chat openen