Atex

Categorie: Atex

Een stofexplosie kan optreden wanneer er een brandbare stof aanwezig is in de vorm van fijne deeltjes, een voldoende hoge concentratie van deze deeltjes in de lucht en een ontstekingsbron aanwezig is. Hier zijn de belangrijkste stappen in het ontstaan van een stofexplosie:

 1. Stofverspreiding: Een brandbare stof, zoals houtstof, meel, poeders of chemische stoffen, moet in de lucht worden verspreid in de vorm van fijne deeltjes. Dit kan gebeuren door processen zoals malen, mengen, zeven of door externe factoren zoals wind of luchtstromen.
 2. Vorming van een brandbaar mengsel: Als de brandbare stof zich verspreidt, kan deze zich vermengen met de omringende lucht. Er moet een voldoende hoge concentratie van de brandbare deeltjes in de lucht aanwezig zijn om een explosieve atmosfeer te vormen. Deze concentratie moet binnen het explosieve bereik liggen, dat wordt bepaald door de onderste explosiegrens (OEL) en de bovenste explosiegrens (BEL) van de stof.
 3. Aanwezigheid van een ontstekingsbron: Een ontstekingsbron is nodig om het brandbare mengsel te ontsteken en een explosie te veroorzaken. Ontstekingsbronnen kunnen variëren, zoals open vuur, vonken, elektrische ontladingen, hete oppervlakken, statische elektriciteit of zelfs spontane ontsteking als gevolg van wrijving.
 4. Ontsteking en explosie: Wanneer een ontstekingsbron in contact komt met het brandbare mengsel, kan het een ontsteking veroorzaken. Dit kan leiden tot een snelle verbranding van de brandbare deeltjes, waarbij een aanzienlijke hoeveelheid energie wordt vrijgegeven in de vorm van een explosie. De explosie veroorzaakt drukgolven, vlammen en hitte, die schade kunnen veroorzaken aan de directe omgeving.

Het is belangrijk op te merken dat stofexplosies ernstige gevaren met zich meebrengen en dat preventieve maatregelen van cruciaal belang zijn. Dit omvat het implementeren van adequate ventilatie, het beheersen van stofverspreiding, het gebruik van explosieveilige apparatuur, het regelmatig schoonmaken van werkruimtes en het trainen van personeel in veiligheidsprocedures. Regelgeving en normen bestaan om bedrijven te begeleiden bij het voorkomen van stofexplosies en het waarborgen van de veiligheid.

Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Atex

Ja, dit is mogelijk met een gecertificeerde ATEX stofzuiger welke is voorzien van het juiste HEPA veiligheidsfilter.

ATEX stofzuiger

Een industriële stofzuiger moet voldoen aan specifieke omstandigheden en wensen binnen uw bedrijf of bij uw opdrachtgever op locatie. Bij EXshop.nl vindt u een breed aanbod industriële ATEX stofzuigers voor ieder stofprobleem.

Het begrip ATEX omvat in de basis alle situaties waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar. De afkorting ATEX is afkomstig van twee Franse woorden ATmosphere EXplosible. Bedrijven en organisaties die werken in of te maken hebben met explosiegevaarlijke omgevingen dienen maatregelen te nemen zodat werknemers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren onder deze omstandigheden. Hierdoor zijn ATEX normen opgesteld. Een van deze normen is dat materialen, zoals bijvoorbeeld industriële stofzuigers, moeten voldoen aan bepaalde richtlijnen. Meer informatie over ATEX regelgeving vindt u elders op onze website

De stofzuigers in onze collectie zijn geschikt voor ATEX zone 0,1,2,20,21 of 22.

Over de ATEX stofzuiger

Een ATEX industriële stofzuiger wordt gebruikt wanneer er veilig gewerkt dient te worden in een stof- en/of gasontploffingsgevaarlijke ruimte. Deze omgevingen zijn onderhevig aan ATEX richtlijn 114 (voorheen ATEX 95). Dit is een richtlijn die dient ter bescherming van medewerkers die blootgesteld worden aan deze brand- en explosiegevaarlijke omgevingen. De ATEX 114 richtlijn omschrijft een explosieve omgeving als: ”een mengsel van brandbare stof (in de vorm van gas, damp, mist of stof) met een lucht onder atmosferische omstandigheden waarin, na ontsteking, de ontbranding zich verspreidt over het onverbrande mengsel.’’ Een industriële ATEX stofzuiger is hier noodzakelijk.

De ATEX stofzuigers zijn voorzien van een normering waardoor ze in deze ruimtes gebruikt mogen worden. Onze krachtige en robuuste stofzuigers zijn geschikt voor gebruik in de meest extreme omstandigheden.

Dextools heeft twee afdelingen. Dit zijn de afdelingen filtertechniek en procestechniek. Filtertechniek omvat een brede range van stoffilters oplossingen zoals en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmen, afzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Procestechniek omvat vacuüm transportsystemen, systemen voor doseren / vullen en sorteren van bulk goederen, legen en vullen van big bags, legen van zakken, verpakken van producten en alles wat erbij komt kijken.

Wilt u meer informatie over ATEX stofzuigers neem dan contact met ons op.

Categorie: Atex

Met een gecertificeerde ATEX stofzuiger is het mogelijk om op een veilige manier explosiegevaarlijke stoffen en materialen op te zuigen.

Waar let u op bij de keuze van een industriële stofzuiger (Explosievrij)?

Bij de keuze voor een EX stofzuiger dient u rekening te houden met een aantal criteria die bepalen wat voor type stofzuiger het beste aansluit bij uw situatie. U kunt hierbij denken aan:

 1. Type materiaal dat opgezogen moet worden (licht stofsoorten of zwaardere materialen)
 2. Het type filter
 3. Schudsysteem (automatisch of handmatig)
 4. Inhoud van de container
 5. Lengte van de slang 
 6. Type aandrijving
 7. ATEX zone

Filtermogelijkheden ATEX stofzuigers

ATEX Stofzuigers moeten zijn voorzien van antistatisch uitgevoerde filters, om gebruikt te kunnen worden in een ATEX omgeving. Zo hebben wij ATEX stofzuigers welke zijn voorzien van antistatisch uitgevoerde polyester sterfilters, antistatische polyester patroonfilters, antistatische polyester zakfilters en antistatische polyester sleeve filters. Voor elk type stof hebben wij de geschikte filters.

Dextools heeft twee afdelingen. Dit zijn de afdelingen filtertechniek en procestechniek. Filtertechniek omvat een brede range van stoffilters oplossingen zoals en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmen, afzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Procestechniek omvat vacuüm transportsystemen, systemen voor doseren / vullen en sorteren van bulk goederen, legen en vullen van big bags, legen van zakken, verpakken van producten en alles wat erbij komt kijken.

heeft u vragen over een gecertificeerde ATEX stofzuiger? Neem dan contact met ons op.

Categorie: Atex

Houtstof kan explosief zijn vanwege verschillende factoren, zoals deeltjesgrootte, concentratie, luchtstroom en ontstekingsbronnen. Hier zijn enkele redenen waarom houtstof explosief kan zijn:

 1. Deeltjesgrootte: Fijngemalen houtstof heeft een groter oppervlak per eenheid massa, waardoor het een groter reactief oppervlak heeft. Dit vergroot het risico op een snelle en hevige verbrandingsreactie, vooral als de deeltjes klein genoeg zijn om in de brandbare stofgrenzen te vallen.
 2. Concentratie: Een voldoende hoge concentratie van houtstof in de lucht is vereist voor een explosieve atmosfeer. Als er een opeenhoping van brandbaar houtstof is en de concentratie binnen het explosieve bereik valt (onderste explosiegrens en bovenste explosiegrens), kan een kleine ontstekingsbron leiden tot een explosie.
 3. Luchtstroom: Een goede menging van brandbaar houtstof met lucht is essentieel voor een explosieve atmosfeer. Wanneer houtstof wordt opgewerveld, bijvoorbeeld door ventilatoren, stromende lucht of andere bewegingsbronnen, kan het zich gemakkelijk verspreiden en een explosieve mengeling vormen.
 4. Ontstekingsbronnen: Ontstekingsbronnen, zoals open vuur, vonken, elektrische ontladingen, statische elektriciteit of hete oppervlakken, kunnen een explosie veroorzaken wanneer ze in contact komen met een explosieve atmosfeer van houtstof. Zelfs kleine vonken of statische ontladingen kunnen voldoende zijn om de brandbare houtstofwolk te ontsteken.

Het is belangrijk op te merken dat het risico op een explosie door houtstof voornamelijk bestaat in industriële omgevingen waar houtbewerking, houtzagerijen of andere processen met houtstof plaatsvinden. Om de veiligheid te waarborgen, worden er preventieve maatregelen genomen, zoals het afzuigen van stof, het gebruik van explosieveilige apparatuur en het implementeren van adequate ventilatie- en ontstekingsbeveiligingssystemen.

Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Atex

Wanneer er binnen industrieën en bedrijven situaties bestaan waar er kans is op brand- en explosiegevaar, bijvoorbeeld in de productie- of werkomgeving, is er sprake van ATEX. ATEX, wat voluit het Franse ATmosphere EXplosible betekent, omvat diverse Europese richtlijnen van explosieveiligheid.

Heeft u vragen over ATEX, neem dan contact met ons op.

Categorie: Atex

Binnen de ATEX zones, wordt er onderscheid gemaakt tussen twee typen explosiegevaar, namelijk gas en stof. Is er sprake van gas- of dampexplosiegevaar? Dan is er sprake van een ATEX zone 0, 1 of 2. In het geval er sprake is van explosiegevaar door stof, dan is er sprake van een ATEX zone 20, 21 of 22.

Categorie: Atex

Er zijn verschillende stoffen die als licht ontvlambaar worden beschouwd. Enkele voorbeelden van dergelijke stoffen zijn:

 1. Brandbare gassen: Stoffen zoals propaan, butaan, methaan en waterstof zijn bekende brandbare gassen. Ze kunnen ontvlammen wanneer ze in contact komen met een ontstekingsbron, zoals open vuur, vonken of elektrische vonken.
 2. Vloeibare brandbare stoffen: Veel vluchtige vloeistoffen zijn licht ontvlambaar, zoals benzine, ethanol, aceton, tolueen en sommige oplosmiddelen. Deze vloeistoffen hebben een lage ontbrandingstemperatuur en kunnen snel verdampen, waardoor ze gemakkelijk ontvlambaar zijn.
 3. Brandbare aerosolen: Aerosolen zijn gassen, vloeistoffen of vaste deeltjes die in een fijne vernevelde vorm worden verspreid. Brandbare aerosolen, zoals spuitbussen met ontvlambare inhoud, kunnen bij blootstelling aan een ontstekingsbron snel ontvlammen.
 4. Brandbare vaste stoffen: Sommige vaste stoffen hebben de eigenschap om gemakkelijk te ontbranden. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde chemische stoffen, zoals magnesium, fosfor en natrium, evenals brandbare materialen zoals houtkrullen, papier, karton en sommige kunststoffen.

Het is belangrijk om op te merken dat het hanteren en opslaan van licht ontvlambare stoffen gepaard gaat met risico’s en dat speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om brand en letsel te voorkomen. Het is raadzaam om de geldende veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen te volgen bij het omgaan met deze stoffen.

Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Perslucht stofzuiger

De hoeveelheid benodigde perslucht verschilt per type persluchtstofzuiger. Meer weten? Bekijk ons assortiment persluchtstofzuigers of neem contact met ons op!

Een perslucht stofzuiger wordt aangedreven door een venturi perslucht. De venturi creëert een onderdruk in de stofzuiger, waardoor het mogelijk is om middels een zuigslang materiaal op te zuigen.

Een persluchtstofzuiger wordt veelal ingezet in omgevingen waar geen elektriciteit aanwezig is, zoals bijvoorbeeld in een ATEX omgeving. Daarnaast heeft een persluchtstofzuiger geen bewegende delen in de machine zitten, waardoor de stofzuiger niet kan worden overbelast en ongevoelig is voor slijtage. 

Industriële stofzuiger 380 Volt

Als u de industriële stofzuiger in wilt zetten voor het opzuigen van grote hoeveelheden (zwaar) stof of het stof over lange afstanden wilt verplaatsen, kan het zijn dat het zuigvermogen van een 230 Volt niet toereikend genoeg is. In een dergelijk geval biedt een stofzuiger op krachtstroom uitkomst. Daarnaast is een industriële stofzuiger op 380 Volt geschikt om te dienen als centrale unit waarbij men op verschillende plekken zuigwerkzaamheden wilt uitvoeren. Een stofzuiger op krachtstroom is ook meer geschikt in een continu proces waarbij de stofzuiger gedurende de hele dag aan dient te staan.

De maximale slanglengte van een stofzuiger op krachtstroom is afhankelijk van het vermogen en de eigenschappen van de industriële stofzuiger. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact met ons op.

en krachtstroom stofzuiger is geschikt voor het opzuigen van grote hoeveelheden (zwaar) stof waarbij het mogelijk is om lange slanglengtes in te zetten. Daarnaast is een industriële stofzuiger op 380 Volt uit te rusten met grote vuilcontainers van bijvoorbeeld 100 liter.  

Industriële stofzuiger 230 Volt

Dit hangt af van het type industriële stofzuiger dat u heeft. Een industriële stofzuiger op 230 Volt is te verkrijgen met by-pass motoren of met brushless motoren. Een by-pass motor is voorzien van koolborstels, welke slijten naarmate het gebruik. Een by-pass motor gaat ongeveer 1.200 draaiuren mee. Daarnaast slijt een by-pass motor bij gebruik langer dan één uur sneller, wat de levensduur van de motor verminderd. Een brushless motor gaat ongeveer 20.000 draaiuren mee en kan voor continue processen ingezet worden. 

Welke industriële stofzuiger het meest geschikt is voor u, hangt af van het materiaal en de hoeveelheid van het materiaal dat u met de industriële stofzuiger wilt opzuigen. Wij adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden, neem hiervoor contact met ons op!

Het opzuigen van hete materialen met een industriële stofzuiger is zeker mogelijk. Voor het opzuigen van hete materialen met een industriële stofzuiger is het noodzakelijk een NOMEX filter en een hittebestendige zuigslang in te zetten. Deze combinatie zorgt ervoor dat stoffen tot 200°C opgezogen kunnen worden.

Wij adviseren een maximale slanglengte van 20 meter te gebruiken bij een industriële stofzuiger op 230 Volt. Het gebruiken van een langere zuigslang zal negatieve effecten hebben op de zuigprestaties van de industriële stofzuiger.

Algemeen

Categorie: Algemeen

Om de werkomgeving stofvrij te maken, zijn er verschillende maatregelen en technieken die kunnen worden toegepast. Hier zijn enkele effectieve methoden:

 1. Afzuiging en ventilatie: Het implementeren van een adequaat afzuigsysteem en ventilatiesysteem is essentieel om stof en verontreinigingen uit de lucht te verwijderen. Dit kan worden bereikt door het gebruik van industriële afzuigventilatoren, filtersystemen en luchtreinigers. Zorg ervoor dat de ventilatie- en afzuigsystemen regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden om een optimale werking te garanderen.
 2. Lokale afzuiging bij de bron: Het is belangrijk om afzuiging bij de bron te implementeren, met name bij activiteiten die veel stof genereren, zoals slijpen, schuren, snijden en frezen. Dit kan worden bereikt door het gebruik van afzuigarmen, afzuigkappen, downdraft tafels of andere apparatuur die de stofbron effectief afvangt en afvoert.
 3. Stofbeheersingstechnieken: Er zijn verschillende technieken die kunnen helpen bij het beheersen van stof in de werkomgeving. Dit omvat regelmatig schoonmaken en stofzuigen van oppervlakken, het gebruik van stofbeheersingsmiddelen zoals bevochtiging om stof neer te slaan, het minimaliseren van morsen en verspreiding van materialen, en het regelmatig onderhouden en reinigen van machines en apparatuur om stofophoping te voorkomen.
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: Het verstrekken van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan werknemers is belangrijk om blootstelling aan stof te verminderen. Dit kan het dragen van ademhalingsmaskers, veiligheidsbrillen, handschoenen en beschermende kleding omvatten, afhankelijk van de aard van de stof en het risico.
 5. Opleiding en bewustwording: Het is belangrijk om werknemers op te leiden over de gevaren van stof en hen bewust te maken van de juiste procedures en maatregelen om de werkomgeving stofvrij te houden. Dit omvat het trainen van werknemers over het gebruik van afzuigsystemen, het correct hanteren van materialen en het naleven van veiligheidsvoorschriften.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het voorkomen en beheersen van stof een doorlopend proces is dat regelmatige monitoring, onderhoud en evaluatie vereist. Het naleven van goede hygiënepraktijken en het regelmatig evalueren en aanpassen van de stofbeheersingsmaatregelen zal helpen om een stofvrije werkomgeving te behouden.

Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Algemeen

Ja, in bepaalde gevallen is een CE-markering verplicht voor producten die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht. CE staat voor Conformité Européene, wat betekent dat het product voldoet aan de Europese wetgeving en veiligheidsnormen.

De CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die zijn vastgesteld in de relevante Europese richtlijnen of verordeningen. Deze richtlijnen omvatten verschillende productcategorieën, zoals machines, elektrische apparatuur, medische hulpmiddelen, speelgoed, bouwproducten en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De verplichting om een CE-markering aan te brengen is afhankelijk van het specifieke product en de geldende wetgeving. Voor sommige producten is de CE-markering verplicht voordat ze op de markt worden gebracht, terwijl andere producten mogelijk vrijgesteld zijn of onder specifieke voorwaarden vallen.

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of de gemachtigde vertegenwoordiger om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de toepasselijke EU-richtlijnen of verordeningen en om de CE-markering correct aan te brengen. Dit houdt in dat het product moet worden getest, gedocumenteerd en gecontroleerd volgens de vereisten van de relevante wetgeving.

Het niet naleven van de vereisten voor CE-markering kan leiden tot juridische consequenties, zoals boetes of het verbieden van de verkoop van het product binnen de EER. Het is daarom belangrijk voor fabrikanten en distributeurs om zich bewust te zijn van de vereisten en ervoor te zorgen dat hun producten de juiste CE-markering hebben voordat ze op de markt worden gebracht.

Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Algemeen

Veel consumentenproducten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt verschijnen, moeten een CEmarkering hebben. De CEmarkering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. Denk bijvoorbeeld aan brandveiligheid. Daarnaast is voor veel bouwproducten ook een prestatieverklaring nodig.

Dextools voor de juiste installaties met CE-markering 

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze, waarbij niet alleen het optimaal functioneren van het systeem van belang is, maar ook o.a. de onderhoudsgevoeligheid ervan.

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Filtertechniek omvat een brede range van ontstoffingstechniek zoals industriele stofzuigers, mobiel afzuigunits of grote stof afzuig installaties. Deze systemen zijn er ook in de ATEX uitvoeringen. Daarnaast hebben wij een breede range van afzuigbanken of wanden, stoffilters en ventilatoren. Deze systemen zijn voor een grote variëteit aan toepassingen zoals in de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Categorie: Algemeen

Kalksteen is een sedimentair gesteente dat hoofdzakelijk bestaat uit het mineraal calciet (calciumcarbonaat, CaCO3). Het wordt gevormd door de accumulatie van organische overblijfselen, zoals schelpen, koralen, algen en andere calciumcarbonaatproducerende organismen, evenals door chemische neerslag uit water dat rijk is aan opgeloste calciumcarbonaat.

Deze organische en chemische processen dragen bij aan de vorming van kalksteenlagen over een periode van vele jaren. Onder druk en hoge temperaturen kunnen deze lagen compact worden en veranderen in kalksteen. Kalksteen kan verschillende kleuren hebben, variërend van wit, crème en geel tot bruin en grijs, afhankelijk van de aanwezigheid van andere mineralen en onzuiverheden.

Naast calciet kunnen andere mineralen ook aanwezig zijn in kalksteen, zoals dolomiet (een mineraal dat deels uit calciummagnesiumcarbonaat bestaat) en kleimineralen. De exacte samenstelling van kalksteen kan variëren, afhankelijk van de geologische omstandigheden en de vormingsprocessen op een specifieke locatie.

Kalksteen wordt op grote schaal gebruikt in de bouw, als bouwmateriaal voor constructies zoals gebouwen, wegen, bruggen en bestrating. Het wordt ook gebruikt als grondstof voor de productie van cement, kalk en andere industriële toepassingen. Daarnaast heeft kalksteen een decoratieve waarde en wordt het vaak gebruikt als natuursteen voor vloeren, wandbekleding en sculpturen.

Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Algemeen

Grondstoffen en delfstoffen zijn beide natuurlijke materialen die worden gebruikt voor verschillende doeleinden, maar er is een verschil in de manier waarop ze worden gewonnen en gebruikt.

Grondstoffen verwijzen naar natuurlijke materialen die worden gebruikt als input bij de productie van goederen en diensten. Het zijn materialen die in hun ruwe of onbewerkte vorm worden gebruikt en vervolgens worden getransformeerd of verwerkt tot eindproducten. Grondstoffen kunnen afkomstig zijn uit zowel natuurlijke als synthetische bronnen. Enkele voorbeelden van grondstoffen zijn hout, metaalerts, aardolie, mineralen, landbouwgewassen, water en natuurlijke vezels. Deze grondstoffen worden gewonnen, geproduceerd of geteeld en vervolgens gebruikt in verschillende industrieën zoals de bouw, de landbouw, de productie en de energieproductie.

Delfstoffen daarentegen zijn een specifieke categorie van grondstoffen. Delfstoffen zijn natuurlijke hulpbronnen die in de aarde worden aangetroffen en economisch waardevolle mineralen, gesteenten of fossiele brandstoffen omvatten. Ze worden gewonnen uit de aardkorst door middel van mijnbouw, groevebouw of andere winningstechnieken. Voorbeelden van delfstoffen zijn steenkool, aardolie, aardgas, ertsen (zoals ijzererts, kopererts), edele metalen (zoals goud en zilver), industriële mineralen (zoals kalksteen, zout) en edelstenen.

Het belangrijkste verschil tussen grondstoffen en delfstoffen is dus dat delfstoffen een subset zijn van grondstoffen en specifiek verwijzen naar waardevolle mineralen en fossiele brandstoffen die worden gewonnen uit de aardkorst. Grondstoffen hebben daarentegen een bredere betekenis en omvatten alle natuurlijke materialen die worden gebruikt in de productie van goederen en diensten, inclusief zowel natuurlijke als synthetische bronnen.

Dextools voor het verwerken van uw delftstoffen

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze, waarbij niet alleen het optimaal functioneren van het systeem van belang is, maar ook o.a. de onderhoudsgevoeligheid ervan.

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Filtertechniek omvat een brede range van ontstoffingstechniek zoals industriele stofzuigers, mobiel afzuigunits of grote stof afzuig installaties. Deze systemen zijn er ook in de ATEX uitvoeringen. Daarnaast hebben wij een breede range van afzuigbanken of wanden, stoffilters en ventilatoren. Deze systemen zijn voor een grote variëteit aan toepassingen zoals in de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Categorie: Algemeen

De Machinerichtlijn (richtlijn 2006/42/EG) heeft betrekking op machines en veiligheidscomponenten die worden gebruikt op machines binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De richtlijn stelt essentiële gezondheids- en veiligheidseisen vast voor machines om ervoor te zorgen dat ze veilig kunnen worden gebruikt en geen risico vormen voor de gebruikers of de omgeving.

De Machinerichtlijn is van toepassing op een breed scala aan machines, inclusief, maar niet beperkt tot:

 1. Werktuigmachines: bijvoorbeeld draaibanken, freesmachines, boormachines.
 2. Landbouw- en bosbouwmachines: bijvoorbeeld tractoren, maaidorsers, houtversnipperaars.
 3. Bouwmachines: bijvoorbeeld graafmachines, bulldozers, betonmixers.
 4. Voedingsmachines: bijvoorbeeld mixers, ovens, verpakkingsmachines.
 5. Verpakkingsmachines: bijvoorbeeld vulmachines, etiketteermachines, verpakkingsmachines.
 6. Industriële machines: bijvoorbeeld compressoren, pompen, generators.
 7. Transportmiddelen: bijvoorbeeld liften, roltrappen, rolpaden.

Naast de machines zelf, heeft de Machinerichtlijn ook betrekking op veiligheidscomponenten die worden gebruikt op machines, zoals beveiligingsinrichtingen, veiligheidsschakelaars en veiligheidsrelais. Deze componenten moeten voldoen aan de relevante eisen van de richtlijn om ervoor te zorgen dat ze bijdragen aan de veiligheid van de machines waarop ze worden gebruikt.

De Machinerichtlijn stelt verplichtingen vast voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van machines binnen de EER. Deze verplichtingen omvatten onder andere het uitvoeren van een risicobeoordeling, het ontwerpen en produceren van veilige machines, het opstellen van technische documentatie, het aanbrengen van de CE-markering, het opstellen van de EU-conformiteitsverklaring en het verstrekken van de juiste instructies en documentatie aan gebruikers.

Het doel van de Machinerichtlijn is het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van gebruikers en anderen die worden blootgesteld aan de machines, evenals het bevorderen van het vrije verkeer van machines binnen de EER.

Dextools werkt onder de machinerichtlijn

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze, waarbij niet alleen het optimaal functioneren van het systeem van belang is, maar ook o.a. de onderhoudsgevoeligheid ervan.

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Filtertechniek omvat een brede range van ontstoffingstechniek zoals industriele stofzuigers, mobiel afzuigunits of grote stof afzuig installaties. Deze systemen zijn er ook in de ATEX uitvoeringen. Daarnaast hebben wij een breede range van afzuigbanken of wanden, stoffilters en ventilatoren. Deze systemen zijn voor een grote variëteit aan toepassingen zoals in de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Categorie: Algemeen

Grondstoffen verwijzen naar natuurlijke materialen die worden gebruikt als basis voor de productie van goederen en diensten. Ze worden meestal gewonnen, geproduceerd of geteeld uit de natuurlijke omgeving en kunnen zowel in hun ruwe vorm als na bewerking worden gebruikt. Grondstoffen vormen de bouwstenen van verschillende industrieën en spelen een essentiële rol in de economie.

Er zijn verschillende categorieën van grondstoffen, waaronder:

 1. Agrarische grondstoffen: Dit omvat landbouwproducten zoals graan, rijst, suiker, koffie, cacao, vlees, zuivelproducten en andere gewassen en dierlijke producten.
 2. Energiegrondstoffen: Dit zijn natuurlijke hulpbronnen die worden gebruikt voor energieopwekking, zoals aardolie, aardgas, steenkool, uranium en biomassa.
 3. Metalen: Dit omvat zowel edele metalen (zoals goud, zilver en platina) als industriële metalen (zoals ijzer, koper, aluminium, zink) die worden gebruikt in de bouw, productie, elektronica en transportsectoren.
 4. Mineralen: Mineralen omvatten grondstoffen zoals zout, kalksteen, fosfaat, gips, klei, zand, grind en andere gesteenten en mineralen die worden gebruikt in de bouw, landbouw, chemische industrie en andere sectoren.
 5. Hout: Hout is een belangrijke grondstof die wordt gebruikt in de bouw, meubelproductie, papierindustrie en andere toepassingen.
 6. Water: Hoewel water zelf geen materiële grondstof is, wordt het beschouwd als een essentiële natuurlijke hulpbron voor vele industrieën en menselijke activiteiten.

De beschikbaarheid en de vraag naar grondstoffen hebben invloed op prijzen, handel en economische ontwikkeling. Duurzaam beheer en verantwoord gebruik van grondstoffen zijn belangrijk om de impact op het milieu te minimaliseren en een stabiele toeleveringsketen te waarborgen.

Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Algemeen

Het assortiment industriële stofzuigers van Dextools Nederland is zo breed, dat wij voor vrijwel ieder stofprobleem een zuigoplossing kunnen leveren. Welke industriële stofzuiger het meest geschikt is voor u, hangt af van allerlei factoren en uw persoonlijke wensen. Onze technische specialisten adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden binnen uw bedrijf. Neem hiervoor contact met ons op!

Categorie: Algemeen


De verantwoordelijkheid voor het aanbrengen van de CE-markering ligt bij de fabrikant of de gemachtigde vertegenwoordiger die het product binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt brengt. De fabrikant is degene die het product ontwerpt, produceert of laat produceren en verantwoordelijk is voor de conformiteit met de toepasselijke EU-richtlijnen of verordeningen.

Als de fabrikant buiten de EER is gevestigd, moet deze een gemachtigde vertegenwoordiger binnen de EER aanstellen. De gemachtigde vertegenwoordiger treedt namens de fabrikant op en heeft dezelfde verantwoordelijkheden met betrekking tot de CE-markering en de naleving van de relevante wetgeving.

Het is belangrijk dat de fabrikant of de gemachtigde vertegenwoordiger de nodige stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die zijn vastgelegd in de toepasselijke EU-richtlijnen of verordeningen. Dit omvat het uitvoeren van de vereiste conformiteitsbeoordelingsprocedures, het opstellen van de technische documentatie, het testen van het product (indien nodig) en het opstellen van de EU-conformiteitsverklaring.

Zodra de fabrikant of de gemachtigde vertegenwoordiger heeft vastgesteld dat het product voldoet aan de toepasselijke vereisten, kan de CE-markering worden aangebracht op het product of de bijbehorende documentatie, zoals de gebruiksaanwijzing of de verpakking. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de Europese wetgeving en kan vrij op de markt worden gebracht binnen de EER.

Het is ook belangrijk op te merken dat sommige producten onderhevig kunnen zijn aan aanvullende certificeringen of conformiteitsbeoordelingen door aangemelde instanties voordat de CE-markering kan worden aangebracht. Dit geldt met name voor bepaalde categorieën van producten, zoals medische hulpmiddelen, bouwproducten en drukapparatuur.

Dextools voor de juiste installaties met CE-markering 

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze, waarbij niet alleen het optimaal functioneren van het systeem van belang is, maar ook o.a. de onderhoudsgevoeligheid ervan.

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Filtertechniek omvat een brede range van ontstoffingstechniek zoals industriele stofzuigers, mobiel afzuigunits of grote stof afzuig installaties. Deze systemen zijn er ook in de ATEX uitvoeringen. Daarnaast hebben wij een breede range van afzuigbanken of wanden, stoffilters en ventilatoren. Deze systemen zijn voor een grote variëteit aan toepassingen zoals in de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Fijnstof stofzuiger

Categorie: Fijnstof stofzuiger

Het opzuigen van gezondheidsgevaarlijke stoffen met een fijnstof stofzuiger is mogelijk door het toepassen van een HEPA filter.

Categorie: Fijnstof stofzuiger

Welk filter het meest geschikt is voor een fijnstof stofzuiger, hangt af van het soort stof dat men op wilt zuigen. Bij fijnstof is een polyester sterfilter in stofklasse M (1 micron) veelal afdoende. Indien het stof extreem fijn is, kan een HEPA H14 filter nodig zijn (stoffiltratie tot 99,995%).

Cleanroom stofzuiger

Autoclaveren is het volledig bacterievrij maken van een product, bijvoorbeeld een industriële stofzuiger. 

GMP staat voor Good Manufacturing Practices en is een kwaliteitsborgingssysteem voor de farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie. De cleanroom stofzuigers van Dextools Nederland voldoen aan GMP.

Dat is geheel afhankelijk van de strenge richtlijnen welke gelden binnen de cleanroom waarbinnen u de cleanroom stofzuiger wilt inzetten. Onze specialisten nemen graag vrijblijvend met u de mogelijkheden door. 

Een cleanroom stofzuigers is, op de motorkop na, volledige autoclaveerbaar tot 120°C.

Jazeker, Dextools Nederland beschikt over industriële stofzuigeraccessoires welke speciaal geschikt zijn voor gebruik in cleanrooms. Zo zijn deze stofzuigeraccessoires autoclaveerbaar. 

Afzuigunits

Categorie: Afzuigunits

Een beladingsbalg werkt volgens een eenvoudig principe dat bulkmaterialen op een gecontroleerde manier van de vulbron naar de ontvangende container transporteert. Hier is een algemene beschrijving van hoe een beladingsbalg werkt:

 1. Voorbereiding: Plaats de beladingsbalg op de vulbron, zoals een transportsysteem, een silo of een andere opslagvoorziening. Zorg ervoor dat de balg stevig is bevestigd en dat de verbinding goed afgedicht is om lekkage van materiaal te voorkomen.
 2. Positionering van de ontvangende container: Plaats de ontvangende container, zoals een vrachtwagen, treinwagon, schip of silo, onder de uitgang van de beladingsbalg. Zorg ervoor dat de container stevig staat en geschikt is voor het ontvangen van het bulkmateriaal.
 3. Starten van de materiaalstroom: Activeer het transportsysteem of open de klep van de vulbron om het bulkmateriaal te laten stromen. Het materiaal zal de beladingsbalg binnenstromen via de inlaatopening.
 4. Uitrekken van de beladingsbalg: Naarmate het materiaal binnenkomt, zal de beladingsbalg geleidelijk aan uitzetten en langer worden. Dit komt door de druk en het gewicht van het materiaal dat de balg vult. De flexibele stofconstructie van de beladingsbalg maakt deze uitzetting mogelijk.
 5. Gelijktijdige compressie: Terwijl de beladingsbalg uitzet, wordt het bulkmateriaal gelijkmatig verdeeld binnenin de balg. Dit zorgt voor een efficiënte en gelijkmatige vulling van de ontvangende container. Het materiaal wordt samengeperst terwijl het de container binnenstroomt.
 6. Stofbeheersing: Tijdens het laden van het bulkmateriaal kan stofontwikkeling optreden. Een beladingsbalg kan worden uitgerust met stofafzuigingssystemen om stofemissie te verminderen en een schonere werkomgeving te behouden.
 7. Voltooiing en stoppen van de materiaalstroom: Wanneer de container volledig is gevuld of de gewenste hoeveelheid materiaal is bereikt, wordt de materiaalstroom gestopt door het sluiten van het transportsysteem of het sluiten van de klep van de vulbron. De beladingsbalg keert terug naar zijn oorspronkelijke grootte en kan worden losgekoppeld van de vulbron.

Het exacte werkingsprincipe van een beladingsbalg kan variëren afhankelijk van het specifieke ontwerp en de kenmerken van de balg. Het is belangrijk om de instructies van de fabrikant op te volgen en ervoor te zorgen dat de beladingsbalg correct wordt geïnstalleerd en bediend om een veilig en efficiënt laadproces te garanderen.

Dextools uw leverancier

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

Contact voor vragen over een beladingsbalg

Wilt u meer weten over een beladingsbalg, neem dan vrijblijvend contact op.

Categorie: Afzuigunits

Het filteren van stof door middel van cycloonfilters werkt zeer goed. Een Cycloonfilter filtert bijvoorbeeld tot een cycloon is een centrifugaalafscheider waarbij de deeltjes als gevolg van hun massa door de centrifugaalkracht naar de buitenkant worden geslingerd. De intredende lucht wordt automatisch gedwongen om een snel ronddraaiende dubbele spiraalbeweging aan te nemen, de zogenaamde “double-vortex”.

Wanneer wordt een cycloonfilter toegepast?

Meestal wordt een cycloon vanwege zijn relatief geringe rendement en relatief hoge restemissie gebruikt als voorafscheider om de grootste stofbelasting weg te nemen voor een tweede ontstoffingsinstallatie zoals bijvoorbeeld een wasser of doekenfilter. De voorafscheiding gebeurt meestal op deeltjes > 5µm.

Waar wordt een cycloonfilter toegepast?

 • de hout- en meubelindustrie
 • de bouwsector
 • de glasindustrie
 • de transportsector bij op- en overslag
 • de levensmiddelenindustrie
 • afvalverbrandingsinstallaties
 • de chemische industrie
 • smeltprocessen in metallurgie
 • sinterprocessen
 • koffiebranderijen.

Dextools Filtertechniek

Dextools Filtertechniek omvat een brede range van ontstoffingstechniek zoals industriele stofzuigers, mobiel afzuigunits of grote stof afzuig installaties. Deze systemen zijn er ook in de ATEX uitvoeringen. Daarnaast hebben wij een breede range van afzuigbanken of wanden, stoffilters en ventilatoren. Deze systemen zijn voor een grote variëteit aan toepassingen zoals in de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie.

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Categorie: Afzuigunits

Dextools heeft afzuigunits in het assortiment welke geschikt zijn voor gebruik in een ATEX zonering (ATEX gecertificeerd). Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Een afzuigunit kopen doet u bij Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Afzuigunits

De verplichting voor lasrookafzuiging kan variëren afhankelijk van het rechtsgebied en de specifieke regelgeving die van toepassing is. In veel landen en regio’s zijn er arbeids- en veiligheidsvoorschriften die werkgevers verplichten om passende maatregelen te nemen om werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan lasrook en andere schadelijke dampen en deeltjes.

Lasrook bevat verschillende schadelijke stoffen, zoals metalen, fijnstof, gassen en dampen, die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken bij inademing. Deze kunnen leiden tot ademhalingsproblemen, irritatie van de luchtwegen, longaandoeningen en andere gezondheidsrisico’s.

Om de blootstelling aan lasrook te verminderen en de veiligheid van werknemers te waarborgen, wordt het gebruik van lasrookafzuiging sterk aanbevolen en in sommige gevallen verplicht gesteld. Lasrookafzuigingssystemen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals afzuigkappen, afzuigarmen, mobiele afzuigunits en centrale afzuigsystemen. Deze systemen helpen bij het afvangen en verwijderen van lasrook voordat het zich verspreidt in de werkomgeving.

Het is belangrijk om de specifieke regelgeving en richtlijnen te raadplegen die van toepassing zijn op jouw locatie en industrie om te bepalen of lasrookafzuiging verplicht is. Het naleven van deze voorschriften is cruciaal om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen en mogelijke boetes of andere juridische consequenties te voorkomen. Raadpleeg daarom altijd de lokale autoriteiten en richtlijnen of neem contact op met een deskundige op het gebied van arbeidsveiligheid om de specifieke vereisten te begrijpen en te implementeren.

Dextools voor het afzuigen van lasrook

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Afzuigunits

Een spirobuis is meestal gemaakt van flexibel aluminium en wordt gebruikt in ventilatie- en luchtkanaalsystemen. Om een spirobuis te zagen, kunt u gebruik maken van een aantal gereedschappen, afhankelijk van de beschikbaarheid en het type buis dat u wilt zagen. Hier zijn enkele mogelijke gereedschappen die u kunt gebruiken:

 1. Metaalzaag: Een metaalzaag met een geschikt zaagblad voor het zagen van aluminium kan worden gebruikt om een spirobuis door te zagen. Zorg ervoor dat u de buis stevig vastklemt voordat u begint te zagen en gebruik vloeiende zaagbewegingen om de buis gelijkmatig en gecontroleerd door te zagen.
 2. Elektrische decoupeerzaag: Een elektrische decoupeerzaag met een fijn tandzaagblad geschikt voor het zagen van metaal kan ook worden gebruikt om een spirobuis door te zagen. Deze zaag biedt doorgaans meer snelheid en gemak dan een handmatige zaag.
 3. Pijpensnijder: Als alternatief kunt u een pijpensnijder gebruiken die geschikt is voor aluminium buizen. Pijpensnijders hebben een roterend snijwiel dat geleidelijk in de buis snijdt terwijl u het gereedschap rond de buis draait.

Ongeacht het gereedschap dat u gebruikt, is het belangrijk om veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het dragen van beschermende handschoenen en een veiligheidsbril om uzelf te beschermen tegen mogelijke letsel en vonken tijdens het zagen. Zorg er ook voor dat u de buis stevig vastklemt en de juiste zaagtechniek gebruikt om nauwkeurige en veilige zaagsneden te maken.

Spirobuis voor filterinstallatie

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Afzuigunits

Gevaarlijke stoffen verwijzen naar chemische stoffen die een potentieel risico vormen voor de gezondheid, veiligheid of het milieu. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn bij blootstelling, zowel op korte als op lange termijn. Ze kunnen brandbaar, explosief, giftig, corrosief, irriterend of milieugevaarlijk zijn, afhankelijk van hun eigenschappen en het effect dat ze kunnen hebben.

Het begrip “gevaarlijke stoffen” wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar chemicaliën die in verschillende omgevingen voorkomen, zoals in industrieën, laboratoria, landbouw, huishoudens en transport. Dit kunnen zowel pure chemische stoffen zijn als mengsels van verschillende stoffen.

Het omgaan met gevaarlijke stoffen vereist speciale voorzorgsmaatregelen en veiligheidsprocedures om blootstelling te voorkomen en mogelijke risico’s te beheersen. Dit omvat het correct labelen van gevaarlijke stoffen, het verstrekken van veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) die informatie bevatten over de risico’s, het hanteren van persoonlijke beschermingsmiddelen, het toepassen van geschikte opslag- en transportmethoden en het implementeren van noodmaatregelen in geval van incidenten.

Overheden hebben regelgeving en richtlijnen opgesteld om het gebruik, de opslag, de verwerking en de transport van gevaarlijke stoffen te reguleren. Deze regelgeving heeft tot doel de veiligheid te waarborgen, zowel voor werknemers als voor het publiek, en de bescherming van het milieu te waarborgen.

Het is van essentieel belang dat personen die met gevaarlijke stoffen werken, goed geïnformeerd en opgeleid zijn over de mogelijke gevaren, de juiste procedures kennen en weten hoe ze veilig met deze stoffen moeten omgaan.

Dextools voor het verwijderen van uw gevaarlijke stoffen

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Afzuigunits

Lasrook ontstaat tijdens het lasproces wanneer het lasmateriaal, zoals metaal, coatings, fluxen en elektroden, wordt verhit en verdampt. Lasrook bestaat uit kleine deeltjes en gassen die vrijkomen bij het smelten en verdampen van deze materialen. De samenstelling van lasrook kan variëren afhankelijk van het type lasproces, het lasmateriaal, de coatings en andere omgevingsfactoren.

Hier zijn enkele dingen die lasrook kan doen:

 1. Gezondheidsrisico’s: Lasrook kan verschillende schadelijke stoffen bevatten, zoals metalen (zoals lood, cadmium, chroom, nikkel), fijnstofdeeltjes, gassen (zoals ozon, stikstofoxiden) en andere chemische verbindingen. Deze stoffen kunnen bij inademing gezondheidsrisico’s veroorzaken, zoals irritatie van de luchtwegen, ademhalingsproblemen, longaandoeningen, metaalvergiftiging en andere gezondheidsklachten.
 2. Milieueffecten: Lasrook kan bijdragen aan milieuvervuiling, vooral als de lasactiviteiten worden uitgevoerd in open lucht of onvoldoende afzuigingssystemen aanwezig zijn. De schadelijke deeltjes en gassen in de lasrook kunnen zich verspreiden in de atmosfeer en negatieve effecten hebben op de luchtkwaliteit en het milieu.
 3. Brand- en explosiegevaar: Lasrook kan ontvlambare en brandbare stoffen bevatten, zoals coatings of brandbare dampen. In combinatie met ontstekingsbronnen, zoals vonken, kan lasrook brand- en explosiegevaar creëren in de werkomgeving als er niet voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Om de risico’s van lasrook te verminderen, is het belangrijk om geschikte veiligheidsmaatregelen te nemen. Dit omvat het gebruik van goede ventilatie en afzuigingssystemen om de lasrook af te voeren, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals ademhalingsmaskers, het werken in goed geventileerde ruimtes en het volgen van de veiligheidsrichtlijnen en procedures die zijn vastgesteld door de werkgever en de geldende regelgeving.

Het is essentieel om de blootstelling aan lasrook tot een minimum te beperken om de gezondheid en veiligheid van de laswerkers en andere aanwezigen te beschermen.

Dextools voor het afzuigen van lasrook

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Afzuigunits

Een beladingsbalg, ook wel bekend als een vulbalg of vulpijp, is een apparaat dat wordt gebruikt om bulkmaterialen efficiënt te laden in vrachtwagens, treinwagons, schepen, silo’s of andere opslag- en transportvoorzieningen. Het is een flexibele en uitzetbare buis die het mogelijk maakt om bulkmaterialen snel en gecontroleerd te verplaatsen tijdens het laadproces.

Hier zijn enkele kenmerken en functies van een beladingsbalg:

 1. Flexibele constructie: Een beladingsbalg bestaat meestal uit flexibele stof, zoals polyester of polyurethaan, met versterkte randen. Dit maakt het mogelijk om de balg te strekken en te comprimeren om verschillende hoogtes en volumes van de opslag- of transportvoorziening aan te passen.
 2. Afgedichte verbinding: De beladingsbalg is ontworpen om een afgedichte verbinding te creëren tussen de vulbron (bijvoorbeeld een transportsysteem of een silo) en de ontvangende container (bijvoorbeeld een vrachtwagen of een schip). Dit minimaliseert stofemissie en voorkomt dat het materiaal verspild wordt tijdens het laadproces.
 3. Stofbeheersing: Tijdens het laden van bulkmaterialen kunnen stof en deeltjes vrijkomen. Een beladingsbalg kan worden uitgerust met stofafzuigingssystemen om de verspreiding van stof te minimaliseren en een schone en veilige werkomgeving te behouden.
 4. Geluidsreductie: Naast stofbeheersing kan een beladingsbalg ook helpen bij het verminderen van het geluidsniveau dat wordt gegenereerd tijdens het laden van materialen. Dit is met name belangrijk in omgevingen waar geluidsbeperkingen van toepassing zijn.
 5. Efficiëntie en snelheid: Een beladingsbalg maakt het mogelijk om bulkmaterialen snel te laden, waardoor de laadtijd wordt verkort en de productiviteit wordt verhoogd. Het gelijkmatig verdelen van het materiaal tijdens het laden zorgt ook voor een efficiënte vulling van de container.
 6. Veelzijdigheid: Beladingsbalgen kunnen worden aangepast aan verschillende laadtoepassingen en vereisten. Ze kunnen worden ontworpen om verschillende materialen en deeltjesgroottes te hanteren, en ze kunnen worden aangepast aan verschillende opslag- en transportsystemen.

Beladingsbalgen worden veel gebruikt in diverse industrieën, waaronder de graan-, cement-, chemische, voedingsmiddelen-, mijnbouw- en energiesector. Ze zorgen voor een efficiënt, gecontroleerd en stofvrij laadproces van bulkmaterialen, wat bijdraagt aan een veilige en productieve werkomgeving.

Dextools is gespecialiseerd in componenten voor silo’s als beladingsbalgen en beluchtingspads. Daarnaast is men gespecialiseerd in fabricage van airslides. Deze producten worden voornamelijk geleverd in de cementindustrie, kolengestookte energiecentrales en aluminium industrie.

Wilt u een beladingsbalg kopen? neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Categorie: Afzuigunits

Een centrifugaalventilator, ook wel bekend als een radiaalventilator, is een type ventilator dat wordt gebruikt voor het verplaatsen van lucht of gas in verschillende toepassingen. Het belangrijkste kenmerk van een centrifugaalventilator is dat de luchtstroom wordt gegenereerd door middel van een roterend wiel met schoepen, ook wel een waaier genoemd.

Hier is hoe een centrifugaalventilator werkt:

 1. Waaier: Het hart van een centrifugaalventilator is de waaier, die bestaat uit een reeks gebogen schoepen die zijn gemonteerd op een roterende as. De waaier kan verschillende vormen en configuraties hebben, zoals voorwaarts gebogen schoepen, achterwaarts gebogen schoepen of radiale schoepen, afhankelijk van het gewenste luchtverplaatsingsprofiel.
 2. Inlaat: De ventilator heeft een inlaatopening waarin lucht of gas wordt aangezogen. De luchtstroom wordt naar het midden van de waaier geleid.
 3. Schoepen: Terwijl de waaier roteert, zorgen de gebogen schoepen ervoor dat de lucht naar buiten wordt geduwd door middel van centrifugale kracht. Dit resulteert in een verhoogde druk en snelheid van de lucht.
 4. Uitlaat: De lucht wordt vervolgens naar buiten geperst via een uitlaatopening, waar het kan worden geleid naar het gewenste doel, zoals ventilatiekanalen, luchtbehandelingssystemen, processen of andere toepassingen.

Centrifugaalventilatoren hebben verschillende voordelen, waaronder:

 • Ze kunnen hoge drukken genereren, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen met beperkte ruimte of waar drukverlies moet worden overwonnen.
 • Ze kunnen een aanzienlijke luchtstroom genereren, waardoor ze effectief zijn voor het verplaatsen van grote volumes lucht of gas.
 • Ze hebben vaak een efficiënt ontwerp, waardoor ze energiezuinig kunnen zijn.

Centrifugaalventilatoren worden veel gebruikt in HVAC-systemen, luchtbehandelingssystemen, industriële processen, ventilatie van gebouwen, afzuigkappen, koelsystemen en meer, waar luchtverplaatsing, drukopbouw en ventilatie vereist zijn.

Dextools voor uw centrifugaal ventilator

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Afzuigunits

In de cycloon stofafzuiger worden stof en materiaal door centrifugale krachten gescheiden, waardoor het stof via de onderzijde uitgeworpen wordt. Om te zorgen dat alles toch naar behoren blijft functioneren kunnen onze experts een of meerdere malen per jaar een inspectie uitvoeren aan de cycloon stofafzuiging.

Wanneer wordt een cycloon stofafzuiger toegepast?

Meestal wordt een cycloon stofafzuiger vanwege zijn relatief geringe rendement en relatief hoge restemissie gebruikt als voorafscheider om de grootste stofbelasting weg te nemen voor een tweede ontstoffingsinstallatie zoals bijvoorbeeld een wasser of doekenfilter. De voorafscheiding gebeurt meestal op deeltjes > 5µm.

Waar wordt een cycloon stofafzuiger toegepast?

 • de hout- en meubelindustrie
 • de bouwsector
 • de glasindustrie
 • de transportsector bij op- en overslag
 • de levensmiddelenindustrie
 • afvalverbrandingsinstallaties
 • de chemische industrie
 • smeltprocessen in metallurgie
 • sinterprocessen
 • koffiebranderijen.

Dextools Filtertechniek

Dextools Filtertechniek omvat een brede range van ontstoffingstechniek zoals industriele stofzuigers, mobiel afzuigunits of grote stof afzuig installaties. Deze systemen zijn er ook in de ATEX uitvoeringen. Daarnaast hebben wij een breede range van afzuigbanken of wanden, stoffilters en ventilatoren. Deze systemen zijn voor een grote variëteit aan toepassingen zoals in de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie.

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Categorie: Afzuigunits

Een spirobuis, ook wel bekend als een spiraalgefelste buis, is een type flexibele buis dat wordt gebruikt in ventilatie- en luchtkanaalsystemen. Het is gemaakt van aluminium en heeft een spiraalvormige structuur, vandaar de naam.

De spirobuis bestaat uit een enkele laag aluminiumfolie die is gewikkeld in een spiraalvormige configuratie. Deze folie is meestal voorzien van een gladde binnenkant om de luchtstroom te vergemakkelijken. De spiraalvormige structuur geeft de buis flexibiliteit en maakt het mogelijk om de buis in verschillende vormen te buigen en te installeren.

Spirobuis wordt vaak gebruikt voor ventilatie- en afzuigtoepassingen in commerciële en residentiële gebouwen, evenals in industriële omgevingen. Het kan worden gebruikt voor het aansluiten van ventilatoren, luchtkanalen, luchtbehandelingsunits en andere componenten van een ventilatiesysteem. De flexibiliteit van de spirobuis maakt het gemakkelijker om het systeem te installeren, vooral in situaties waarin rechte starre kanalen moeilijk te plaatsen zijn vanwege beperkte ruimte of complexe lay-outs.

Spirobuis biedt ook enige geluidsdemping en thermische isolatie, waardoor het gunstig is voor ventilatiesystemen waar geluidsreductie en energie-efficiëntie belangrijk zijn.

Het gebruik van spirobuis vereist de juiste dimensionering en installatietechnieken om een goede luchtstroom te garanderen en te voldoen aan de geldende bouwvoorschriften en ventilatienormen. Het is belangrijk om de aanbevelingen van de fabrikant en professionele installatiepraktijken te volgen bij het gebruik van spirobuis in een ventilatiesysteem.

Dextools voor uw stofafzuiging

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze, waarbij niet alleen het optimaal functioneren van het systeem van belang is, maar ook o.a. de onderhoudsgevoeligheid ervan.

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Filtertechniek omvat een brede range van ontstoffingstechniek zoals industriele stofzuigers, mobiel afzuigunits of grote stof afzuig installaties. Deze systemen zijn er ook in de ATEX uitvoeringen. Daarnaast hebben wij een breede range van afzuigbanken of wanden, stoffilters en ventilatoren. Deze systemen zijn voor een grote variëteit aan toepassingen zoals in de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Categorie: Afzuigunits

Een stofafzuigsysteem, ook wel bekend als een stofafzuiginstallatie of stofafscheider, is een systeem dat is ontworpen om stof, deeltjes en andere verontreinigingen uit de lucht te verwijderen. Het wordt gebruikt in verschillende industriële, commerciële en zelfs residentiële omgevingen waar stof een probleem vormt.

Het doel van een stofafzuigsysteem is om een gezonde en veilige werkomgeving te bieden door stofdeeltjes te verwijderen die anders in de lucht zouden blijven zweven en mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van werknemers of bewoners. Daarnaast helpt het bij het verminderen van schade aan apparatuur, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het handhaven van een schone werkomgeving.

Een typisch stofafzuigsysteem bestaat uit verschillende componenten:

 1. Afzuigpunten: Dit zijn de plaatsen waar het stof wordt verzameld. Afzuigpunten kunnen zijn uitgerust met afzuigkappen, flexibele slangen of buizen die het stof naar het centrale systeem leiden.
 2. Afzuigventilator: Een ventilator genereert de luchtstroom die nodig is om het stof en de deeltjes van de afzuigpunten naar het centrale systeem te verplaatsen. De ventilator kan zich bevinden in het systeem zelf of extern geplaatst zijn, afhankelijk van het ontwerp en de toepassing.
 3. Luchtreiniger/stofafscheider: Dit is het belangrijkste onderdeel van het systeem dat verantwoordelijk is voor het scheiden van het stof en de deeltjes uit de luchtstroom. Dit kan worden bereikt door middel van filters, cyclonen, elektrostatische precipitators of andere technologieën, afhankelijk van het type stof en de vereisten van het systeem.
 4. Luchtkanalen: Luchtkanalen worden gebruikt om de luchtstroom van de afzuigpunten naar de stofafscheider en vervolgens naar buiten of naar een andere locatie te leiden.
 5. Besturingssysteem: Een besturingssysteem regelt en bewaakt het stofafzuigsysteem, inclusief de bediening van de ventilator, het bewaken van de luchtkwaliteit en het signaleren van eventuele storingen.

De specifieke configuratie en capaciteit van een stofafzuigsysteem variëren afhankelijk van de aard van de stof, de omvang van het probleem, de toepassing en de geldende voorschriften. Het is belangrijk om de juiste systeemontwerp- en installatiepraktijken te volgen om een effectieve en efficiënte stofafzuiging te waarborgen.

Stofafzuigsysteem kopen?

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Afzuigunits

Afzuigarmen, ook wel bekend als afzuigslangen, afzuigsystemen met flexibele armen of lasrookafzuigarmen, zijn flexibele slangen die worden gebruikt om lasrook, stof, dampen en andere schadelijke stoffen af te zuigen en af te voeren. Ze worden veel gebruikt in industriële omgevingen, zoals laswerkplaatsen, laboratoria, werkplaatsen voor houtbewerking en chemische processen, om de blootstelling aan schadelijke dampen en deeltjes te verminderen en een gezondere werkomgeving te creëren.

Afzuigarmen bestaan meestal uit de volgende componenten:

 1. Flexibele arm: De afzuigarm zelf is een flexibele slang die bestaat uit meerdere secties die in verschillende hoeken kunnen worden versteld. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om de arm naar de gewenste positie te buigen, waardoor het afzuigpunt dichter bij de bron van de vervuiling kan worden gebracht.
 2. Afzuigkap: Aan het uiteinde van de afzuigarm bevindt zich een afzuigkap of mondstuk dat is ontworpen om de vervuilde lucht op te vangen. De afzuigkap kan verschillende vormen en formaten hebben, afhankelijk van de specifieke toepassing en het type vervuilende stoffen dat moet worden afgezogen.
 3. Afzuigventilator: De afzuigarm is aangesloten op een afzuigventilator of een centraal afzuigsysteem dat de luchtstroom genereert om de vervuilde lucht af te zuigen. De afgezogen lucht wordt door het systeem geleid en kan worden gefilterd voordat het wordt uitgestoten of kan worden afgevoerd naar een externe locatie.

Afzuigarmen bieden verschillende voordelen, waaronder:

 • Flexibiliteit: De flexibele arm kan in verschillende richtingen worden bewogen en gepositioneerd om de afzuiging zo dicht mogelijk bij de bron van de vervuiling te plaatsen.
 • Lokale afzuiging: Afzuigarmen bieden lokale afzuiging bij de bron, waardoor de vervuiling direct bij de bron wordt afgevangen en de verspreiding ervan door de werkomgeving wordt verminderd.
 • Verstelbaarheid: De arm kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en werkposities van de gebruiker.
 • Verminderde blootstelling: Door het afzuigen van de vervuilde lucht wordt de blootstelling van werknemers aan schadelijke dampen, rook of stof verminderd, wat kan leiden tot een gezondere werkomgeving.

Het gebruik van afzuigarmen kan helpen bij het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers door de blootstelling aan schadelijke dampen en deeltjes te verminderen. Het is belangrijk om de afzuigarmen regelmatig te onderhouden, zoals het reinigen van de afzuigkappen en het controleren van de luchtstroom, om een effectieve werking te garanderen.

Afzuigarmen kopen doe je bij Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Afzuigunits

Afzuigbanken, ook wel afzuigtafels, downdraft tafels of werkbanken met afzuiging genoemd, zijn speciale werkoppervlakken die zijn ontworpen om dampen, stof en andere vervuilende stoffen af te zuigen tijdens industriële processen. Ze worden gebruikt om de blootstelling aan schadelijke dampen en deeltjes te verminderen en een gezondere werkomgeving te creëren, vooral bij activiteiten zoals lassen, slijpen, schuren, polijsten, snijden, verfnevels en andere processen waarbij vervuiling vrijkomt.

Afzuigbanken bestaan meestal uit de volgende componenten:

 1. Werkoppervlak: De afzuigbank heeft een vlak werkoppervlak waarop de bewerkingen worden uitgevoerd. Dit kan een tafelblad zijn dat bestand is tegen de specifieke processen, zoals metaal, kunststof of hout, afhankelijk van de toepassing.
 2. Afzuigventilator: Onder het werkoppervlak bevindt zich een afzuigventilator of een centraal afzuigsysteem dat de luchtstroom genereert. Deze ventilator creëert een negatieve druk onder het werkoppervlak, waardoor de vervuilde lucht naar beneden wordt gezogen en wordt afgevangen.
 3. Afzuigoppervlak: Het werkoppervlak van de afzuigbank is voorzien van kleine gaatjes, sleuven of roosters die de luchtstroom mogelijk maken. Deze openingen zorgen ervoor dat de vervuilde lucht effectief wordt afgezogen en gevangen.
 4. Filtersysteem: De afgezogen lucht wordt door een filtersysteem geleid om de vervuilende deeltjes en dampen te verwijderen voordat de lucht wordt uitgestoten. Dit kan filters omvatten zoals HEPA-filters of actief koolstoffilters, afhankelijk van de aard van de vervuiling die wordt afgevangen.

Afzuigbanken bieden verschillende voordelen, waaronder:

 • Lokale afzuiging: Afzuigbanken zorgen voor lokale afzuiging op het werkoppervlak, waardoor de vervuiling direct bij de bron wordt afgevangen en de verspreiding ervan door de werkomgeving wordt verminderd.
 • Verbeterde werkomgeving: Door het effectief afzuigen van dampen, stof en andere vervuilende stoffen, wordt de luchtkwaliteit in de werkomgeving verbeterd, wat de gezondheid en het comfort van werknemers bevordert.
 • Veiligheid: Afzuigbanken verminderen de blootstelling aan schadelijke dampen, stof en andere verontreinigingen, waardoor de risico’s op ademhalingsproblemen, allergieën, irritaties en andere gezondheidsproblemen worden verminderd.
 • Eenvoudig te reinigen: Het werkoppervlak van de afzuigbank kan gemakkelijk worden gereinigd en onderhouden, waardoor de efficiëntie van de afzuiging behouden blijft.

Afzuigbanken zijn verkrijgbaar in verschillende maten, configuraties en vermogens, afhankelijk van de specifieke toepassing en vereisten. Het juiste ontwerp en de juiste dimensionering van de afzuigbank zijn belangrijk om een effectieve afzuiging te garanderen en de gezondheid en veiligheid op de werkplek te waarborgen.

Afzuigbanken koopt u natuurlijk bij Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Afzuigunits

Het inademen van lasdampen kan verschillende gezondheidsklachten en symptomen veroorzaken. De specifieke klachten kunnen variëren afhankelijk van de samenstelling van de lasdampen, de duur van de blootstelling, de concentraties en individuele gevoeligheid. Hier zijn enkele veelvoorkomende klachten die kunnen optreden:

 1. Irritatie van de luchtwegen: Blootstelling aan lasdampen kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, resulterend in symptomen zoals hoesten, kortademigheid, keelpijn en benauwdheid op de borst.
 2. Ademhalingsproblemen: Langdurige blootstelling aan lasdampen kan leiden tot ademhalingsproblemen, zoals bronchitis, astma of verergering van bestaande ademhalingsaandoeningen.
 3. Oogirritatie: Lasdampen kunnen de ogen irriteren en symptomen veroorzaken zoals roodheid, jeuk, branderigheid, tranende ogen en wazig zicht.
 4. Duizeligheid en hoofdpijn: Blootstelling aan bepaalde componenten in lasdampen, zoals oplosmiddelen of metalen, kan duizeligheid en hoofdpijn veroorzaken.
 5. Misselijkheid en braken: In sommige gevallen kan blootstelling aan lasdampen misselijkheid en braken veroorzaken, vooral bij hogere concentraties of langdurige blootstelling.
 6. Metaalvergiftiging: Lasdampen kunnen schadelijke metalen bevatten, zoals lood, cadmium, mangaan, chroom en nikkel. Langdurige blootstelling aan hoge concentraties van deze metalen kan leiden tot metaalvergiftiging, wat verschillende gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals neurologische schade, nierschade, longschade en andere systemische effecten.

Het is belangrijk om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om blootstelling aan lasdampen te verminderen, zoals het gebruik van adequate ventilatie, persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals ademhalingsmaskers), het werken in goed geventileerde ruimtes en het volgen van veiligheidsvoorschriften en richtlijnen.

Als je symptomen ervaart na blootstelling aan lasdampen, is het raadzaam om medische hulp te zoeken. Een arts kan een juiste diagnose stellen en geschikte behandelingsopties bieden om de symptomen te verlichten en verdere gezondheidsproblemen te voorkomen.

Dextools de leverancier voor afzuigen van lasdamp

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Afzuigunits

Het is moeilijk om één specifieke stof aan te wijzen als de “gevaarlijkste” stof, omdat het gevaar van een stof afhangt van verschillende factoren, zoals de mate van blootstelling, de omgevingsomstandigheden en de manier waarop de stof wordt gebruikt. Er zijn echter enkele stoffen die over het algemeen als zeer gevaarlijk worden beschouwd vanwege hun eigenschappen en potentieel ernstige gevolgen voor de gezondheid, veiligheid en het milieu. Enkele voorbeelden van dergelijke stoffen zijn:

 1. Radioactieve materialen: Radioactieve stoffen, zoals uranium, plutonium en radioactieve isotopen, kunnen schadelijke straling uitzenden die ernstige gezondheidseffecten kan veroorzaken bij blootstelling.
 2. Zenuwgas: Stoffen zoals sarin, soman en VX zijn uiterst giftige chemische verbindingen die kunnen worden gebruikt als chemische wapens. Ze kunnen het zenuwstelsel verstoren en dodelijke effecten hebben, zelfs in zeer kleine hoeveelheden.
 3. Zeer giftige giffen: Sommige natuurlijke gifstoffen geproduceerd door planten, dieren of micro-organismen kunnen zeer giftig zijn. Voorbeelden hiervan zijn botulinetoxine, tetrodotoxine (gevonden in kogelvissen) en ricine (afkomstig van de ricinusplant).
 4. Corrosieve stoffen: Sterke zuren zoals zwavelzuur en zoutzuur, evenals sterke basen zoals natriumhydroxide, kunnen ernstige chemische brandwonden veroorzaken en schade aan weefsels en materialen veroorzaken.

Het is belangrijk op te merken dat de mate van gevaarlijkheid van een stof afhankelijk is van de context waarin deze wordt gebruikt en de blootstellingsomstandigheden. Het is altijd essentieel om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen bij het omgaan met gevaarlijke stoffen, ongeacht hun aard, en te voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen.

Dextools voor het verwijderen van stof

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Afzuigunits

Afhankelijk van de afzuigunit van uw keuze, kunnen de filters automatisch of handmatig worden gereinigd. Bekijk hier de diverse mogelijkheden. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Afzuigunits

Dextools Nederland heeft zowel mobiele als stationaire afzuigunits in haar assortiment. Hierdoor is er altijd een afzuigunit die voldoet aan uw wensen.

Filters

Categorie: Filters

Dat hangt af van het type industriële stofzuiger dat u heeft. Sommige modellen zijn uitgerust met een handmatige filterschudder, waarmee het filter handmatig gereinigd kan worden. Andere modellen zijn uitgerust met een semi-automatische Dustop reiniging. Daarnaast is het ook mogelijk dat de stofzuiger is uitgerust met een perslucht reinigingssysteem welke handmatig of met een automatische timer het filter reinigt.

Industriële stofzuiger kopen doet u bij Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Filters

Het proces van het wisselen van filterpatronen kan variëren afhankelijk van het specifieke type filter en het ontwerp van het filtersysteem. Over het algemeen volgen de meeste filterwisselingen echter een vergelijkbaar basisproces. Hier is een algemene gids voor het wisselen van filterpatronen:

 1. Veiligheidsmaatregelen: Voordat u begint met het wisselen van de filterpatronen, moet u ervoor zorgen dat u de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Dit kan het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals handschoenen, een veiligheidsbril en een stofmasker) omvatten, evenals het uitschakelen van de relevante apparatuur en het volgen van eventuele specifieke veiligheidsrichtlijnen.
 2. Toegang tot het filtersysteem: Afhankelijk van het ontwerp van het filtersysteem, moet u mogelijk bepaalde componenten of behuizingen verwijderen om toegang te krijgen tot de filterpatronen. Dit kan betekenen dat u kleppen, slangen, klemmen of bouten moet losmaken om de juiste onderdelen bloot te leggen.
 3. Verwijdering van de oude filterpatronen: Nadat u toegang heeft tot de filterpatronen, kunt u beginnen met het verwijderen van de oude filters. Controleer of de druk in het systeem is afgenomen en dat er geen restmateriaal of druk aanwezig is voordat u de filters verwijdert. Afhankelijk van het type filtersysteem kunnen de filterpatronen eenvoudigweg worden uitgetrokken of moeten ze mogelijk worden losgeschroefd of ontgrendeld.
 4. Reiniging van het filtersysteem: Terwijl de oude filterpatronen zijn verwijderd, kunt u de gelegenheid aangrijpen om het filtersysteem schoon te maken. Verwijder eventuele ophopingen van vuil, stof of ander verontreinigend materiaal uit de behuizing of andere componenten. Reinig de afdichtingsvlakken indien nodig en zorg ervoor dat er geen restmateriaal achterblijft dat de werking van het nieuwe filter kan belemmeren.
 5. Plaatsing van de nieuwe filterpatronen: Neem de nieuwe filterpatronen en zorg ervoor dat ze geschikt zijn voor het specifieke filtersysteem en de toepassing. Plaats de nieuwe filterpatronen op de juiste plaats in het systeem, waarbij u ervoor zorgt dat ze stevig zijn bevestigd en correct zijn uitgelijnd. Volg indien nodig de instructies van de fabrikant met betrekking tot de juiste installatieprocedure.
 6. Herstellen van de componenten: Nadat de nieuwe filterpatronen op hun plaats zitten, kunt u eventuele eerder verwijderde componenten, behuizingen, slangen of klemmen weer terugplaatsen en ze stevig vastzetten. Zorg ervoor dat alle verbindingen goed zijn afgedicht en dat er geen lekkages zijn.
 7. Controle en inbedrijfstelling: Voordat u het filtersysteem weer in bedrijf stelt, is het belangrijk om een visuele controle uit te voeren om te controleren of alle componenten correct zijn geplaatst en vastgezet. Controleer of er geen beschadigingen zijn aan de nieuwe filterpatronen en zorg ervoor dat er geen delen zijn achtergebleven in het systeem. Nadat u ervan verzekerd bent dat alles in orde is, kunt u de apparatuur weer inschakelen en het filtersysteem in bedrijf stellen.

Het is raadzaam om de specifieke instructies en richtlijnen van de fabrikant van het filtersysteem te raadplegen voor gedetailleerde informatie over het wisselen van filterpatronen. Elk filtersysteem kan specifieke vereisten hebben, dus het is belangrijk om de juiste procedures te volgen om een correcte en veilige filterwisseling te waarborgen.

Dextools voor al uw filterpatronen

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Filters

Een silo wegen kan op verschillende manieren worden gedaan, afhankelijk van het type silo en de gewenste nauwkeurigheid van de meting. Hier zijn enkele gangbare methoden om een silo te wegen:

 1. Weegcellen: Weegcellen zijn sensoren die onder de silo worden geplaatst om het gewicht ervan te meten. Deze sensoren registreren de kracht die wordt uitgeoefend op de cel wanneer de silo wordt beladen of gelost. Het totale gewicht van de silo kan worden bepaald door de individuele metingen van de weegcellen op te tellen. Weegcellen worden meestal geïnstalleerd op de poten of het ondersteuningsframe van de silo.
 2. Druksensoren: Druksensoren kunnen worden gebruikt om de druk te meten in de benen of ondersteuningspunten van de silo. Door de drukmetingen te converteren naar een gewichtseenheid, kan het gewicht van de silo worden bepaald. Deze methode is vooral handig voor silo’s met meerdere poten of ondersteuningspunten.
 3. Load cells onder de voedingsinlaat: Als de silo wordt beladen via een transportschroef, transportband of ander voedingssysteem, kunnen weegcellen direct onder de voedingsinlaat worden geplaatst. Deze weegcellen meten het gewicht van het materiaal dat de silo binnenkomt en geven een indicatie van de hoeveelheid materiaal die wordt toegevoegd.
 4. Ultrasone niveaumeting: Ultrasone sensoren kunnen worden gebruikt om het niveau van het materiaal in de silo te meten. Door de hoogte en dichtheid van het materiaal te combineren, kan het gewicht van het materiaal in de silo worden berekend. Deze methode is minder nauwkeurig dan directe weging met behulp van weegcellen, maar kan voldoende zijn voor bepaalde toepassingen.

Het is belangrijk op te merken dat bij het wegen van een silo ook rekening moet worden gehouden met het gewicht van de silo zelf, evenals eventuele accessoires zoals leidingen, ladders en platforms. Deze factoren moeten worden gecompenseerd om een nauwkeurige meting van het materiaalgewicht te verkrijgen.

Het selecteren van de juiste weegmethode hangt af van verschillende factoren, zoals het type silo, de grootte, het materiaal dat wordt opgeslagen en de gewenste nauwkeurigheid van de meting. Het is raadzaam om advies in te winnen bij experts op het gebied van weegtechnologie om de meest geschikte weegmethode voor een specifieke silo-toepassing te bepalen.

Dextools voor het wegen van een silo

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze, waarbij niet alleen het optimaal functioneren van het systeem van belang is, maar ook o.a. de onderhoudsgevoeligheid ervan.

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Filtertechniek omvat een brede range van ontstoffingstechniek zoals industriele stofzuigers, mobiel afzuigunits of grote stof afzuig installaties. Deze systemen zijn er ook in de ATEX uitvoeringen. Daarnaast hebben wij een breede range van afzuigbanken of wanden, stoffilters en ventilatoren. Deze systemen zijn voor een grote variëteit aan toepassingen zoals in de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Categorie: Filters

Onze aanbeveling voor elementvervanging hangt af van het type element.

Industriële elementen
Voor vervanging van het coalescentiefilter / deeltjesfilter garandeert Dextools de prestaties en de integriteit van het element gedurende 1 jaar. Het element moet dus jaarlijks of eerder worden vervangen als dit wordt aangegeven door een hoge drukval. De levensduur van actieve koolelementen hangt af van de uitdagingsverontreiniging. Het filtratiemechanisme dat in actieve kool wordt gebruikt, is adsorptie; zodra de actieve sites bezet zijn, hebben extra koolwaterstoffen geen plaats om zich te bezinken en zullen ze stroomafwaarts verder gaan. Er is geen verschil in drukverandering op een actief koolelement. Daarom raden we aan om de actieve koolelementen om de 6 maanden te vervangen. Aangezien de meeste lijnen deeltjes-, coalescerende en actieve koolfilters hebben, raadt Dextools aan om alle industriële elementen elke 6 maanden te vervangen.

Proceselementen 
In het algemeen worden proceselementen niet gewijzigd op basis van belasting. Door het ontwerp is het grootste deel van de deeltjesverontreiniging stroomopwaarts verwerkt met onze industriële elementen. We beoordelen de levensduur van elementen in termen van reinigings- / sterilisatiecycli. De meeste van onze diepte- en membraanelementen zijn bestand tegen meer dan 100 sterilisatiecycli. Dextools raadt gebruikers aan om hun proceselementen te wijzigen met de hierboven genoemde waarden of om de elementen op integriteit te testen om te bepalen of ze in goede staat verkeren.

Categorie: Filters

Een cycloonfilter, ook wel bekend als een cycloonafscheider, is een type luchtfilter dat wordt gebruikt om grote deeltjes uit een luchtstroom te verwijderen door middel van centrifugale krachten. Het werkt op basis van het principe van een cycloon, waarbij de draaiende luchtstroom zorgt voor een scheiding tussen de deeltjes en de schone lucht.

Hier is een overzicht van hoe een cycloonfilter typisch werkt:

 1. Inlaat: De verontreinigde luchtstroom komt de cycloonfilter binnen via een inlaatopening, vaak aan de zijkant of onderkant van de filter.
 2. Centrifugale kracht: De inkomende luchtstroom wordt omgeleid en begint rond te draaien in een spiraalvormige beweging, zoals een draaikolk. Door deze draaiende beweging ontstaat er een centrifugale kracht die de deeltjes in de luchtstroom naar de buitenrand van de cycloon duwt.
 3. Deeltjesscheiding: De deeltjes in de luchtstroom worden door de centrifugale kracht naar de buitenwand van de cycloon geduwd. Hierdoor zakken ze naar beneden en worden ze verzameld in een opvangbak of een conische bodem van de cycloon.
 4. Schone luchtuitlaat: Nadat de deeltjes naar de buitenrand zijn geduwd, wordt de schone luchtstroom in het midden van de cycloon naar boven gedreven. Een uitlaatopening aan de bovenkant of zijkant van de cycloon laat de schone lucht ontsnappen, terwijl de verzamelde deeltjes achterblijven in de opvangbak.
 5. Deeltjesafvoer: De verzamelde deeltjes kunnen periodiek worden verwijderd uit de opvangbak door deze leeg te maken of door een afvoersysteem.

Cycloonfilters worden vaak gebruikt als voorafscheiders in stofafzuigsystemen en industriële stofverwijderingstoepassingen. Ze zijn effectief in het verwijderen van grotere deeltjes, zoals stof, puin, korrels en chips, voordat de lucht verder wordt gefilterd door fijnere filters, zoals HEPA-filters. Cycloonfilters zijn populair vanwege hun eenvoudige ontwerp, lage onderhoudsvereisten en hoge efficiëntie bij de verwijdering van grove deeltjes uit de luchtstroom.

Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Filters

Het reinigen van een filter in een industriële stofzuiger is zeker mogelijk en ook erg belangrijk. Het reinigen van het filter zorgt ervoor dat de industriële stofzuiger op een veilige en efficiënte manier stoffen op kan zuigen.  

Een stofzuiger kopen doet u bij Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Filters

Actieve koolfilters, ook bekend als koolstoffilters, worden gebruikt om verontreinigingen uit lucht en vloeistoffen te verwijderen door middel van adsorptie. Actieve kool is een poreus materiaal met een groot intern oppervlak dat in staat is om een breed scala aan chemische stoffen en ongewenste verontreinigingen op te vangen.

Hier zijn enkele veelvoorkomende toepassingen van actieve koolfilters:

 1. Luchtzuivering: Actieve koolfilters worden vaak gebruikt in luchtzuiverings- en ventilatiesystemen om onaangename geuren, vluchtige organische stoffen (VOS), chemicaliën, dampen en rookdeeltjes te verwijderen. Ze kunnen worden gebruikt in industriële omgevingen, kantoren, woningen, auto’s en andere ruimtes waar schone en geurloze lucht gewenst is.
 2. Waterzuivering: Actieve koolfilters worden gebruikt in waterzuiveringsinstallaties en filtersystemen om onzuiverheden, smaak- en geurveroorzakende stoffen, organische chemicaliën, pesticiden, chloor en andere verontreinigingen uit het water te verwijderen. Ze kunnen worden toegepast in huishoudelijke waterfilters, commerciële waterzuiveringssystemen en zelfs in de behandeling van industrieel afvalwater.
 3. Adsorptie van chemicaliën: Actieve koolfilters worden gebruikt in verschillende industriële processen waarbij de verwijdering van specifieke chemicaliën vereist is. Dit kan variëren van de verwijdering van organische oplosmiddelen en gevaarlijke gassen in laboratoriumomgevingen tot het zuiveren van industriële processen waarbij bepaalde chemische stoffen moeten worden verwijderd om aan specifieke normen te voldoen.
 4. Gasmaskers en ademhalingstoestellen: Actieve koolfilters worden ook gebruikt in persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gasmaskers en ademhalingstoestellen. Ze kunnen helpen bij het verwijderen van giftige gassen, dampen en chemicaliën uit de ingeademde lucht, waardoor de gebruiker wordt beschermd tegen schadelijke stoffen.

Het belangrijkste kenmerk van actieve koolfilters is hun adsorberende vermogen, waardoor ze een breed scala aan verontreinigingen kunnen vastleggen en vasthouden. Het is echter belangrijk om te weten dat actieve koolfilters na verloop van tijd verzadigd raken en moeten worden vervangen of geregenereerd om hun effectiviteit te behouden.

Categorie: Filters

Een HEPA-filter, wat staat voor High Efficiency Particulate Air-filter, is een zeer efficiënt type luchtfilter dat in staat is om kleine deeltjes met een hoge efficiëntie te verwijderen. Het wordt vaak gebruikt in situaties waarin het belangrijk is om de luchtkwaliteit te verbeteren door schadelijke deeltjes, allergenen, micro-organismen en andere verontreinigingen te verminderen. Hier zijn enkele situaties waarin het verstandig kan zijn om een HEPA-filter in te zetten:

 1. Allergieën en astma: HEPA-filters kunnen helpen bij het verwijderen van allergenen zoals pollen, huisstofmijt, schimmelsporen en huisdierharen uit de lucht. Dit kan de blootstelling aan allergenen verminderen en de symptomen van allergieën en astma verminderen.
 2. Medische omgevingen: In ziekenhuizen, laboratoria en andere medische omgevingen is een schone luchtkwaliteit essentieel. HEPA-filters worden vaak gebruikt in luchtreinigers, isolatiekamers, operatiekamers en andere gebieden waar de lucht vrij moet zijn van micro-organismen, bacteriën en virussen.
 3. Industriële toepassingen: In sommige industriële processen, zoals farmaceutische productie, elektronica productie, cleanrooms en laboratoria, is het noodzakelijk om de lucht te zuiveren van fijne deeltjes, verontreinigingen en micro-organismen. HEPA-filters worden gebruikt om de luchtkwaliteit te verbeteren en de productkwaliteit te waarborgen.
 4. Renovaties en bouwwerkzaamheden: Tijdens renovaties en bouwwerkzaamheden kunnen er stofdeeltjes, schimmelsporen en andere verontreinigingen in de lucht vrijkomen. Het gebruik van HEPA-filters in luchtreinigers of bouwstofbeheersystemen kan helpen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de blootstelling aan potentieel schadelijke stoffen te verminderen.

Het is belangrijk op te merken dat HEPA-filters regelmatig moeten worden onderhouden en vervangen volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Hierdoor blijft de filterefficiëntie optimaal en kan de luchtkwaliteit effectief worden verbeterd.

Een HEPA filter koopt u natuurlijk bij Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Filters

Een silo is een opslagstructuur die wordt gebruikt om verschillende materialen op te slaan, zoals graan, cement, meel, poeders, korrels, veevoer en nog veel meer. Het hoofddoel van een silo is om grote hoeveelheden materialen veilig en efficiënt op te slaan en te beschermen tegen weersinvloeden, bederf en andere vormen van schade.

Hier zijn enkele belangrijke functies en activiteiten die een silo mogelijk maakt:

 1. Opslag: Een silo biedt een ruime opslagruimte voor het tijdelijk bewaren van grote hoeveelheden materialen. Het stelt bedrijven en boeren in staat om voorraden te accumuleren en materialen beschikbaar te hebben wanneer ze nodig zijn.
 2. Bescherming: Een silo beschermt opgeslagen materialen tegen weersinvloeden, zoals regen, wind, vochtigheid en extreme temperaturen. Dit helpt de kwaliteit en bruikbaarheid van de materialen te behouden en voorkomt bederf, schimmelvorming, klontervorming en andere vormen van schade.
 3. Behoud van kwaliteit: Silo’s kunnen worden ontworpen met functies die de kwaliteit van de opgeslagen materialen behouden. Bijvoorbeeld beluchtingssystemen om een goede luchtcirculatie te bevorderen, temperatuurregelingssystemen om de temperatuur te reguleren en vochtigheidssensoren om de vochtigheidsniveaus te bewaken.
 4. Belading en lossing: Silo’s worden gebruikt om materialen efficiënt te laden en te lossen. Afhankelijk van het type silo en het opgeslagen materiaal, kunnen verschillende methoden worden gebruikt, zoals transportschroeven, transportbanden, pneumatische systemen, trilvoeders en meer.
 5. Inventarisbeheer: Silo’s bieden bedrijven de mogelijkheid om hun voorraadniveaus bij te houden en het inventarisbeheer te optimaliseren. Door de hoeveelheid materiaal in de silo te meten, kunnen bedrijven de productie, distributie en bevoorrading beter plannen.

Silo’s worden veel gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de landbouw, voedselverwerking, chemische industrie, bouw, energieopwekking en meer. Ze zijn essentieel voor het beheer van bulkmaterialen en spelen een belangrijke rol in de toeleveringsketen en productieprocessen.

Dextools uw specialist voor silo handeling

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze, waarbij niet alleen het optimaal functioneren van het systeem van belang is, maar ook o.a. de onderhoudsgevoeligheid ervan.

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Filtertechniek omvat een brede range van ontstoffingstechniek zoals industriele stofzuigers, mobiel afzuigunits of grote stof afzuig installaties. Deze systemen zijn er ook in de ATEX uitvoeringen. Daarnaast hebben wij een breede range van afzuigbanken of wanden, stoffilters en ventilatoren. Deze systemen zijn voor een grote variëteit aan toepassingen zoals in de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Categorie: Filters

De beste manier om elementen te steriliseren hangt af van het type element en de specifieke toepassing. Er zijn verschillende methoden beschikbaar voor het steriliseren van elementen, elk met hun eigen voordelen en geschiktheid voor bepaalde situaties. Hier zijn enkele veelgebruikte methoden voor het steriliseren van elementen:

 1. Autoclaaf: Autoclaaf sterilisatie is een veelgebruikte methode, met name in medische en laboratoriumomgevingen. Het maakt gebruik van stoom onder druk om micro-organismen te doden. De hoge temperatuur en druk zorgen voor een effectieve sterilisatie van de elementen. Autoclaaf sterilisatie is geschikt voor hittebestendige materialen.
 2. Chemische sterilisatie: Chemische sterilisatie maakt gebruik van chemische stoffen, zoals ethyleenoxide, waterstofperoxide of formaldehyde, om micro-organismen te doden. Deze methode is geschikt voor materialen die gevoelig zijn voor hoge temperaturen of stoom, maar het vereist zorgvuldige hantering van de chemische stoffen en de juiste ventilatie.
 3. Stralingssterilisatie: Stralingssterilisatie maakt gebruik van ioniserende straling, zoals gammastraling of elektronenstraling, om micro-organismen te doden. Deze methode is geschikt voor materialen die gevoelig zijn voor hoge temperaturen of chemische stoffen. Het is belangrijk op te merken dat stralingssterilisatie de materiaaleigenschappen kan beïnvloeden, dus het moet zorgvuldig worden toegepast.
 4. Filtratie: Filtratie wordt gebruikt om vloeistoffen of gassen te steriliseren door ze door fijne filters te laten stromen die micro-organismen tegenhouden. Dit is vooral nuttig bij het steriliseren van vloeistoffen of lucht in situaties waarbij hitte of chemische stoffen niet geschikt zijn.

Bij het kiezen van de beste sterilisatiemethode is het belangrijk om rekening te houden met factoren zoals het type element, de gevoeligheid van het materiaal, de mate van sterilisatie die nodig is en de toepassing waarvoor de elementen worden gebruikt. Het is raadzaam om de richtlijnen en voorschriften van de betreffende industrie of toepassing te raadplegen en, indien nodig, advies in te winnen bij deskundigen op het gebied van sterilisatie.

Categorie: Filters

Een HEPA 13-filter, ook wel bekend als een High-Efficiency Particulate Air-filter van klasse 13, is een type luchtfilter dat zeer efficiënt is in het verwijderen van kleine deeltjes uit de lucht. HEPA-filters zijn geclassificeerd op basis van hun filtratie-efficiëntie, waarbij een hoger nummer aangeeft dat het filter in staat is om kleinere deeltjes op te vangen.

Een HEPA 13-filter is een van de hoogste klassen binnen de HEPA-filterspecificaties. Het is ontworpen om minstens 99,95% van de deeltjes met een grootte van 0,3 micron of groter uit de lucht te filteren. Dit omvat de meeste allergenen, fijnstof, pollen, schimmelsporen, bacteriën en sommige virussen.

HEPA 13-filters worden vaak gebruikt in omgevingen waar een hoge luchtkwaliteit essentieel is, zoals ziekenhuizen, laboratoria, cleanrooms, farmaceutische faciliteiten en andere gevoelige industrieën. Ze zijn ook geschikt voor gebruik in huishoudelijke luchtreinigers, stofzuigers en HVAC-systemen om de luchtkwaliteit in woningen te verbeteren.

Het is belangrijk op te merken dat HEPA-filters regelmatig moeten worden onderhouden en vervangen om een optimale werking te garanderen. Het specifieke vervangingsinterval kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de mate van verontreiniging. Het wordt aanbevolen om de instructies van de fabrikant te volgen voor het onderhoud en de vervanging van HEPA 13-filters.

Dextools, uw HEPA filter leverancier

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Filters

Soms aangeduid als een stofafscheider, is een stoffilter ontworpen om deeltjes uit de lucht te verwijderen. Voor huizen die vatbaar zijn voor schimmels of gezinnen die last hebben van allergieën, astma of andere aandoeningen van de luchtwegen, kan een stoffilter van onschatbare waarde zijn. In sommige gevallen is het een medische noodzaak. Dit kan ook waar zijn in een kantooromgeving, en werkgevers worden zich meer bewust van het belang van luchtkwaliteit.

Hoewel sommige ontwerpen in huizen en kantoren worden gebruikt, wordt een stoffilter vaak in een industriële omgeving gebruikt. Een dergelijk filter kan meer dan alleen stof verwijderen, waardoor verder schonere lucht mogelijk is. Uiteraard maakt schonere lucht het milieu veiliger voor werknemers. Het helpt echter ook apparatuur en producten te beschermen, waardoor stoffilters een belangrijke rol spelen in veel commerciële omgevingen.

Stofbeheersing is belangrijk, maar een stoffilter kan veel meer, zoals het beheersen van niet alleen typisch stof en andere deeltjes, maar ook dampen, dampen en andere verontreinigende stoffen. Zelfs sommige chemicaliën kunnen door stoffilters worden vastgehouden, als ze daarvoor zijn ontworpen. Het filteren van geuren is zeker een pluspunt. Afgezien van het verzamelen van de kleinste verontreinigende stoffen, kan een stoffilter ook worden gebruikt om iets grotere deeltjes, zoals hout- of metaalspaanders, zaagsel en stof van metaalverwerking

Categorie: Filters

In de context van metingen en sensoren worden de termen “nominaal” en “absoluut” gebruikt om de verschillende manieren te beschrijven waarop de waarde van een element kan worden uitgedrukt. Hier is het verschil tussen nominaal en absoluut gewaardeerde elementen:

 1. Nominaal gewaardeerd element: Een nominaal gewaardeerd element heeft een waarde die is gebaseerd op een aangenomen of toegewezen referentiepunt. Het is een relatieve waarde die wordt gebruikt om onderlinge vergelijkingen te maken binnen een specifiek systeem of toepassing. Bijvoorbeeld, een nominaal temperatuurelement kan een waarde hebben van 0 °C wanneer het als referentiepunt wordt gebruikt. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de werkelijke temperatuur 0 °C is, maar het is de referentie waarmee andere metingen worden vergeleken. Het is belangrijk op te merken dat de werkelijke waarde van een nominaal gewaardeerd element kan variëren afhankelijk van de context of het referentiepunt dat wordt gebruikt.
 2. Absoluut gewaardeerd element: Een absoluut gewaardeerd element heeft een waarde die is gebaseerd op een absolute schaal zonder referentie naar andere metingen of referentiepunten. Het vertegenwoordigt een daadwerkelijke meting of waarde zonder relatieve vergelijkingen. Bijvoorbeeld, een absoluut gewaardeerd temperatuurelement kan de temperatuur weergeven in graden Celsius (°C) zonder referentie naar een specifiek referentiepunt. Dit betekent dat de gemeten temperatuur een directe en onafhankelijke waarde is, zonder vergelijking met andere metingen.

Over het algemeen worden nominaal gewaardeerde elementen vaak gebruikt in situaties waarin relatieve metingen belangrijk zijn en waarbij vergelijkingen tussen verschillende waarden binnen hetzelfde systeem moeten worden gemaakt. Absoluut gewaardeerde elementen daarentegen worden gebruikt wanneer een onafhankelijke en directe meting vereist is, zonder afhankelijkheid van andere metingen of referentiepunten. Het gebruik van het ene type element of het andere hangt af van de specifieke toepassing en de gewenste metingen.

Categorie: Filters

Een patroonfilter is een gevouwen filter en is geschikt voor het opzuigen van droge stoffen. Wanneer er kleverige- of vochtige stoffen opgezogen moeten worden, is een polyester sterfilter meer geschikt. Dit filter bestaat uit 12 of 24 lamellen en is gemaakt van polyester, waardoor het filter steviger is en meer kan hebben.

In bepaalde gebieden neemt de luchtverontreiniging toe. Dit heeft directe gevolgen voor de gezondheid. Onderzoeken tonen aan dat fijnstof een ernstig gevaar voor de gezondheid vormt. Het kan kanker veroorzaken en aandoeningen aan de luchtwegen. Luchtfilters zorgen voor een gezond leefklimaat door de fijnstofconcentratie aanzienlijk te verlagen.

Fijnstofdeeltjes groter dan 10 μm  worden opgevangen door de slijmvliezen in de neusholte en keel en worden doorgaans doorgeslikt of opgehoest. 

Deeltjes kleiner dan 1 μm dringen nog dieper door in de luchtwegen en zijn klein genoeg om in de longen en longblaasjes te geraken. De celmembranen kunnen door een ontsteking beschadigen raken me als gevolg dat cellen kunnen afsterven. Het afsterven leidt tot een verminderde longcapaciteit. Mensen met luchtwegaandoeningen zoals COPD en astma zijn hier extra gevoelig voor, maar ook jongen kinderen en ouderen. 

Patroonfilter kopen doet u bij Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Filters

Het soortelijk gewicht van een kuub is afhankelijk van het product. Een big bag zand a 1 kuub weegt gemiddeld tussen de 1400 en 1500kg. Een big bag Grind daarentegen zit al snel aan een gewicht van 1600kg. Enkele producten zoals schelpen, houtsnippers of boomschors hebben een veel lager soortelijk gewicht

Dextools

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze, waarbij niet alleen het optimaal functioneren van het systeem van belang is, maar ook o.a. de onderhoudsgevoeligheid ervan.

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Filtertechniek omvat een brede range van ontstoffingstechniek zoals industriele stofzuigers, mobiel afzuigunits of grote stof afzuig installaties. Deze systemen zijn er ook in de ATEX uitvoeringen. Daarnaast hebben wij een breede range van afzuigbanken of wanden, stoffilters en ventilatoren. Deze systemen zijn voor een grote variëteit aan toepassingen zoals in de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Categorie: Filters

Een centraal stofzuigsysteem, ook wel bekend als een centraal stofzuigsysteem of een centrale stofafzuiginstallatie, is een systeem dat wordt gebruikt om stof en vuil uit een gebouw of een specifieke ruimte te verwijderen. In tegenstelling tot traditionele draagbare stofzuigers, waarbij een draagbare eenheid wordt gebruikt om stof en vuil op te zuigen, maakt een centraal stofzuigsysteem gebruik van een geïntegreerd netwerk van buizen en een centrale eenheid om stof en vuil op te zuigen en af te voeren naar een externe locatie.

Hier zijn de belangrijkste componenten van een centraal stofzuigsysteem:

 1. Centrale eenheid: Dit is het hart van het systeem en bestaat meestal uit een krachtige stofzuigmotor, een stofopvangbak en filters. De centrale eenheid is meestal geïnstalleerd in een afgesloten ruimte, zoals een kelder, een technische ruimte of een opslagruimte.
 2. Buizensysteem: Een netwerk van buizen wordt geïnstalleerd in de muren, vloeren en plafonds van het gebouw, dat verbonden is met de centrale eenheid. Deze buizen dienen als transportroutes voor het stof en vuil dat wordt opgezogen.
 3. Zuigpunten: Zuigpunten zijn speciale aansluitingen in de muren of vloeren van verschillende ruimtes waar een slang kan worden aangesloten om stof en vuil op te zuigen. Deze zuigpunten zijn strategisch geplaatst voor maximale dekking en gebruiksgemak.
 4. Slang en hulpstukken: Een lange flexibele slang wordt gebruikt om de zuigpunten aan te sluiten op de centrale eenheid. Verschillende hulpstukken, zoals borstels, opzetstukken en spleetzuigers, worden gebruikt om verschillende oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen.

Hoe een centraal stofzuigsysteem werkt:

 1. Zuigkracht creëren: De centrale eenheid genereert een krachtige zuigkracht door middel van een stofzuigmotor. Dit creëert een luchtstroom door het buizensysteem, waardoor stof en vuil worden opgezogen.
 2. Opzuigen van stof en vuil: Bij elk zuigpunt kan een slang met een geschikt hulpstuk worden aangesloten. Wanneer de slang wordt aangesloten op een zuigpunt en de gebruiker de stofzuiger activeert, wordt de zuigkracht overgebracht naar het specifieke gebied en wordt het stof en vuil opgezogen.
 3. Transport naar de centrale eenheid: Het stof en vuil wordt door de slang en het buizensysteem naar de centrale eenheid getransporteerd. Onderweg wordt het stof en vuil opgevangen in de stofopvangbak en worden de lucht en eventuele fijne deeltjes gefilterd om te voorkomen dat ze terug in de ruimte worden geblazen.
 4. Afvoeren van het stof en vuil: Na verloop van tijd zal de stofopvangbak in de centrale eenheid gevuld raken. Op dat moment kan het stof en vuil worden verwijderd en afgevoerd naar een geschikte locatie, zoals een afvalcontainer of een stofverwijderingssysteem.

Centrale stofzuigsystemen bieden verschillende voordelen, zoals een betere luchtkwaliteit, verminderde geluidsproductie tijdens het stofzuigen, gemakkelijke en efficiënte reiniging van grote ruimtes, en verminderde hercirculatie van stofdeeltjes. Ze worden vaak gebruikt in commerciële gebouwen, industrieën, ziekenhuizen en woningen waar een hoogwaardige stofafzuiging en reiniging vereist zijn.

Dextools voor alle centrale stofzuigsystemen

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Categorie: Filters

Er zijn verschillende filterklassen beschikbaar, die aangeven welke deeltjesgrootte een filter kan verwijderen met een bepaalde efficiëntie. Hier zijn enkele van de meest voorkomende filterklassen:

 1. G-classificatie (Groffilter): Dit zijn groffilters die grote deeltjes en grove verontreinigingen kunnen verwijderen. Ze hebben doorgaans een lagere filterefficiëntie en worden vaak gebruikt als voorfilters om grotere deeltjes te vangen voordat de lucht door fijnere filters gaat.
 2. F-classificatie (Fijnfilter): Fijnfilters zijn ontworpen om kleinere deeltjes te verwijderen dan groffilters. Ze hebben een hogere filterefficiëntie en worden vaak gebruikt als tussenfilters om kleinere verontreinigingen te vangen voordat de lucht door een HEPA-filter gaat.
 3. HEPA (High Efficiency Particulate Air) filters: HEPA-filters zijn zeer efficiënte filters die in staat zijn om deeltjes van 0,3 micron met een efficiëntie van minstens 99,97% te verwijderen. Ze worden gebruikt in toepassingen waar een zeer hoge luchtkwaliteit vereist is, zoals cleanrooms, medische omgevingen en industriële processen waarbij microscopische deeltjes moeten worden gecontroleerd.
 4. ULPA (Ultra-Low Penetration Air) filters: ULPA-filters zijn vergelijkbaar met HEPA-filters, maar hebben een hogere efficiëntie. Ze kunnen deeltjes van 0,12 micron met een efficiëntie van minstens 99,9995% verwijderen. ULPA-filters worden gebruikt in zeer kritische omgevingen, zoals de elektronica-industrie en laboratoria.

Het is belangrijk om te begrijpen dat filterklassen niet alleen de efficiëntie van het filter aangeven, maar ook de deeltjesgrootte waarop ze zijn getest. Daarom is het essentieel om de specifieke filterklassen en hun bijbehorende efficiëntie en deeltjesgrootte te raadplegen bij het selecteren van een filter voor een specifieke toepassing.

Meer informatie over filterklassen

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Bulkhandeling

Categorie: Bulkhandeling

Een Big bag losstation werkt volgens een aantal basisstappen om bulkmaterialen efficiënt uit een big bag te legen. Hier is een algemene beschrijving van hoe een typisch Big bag losstation werkt:

 1. Voorbereiding: Plaats de big bag op het losstation en zorg ervoor dat deze stevig is bevestigd en goed wordt ondersteund door het frame van het losstation. Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen correct zijn ingesteld en dat eventuele stofafzuigingssystemen zijn ingeschakeld.
 2. Openen van de big bag: Open de vulslurf van de big bag en rol de manchetten indien nodig naar beneden. Dit geeft toegang tot het bulkmateriaal dat in de big bag is opgeslagen. Zorg ervoor dat de big bag veilig is geopend en dat er geen belemmeringen zijn voor het vrije stromen van het materiaal.
 3. Activeren van het losmechanisme: Activeer het losmechanisme van het losstation, dat kan bestaan uit een losschuif, een klep, een snijmechanisme of een vergelijkbaar systeem. Dit opent de uitgang van de big bag en zorgt ervoor dat het bulkmateriaal begint te stromen.
 4. Stofbeheersing: Terwijl het materiaal uit de big bag stroomt, zorgt het stofafzuigingssysteem ervoor dat stof en deeltjes worden opgevangen en afgevoerd. Dit minimaliseert de verspreiding van stof in de werkomgeving en zorgt voor een schonere en veiligere omgeving.
 5. Opvangen en verwerken van het materiaal: Het bulkmateriaal wordt opgevangen door een opvangsysteem, zoals een trechter, silo of transportband, dat is aangesloten op het losstation. Het materiaal kan verder worden verwerkt, opgeslagen of getransporteerd naar andere locaties voor verdere verwerking.
 6. Sluiten van de big bag: Zodra het grootste deel van het materiaal uit de big bag is gelost, kan het losmechanisme worden gesloten om de stroom te stoppen. Sluit de vulslurf van de big bag zorgvuldig om te voorkomen dat er stof of materiaal ontsnapt.
 7. Reiniging en onderhoud: Na gebruik moet het losstation worden gereinigd en onderhouden om de goede werking en hygiëne te waarborgen. Verwijder eventueel achtergebleven materiaal, reinig de oppervlakken en controleer of alle onderdelen in goede staat verkeren.

Het precieze werkingsprincipe van een Big bag losstation kan variëren, afhankelijk van het specifieke ontwerp en de functies van het losstation. Het is belangrijk om de instructies van de fabrikant op te volgen en ervoor te zorgen dat het losstation op de juiste manier wordt bediend om een veilige en efficiënte werking te garanderen.

Dextools Procestechniek

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van een Big bag losstation binnen uw industrie. Neem contact op met een van onze experts. Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Categorie: Bulkhandeling

Een zakkenstortkabinet biedt een eenvoudige, stofvrije oplossing voor het handmatig leegstorten van plastic en papieren zakken. Het stortkabinet is ook een ergonomische oplossing voor het op werkhoogte handmatig legen van zakken als de volumes niet te groot zijn.

Het Dextools programma voor het handmatige leegstorten van zakken is modulair opgebouwd. Daarom bieden wij onder andere de volgende opties aan voor de zakkenstortkabinet:

 • Ingebouwd stofafvoersysteem met filters en roterend filterreinigingssysteem voor automatische ontsmetting
 • Inlaatopeningen van 750mm, 1000mm, 1100mm of 1300mm
 • Ingebouwd mes voor het openen van de zakken
 • Trillend rooster voor het breken van klonterig product
 • Verticale uitgang of aansluiting met aeromechanisch transportsysteem, schroeftransportsysteem of pneumatische (vacuüm) transporteur
 • Uitgang doseersysteem
 • Aangebouwde compressor voor de afvoer van de gebruikte lege zakken
 • Uitlaat doseersysteem
 • ATEX-gecertificeerd

Dextools Procestechniek

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van een zakkenstortkabinet binnen uw industrie. Neem contact op met een van onze experts. Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Categorie: Bulkhandeling

Bulkhandling, ook bekend als bulkmateriaalbehandeling , omvat het ontwerp van apparatuur en machines die worden gebruikt bij de behandeling van droge materialen zoals steenkool, zand, grind, klei, mineralen, cement, zout, chemicaliën, graan, meel, stenen en dergelijke. Het kan en wordt daarom gebruikt in vrijwel alle industriële sectoren waar grote hoeveelheden droge materialen van de ene plaats naar de andere moeten worden verplaatst : van kolen- en bruinkoolwinning tot cement, van tunnels tot energiecentrales, van havens tot zout en meststoffen enz..

Product en kennisleverancier voor de bulk- en procesindustrie

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Als het gaat om bulkhandling , biedt Dextools een uniek assortiment hoogwaardige componenten voor de bulkhandlingindustrie. Door jarenlange ervaring is Dextools inmiddels toonaangevend binnen verschillende markten waar bulkhandling van belang is.  Onze ervaren engineers denken graag met u mee! Dextools heeft al decennia lang passende oplossingen voor vele bedrijfstakken en toepassingsgebieden.

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Contact voor vragen over bulkhandling?

Neem contact met ons op voor vragen over bulkhandeling.

Categorie: Bulkhandeling

Een big bag losstation, ook wel bekend als een big bag lossysteem of een big bag uitklopstation, is een apparaat dat wordt gebruikt om bulkmaterialen te legen uit big bags, ook wel bekend als FIBC’s (Flexible Intermediate Bulk Containers) of jumbo bags. Het wordt veel gebruikt in industrieën zoals de chemische, farmaceutische, voedingsmiddelen- en bouwsector, waar grote hoeveelheden bulkmaterialen efficiënt moeten worden gelost.

Hier zijn enkele kenmerken en functies van een big bag losstation:

 1. Ondersteuning van big bags: Een big bag losstation biedt ondersteuning en stabiliteit voor de big bag tijdens het legen ervan. Het kan een stevig frame hebben dat is ontworpen om de big bag op zijn plaats te houden en om te voorkomen dat deze tijdens het legen omvalt.
 2. Lossen van bulkmaterialen: Het losstation is uitgerust met een mechanisme, zoals een losschuif of een klep, waarmee de uitgang van de big bag kan worden geopend om het bulkmateriaal te laten stromen. Dit kan handmatig worden bediend of geautomatiseerd zijn, afhankelijk van de specificaties van het losstation.
 3. Stofbeheersing: Bij het legen van big bags kunnen stof en deeltjes vrijkomen. Een big bag losstation kan worden uitgerust met stofafzuigingssystemen om de verspreiding van stof te minimaliseren en de werkomgeving schoon en veilig te houden.
 4. Vullen van opvangsystemen: Om het materiaal op te vangen dat uit de big bag wordt gelost, kan het losstation worden uitgerust met een opvangsysteem zoals een trechter, silo of transportband. Dit vergemakkelijkt de verdere verwerking of opslag van het geloste materiaal.
 5. Veiligheid en ergonomie: Big bag losstations zijn ontworpen met aandacht voor veiligheid en ergonomie. Ze kunnen voorzien zijn van beschermende afschermingen, veiligheidsschakelaars en bedieningsgemak om de veiligheid van de operator te waarborgen tijdens het gebruik.
 6. Aanpasbaarheid: Big bag losstations kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften en vereisten van de toepassing. Ze kunnen worden ontworpen om verschillende formaten en typen big bags te accommoderen, evenals extra functies zoals doseersystemen, weegsystemen of transportbanden.

Big bag losstations vergemakkelijken het gecontroleerd en efficiënt legen van bulkmaterialen uit big bags. Ze bieden een veilige werkomgeving, minimaliseren stofemissie en vergemakkelijken de verdere verwerking van de geloste materialen.

Dextools Procestechniek

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Contact voor het kopen van een Big Bag losstation?

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn. Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Categorie: Bulkhandeling

Een blaastransportsysteem, ook wel bekend als een pneumatisch transportsysteem of een luchttransporteursysteem, is een systeem dat gebruikmaakt van luchtstroom om bulkmaterialen te verplaatsen. In plaats van het traditionele transportmiddel zoals transportbanden of schroeftransporteurs, maakt een blaastransportsysteem gebruik van gecontroleerde luchtstromen om materialen te verplaatsen.

Hier is een overzicht van hoe een blaastransportsysteem typisch werkt:

 1. Creëren van luchtstroom: Het blaastransportsysteem maakt gebruik van een luchtbron, zoals een compressor of een ventilator, om lucht onder druk te genereren. Deze lucht wordt vervolgens door buizen of kanalen geleid naar de gewenste locatie waar materialen moeten worden verplaatst.
 2. Materiaalbelading: Het bulkmateriaal dat moet worden getransporteerd, wordt geladen in een laadpunt of trechter dat is verbonden met het blaastransportsysteem. Dit kan handmatig gebeuren of via een geautomatiseerd voedingssysteem, zoals een transportschroef of een transportband.
 3. Materiaalverplaatsing: De luchtstroom wordt gereguleerd en gericht naar de juiste kanalen of buizen die zich in het transportsysteem bevinden. De luchtstroom duwt het bulkmateriaal voort terwijl het door het systeem beweegt. De luchtstroom kan worden gecontroleerd met behulp van kleppen, regelkleppen en andere apparatuur om de snelheid en richting van de materiaalstroom aan te passen.
 4. Filtratie en scheiding: Tijdens het transport kunnen deeltjes, stof of ander ongewenst materiaal in de luchtstroom aanwezig zijn. Daarom kan het blaastransportsysteem zijn uitgerust met filters, zeven of andere scheidingsapparatuur om deze ongewenste stoffen uit de lucht te verwijderen voordat de lucht wordt afgevoerd.
 5. Materiaalontlading: Aan het eindpunt van het blaastransportsysteem wordt het bulkmateriaal afgeleverd op de gewenste bestemming, zoals een opslagtank, een silo, een verpakkingsmachine of een andere verwerkingsapparatuur. De luchtstroom wordt gescheiden van het materiaal en kan worden afgevoerd naar buiten of worden gerecirculeerd in het systeem.

Blaastransportsystemen worden veel gebruikt in industriële toepassingen waar bulkmaterialen over lange afstanden moeten worden verplaatst. Ze bieden voordelen zoals het vermogen om materialen snel en efficiënt te transporteren, het minimaliseren van stofemissie, het verminderen van productverlies en het vergemakkelijken van automatisering in productieprocessen. Blaastransportsystemen worden vaak gebruikt in industrieën zoals voedselverwerking, chemie, farmacie en kunststofproductie.

Een blaastransport kopen doet u bij Dextools

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze, waarbij niet alleen het optimaal functioneren van het systeem van belang is, maar ook o.a. de onderhoudsgevoeligheid ervan.

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Filtertechniek omvat een brede range van ontstoffingstechniek zoals industriele stofzuigers, mobiel afzuigunits of grote stof afzuig installaties. Deze systemen zijn er ook in de ATEX uitvoeringen. Daarnaast hebben wij een breede range van afzuigbanken of wanden, stoffilters en ventilatoren. Deze systemen zijn voor een grote variëteit aan toepassingen zoals in de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Categorie: Bulkhandeling

Een bulkwagenvuller, ook wel bekend als een bulkwagenvulstation of bulkwagenbeladingssysteem, is een industriële installatie die wordt gebruikt om bulkmaterialen efficiënt over te brengen van een opslagsilo naar vrachtwagens of treinwagons. Het is een essentieel onderdeel van logistieke systemen voor het laden en lossen van grote hoeveelheden bulkgoederen, zoals granen, poeders, korrels, chemicaliën, mineralen, cement en andere droge stoffen.

Hier zijn enkele kenmerken en functies van een bulkwagenvuller:

Vulproces: Het vulproces begint meestal met het positioneren van de bulkwagen onder de vulpijp van de installatie. Vervolgens wordt het bulkmateriaal vanuit de opslagsilo via transportbanden, schroeftransporteurs of luchtstroomsystemen naar de vulpijp geleid. Het materiaal stroomt in de bulkwagen en vult deze gelijkmatig totdat de gewenste hoeveelheid is bereikt.

Nauwkeurige dosering: Bulkwagenvullers kunnen geavanceerde meetsystemen en weegschalen bevatten om de hoeveelheid bulkmateriaal nauwkeurig te doseren en te registreren tijdens het vulproces. Dit zorgt ervoor dat de juiste hoeveelheid materiaal in de bulkwagen wordt geladen volgens de specificaties en het gewichtsbeheer van het transport.

Efficiëntie en snelheid: Bulkwagenvullers zijn ontworpen om hoge doorvoersnelheden te bereiken en de laadprocessen te optimaliseren. Ze zijn vaak uitgerust met krachtige transportbanden of pneumatische systemen om bulkmaterialen snel en efficiënt te verplaatsen.

Veiligheid en controle: Veiligheid is een belangrijk aspect bij het werken met bulkwagenvullers. Ze kunnen voorzien zijn van veiligheidssystemen, zoals niveausensoren om overvulling te voorkomen, stofafzuigsystemen om stofemissies te minimaliseren en noodstopsystemen voor noodsituaties.

Automatisering en integratie: Moderne bulkwagenvullers kunnen worden geautomatiseerd en geïntegreerd in het overkoepelende logistieke en besturingssysteem van een faciliteit. Ze kunnen worden gekoppeld aan computersystemen, scantechnologieën en software voor gegevensregistratie, waardoor het vulproces wordt gestroomlijnd, gevolgd en geoptimaliseerd.

De toepassing van bulkwagenvullers is van cruciaal belang in diverse industrieën, zoals de landbouw, voedselverwerking, mijnbouw, chemie en bouw. Ze bieden een efficiënte methode om grote hoeveelheden bulkmaterialen te laden en te transporteren, waardoor tijd, arbeid en kosten worden bespaard tijdens de logistieke keten.

Dextools Procestechniek

Dextools procestechniek is de specialist in bulk handeling en het produceren van tabletten tot het verwerken ervan. De bulk handeling begint bij een automatisch zak openers of een big bag systeem. Dit ligt eraan hoe de grondstof wordt toegeleverd. Om de bulk goederen verder te verwerken hebben wij vacuüm transportsystemen , conveyors of pneumatische transportsystemen in het programma. Dit voor het doseren / vullen naar een tank, silo of andere productiehal. Indien gewenst kunnen wij ook weeginstallatie leveren. Wij kunnen het vacuüm systeem wegend maken of verzorgen een tussen bunker.  

Een tablet wordt geproduceerd op een tabletpers. Hierna gaat deze door een ontstoffer en een metaaldetectiesysteem. Uiteindelijk kan deze verpakt worden op een blistermachine of verpakt worden in een potje. Op de blistermachine kunnen wij een inspectiesysteem monteren. Dit inspectie systeem zorgt voor de extra kwaliteitscontrole. Hierbij kunnen onder andere de kleur, aanwezigheid, vervuiling en beschadiging gecontroleerd worden. Bij de farmaceutische verpakkingslijnen kunnen wij tabletten / capsules afvullen, maar ook poeder of vloeistof. Hierbij hebben wij de complete machinelijn. Deze kunnen ook als stand-alone machines verkocht worden. 

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Categorie: Bulkhandeling

Een schroeftransporteur, ook wel bekend als een spiraaltransporteur, is een mechanisch apparaat dat wordt gebruikt om bulkmaterialen, poeders, korrels en andere droge stoffen horizontaal of schuin te transporteren binnen een productieproces. Het maakt gebruik van een roterende schroef in een buis of trog om het materiaal voort te stuwen en te verplaatsen.

Hier zijn enkele kenmerken en functies van een schroeftransporteur:

Ontwerp en werking: Een schroeftransporteur bestaat uit een gesloten buis of trog waarin een helixvormige schroef is geplaatst. De schroef, ook wel spiraal genoemd, loopt over de volledige lengte van de buis en creëert een spiraalvormige kamer. Wanneer de schroef roteert, transporteert het materiaal dat in de kamer zit langs de lengte van de buis of trog.

Transportrichting: Schroeftransporteurs kunnen horizontaal, schuin of verticaal worden georiënteerd, afhankelijk van de specifieke toepassing en het transportvereiste. Horizontale schroeftransporteurs worden gebruikt voor het verplaatsen van materialen over korte afstanden, terwijl schuine of verticale schroeftransporteurs worden gebruikt voor het overbruggen van hoogteverschillen in het transportproces.

Flexibiliteit: Schroeftransporteurs zijn flexibel in termen van ontwerp en configuratie. Ze kunnen worden aangepast aan de vereisten van de specifieke toepassing, zoals de lengte, diameter, hellingshoek, materiaal van de buis, type spiraal en aandrijfsysteem. Ze kunnen ook worden aangepast aan omgevingsfactoren zoals hitte, vochtigheid en explosiegevaarlijke omgevingen.

Toepassingen: Schroeftransporteurs worden veel gebruikt in verschillende industrieën, waaronder voedselverwerking, landbouw, chemie, mijnbouw, farmacie en recycling. Ze worden gebruikt voor het transporteren van materialen zoals granen, zaden, meel, cement, chemicaliën, poeders, pellets en andere bulkmaterialen.

Voordelen: Schroeftransporteurs bieden verschillende voordelen, waaronder eenvoudige constructie, betrouwbaarheid, lage onderhoudsvereisten, efficiënt materiaaltransport, regelbare transportsnelheid en mogelijkheid tot automatisering en integratie in productielijnen.

Het gebruik van schroeftransporteurs vergemakkelijkt het transport van bulkmaterialen binnen productieprocessen, waardoor efficiëntie, productiviteit en kostenbeheersing worden verbeterd. Ze kunnen worden aangepast aan verschillende toepassingen en bieden een veelzijdige oplossing voor het verplaatsen van diverse droge bulkmaterialen in industriële omgevingen.

Dextools Procestechniek

Dextools procestechniek is de specialist in bulk handeling en het produceren van tabletten tot het verwerken ervan. De bulk handeling begint bij een automatisch zak openers of een big bag systeem. Dit ligt eraan hoe de grondstof wordt toegeleverd. Om de bulk goederen verder te verwerken hebben wij vacuüm transportsystemen , conveyors of pneumatische transportsystemen in het programma. Dit voor het doseren / vullen naar een tank, silo of andere productiehal. Indien gewenst kunnen wij ook weeginstallatie leveren. Wij kunnen het vacuüm systeem wegend maken of verzorgen een tussen bunker.  

Een tablet wordt geproduceerd op een tabletpers. Hierna gaat deze door een ontstoffer en een metaaldetectiesysteem. Uiteindelijk kan deze verpakt worden op een blistermachine of verpakt worden in een potje. Op de blistermachine kunnen wij een inspectiesysteem monteren. Dit inspectie systeem zorgt voor de extra kwaliteitscontrole. Hierbij kunnen onder andere de kleur, aanwezigheid, vervuiling en beschadiging gecontroleerd worden. Bij de farmaceutische verpakkingslijnen kunnen wij tabletten / capsules afvullen, maar ook poeder of vloeistof. Hierbij hebben wij de complete machinelijn. Deze kunnen ook als stand-alone machines verkocht worden. 

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Categorie: Bulkhandeling

Een zuigtransportsysteem, ook wel bekend als een vacuümtransportsysteem, is een systeem dat gebruikmaakt van een luchtstroom met een lage druk om materialen te verplaatsen. In tegenstelling tot een blaastransportsysteem, waarbij lucht onder druk wordt gebruikt, maakt een zuigtransportsysteem gebruik van een negatieve druk of vacuüm om materialen op te zuigen en te verplaatsen.

Hier is een overzicht van hoe een zuigtransportsysteem typisch werkt:

 1. Creëren van vacuüm: Het zuigtransportsysteem maakt gebruik van een vacuümbron, zoals een vacuümpomp, om een lage druk of vacuüm te creëren. Dit wordt meestal bereikt door lucht uit het systeem te verwijderen, waardoor een drukverschil ontstaat dat materialen kan verplaatsen.
 2. Materiaalbelading: Het bulkmateriaal dat moet worden getransporteerd, wordt geladen in een laadpunt of trechter dat is verbonden met het zuigtransportsysteem. Dit kan handmatig gebeuren of via een geautomatiseerd voedingssysteem, zoals een transportschroef of een transportband.
 3. Materiaalverplaatsing: De vacuümstroom wordt gereguleerd en gericht naar de juiste kanalen, leidingen of buizen die zich in het transportsysteem bevinden. De negatieve druk zuigt het bulkmateriaal op en transporteert het door het systeem. Door kleppen, regelkleppen en andere apparatuur te gebruiken, kan de materiaalstroom worden gecontroleerd, bijvoorbeeld door de snelheid en richting aan te passen.
 4. Filtratie en scheiding: Tijdens het transport kunnen deeltjes, stof of ander ongewenst materiaal in de vacuümstroom aanwezig zijn. Om te voorkomen dat deze materialen de vacuümpomp bereiken, wordt het zuigtransportsysteem uitgerust met filters, zeven of andere scheidingsapparatuur om deeltjes uit de luchtstroom te verwijderen en op te vangen.
 5. Materiaalontlading: Aan het eindpunt van het zuigtransportsysteem wordt het bulkmateriaal afgeleverd op de gewenste bestemming, zoals een opslagtank, een silo, een verpakkingsmachine of een andere verwerkingsapparatuur. De vacuümstroom wordt gescheiden van het materiaal en kan worden afgevoerd naar buiten of worden gerecirculeerd in het systeem.

Zuigtransportsystemen worden veel gebruikt in industrieën waar materialen zoals poeders, granulaten, korrels en andere bulkmaterialen over lange afstanden moeten worden verplaatst. Ze bieden voordelen zoals het vermogen om materialen efficiënt en gecontroleerd te transporteren, het minimaliseren van productverlies, het verminderen van stofemissie en het vergemakkelijken van automatisering in productieprocessen. Zuigtransportsystemen worden vaak gebruikt in industrieën zoals voedselverwerking, farmacie, chemie, kunststofproductie en energieopwekking.

Dextools Procestechniek

Dextools procestechniek is de specialist in bulk handeling en het produceren van tabletten tot het verwerken ervan. De bulk handeling begint bij een automatisch zak openers of een big bag systeem. Dit ligt eraan hoe de grondstof wordt toegeleverd. Om de bulk goederen verder te verwerken hebben wij vacuüm transportsystemen , conveyors of pneumatische transportsystemen in het programma. Dit voor het doseren / vullen naar een tank, silo of andere productiehal. Indien gewenst kunnen wij ook weeginstallatie leveren. Wij kunnen het vacuüm systeem wegend maken of verzorgen een tussen bunker.  

Een tablet wordt geproduceerd op een tabletpers. Hierna gaat deze door een ontstoffer en een metaaldetectiesysteem. Uiteindelijk kan deze verpakt worden op een blistermachine of verpakt worden in een potje. Op de blistermachine kunnen wij een inspectiesysteem monteren. Dit inspectie systeem zorgt voor de extra kwaliteitscontrole. Hierbij kunnen onder andere de kleur, aanwezigheid, vervuiling en beschadiging gecontroleerd worden. Bij de farmaceutische verpakkingslijnen kunnen wij tabletten / capsules afvullen, maar ook poeder of vloeistof. Hierbij hebben wij de complete machinelijn. Deze kunnen ook als stand-alone machines verkocht worden. 

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Categorie: Bulkhandeling

Procestechniek, ook wel bekend als procesengineering, is een technische discipline die zich bezighoudt met het ontwerp, de optimalisatie, de controle en de verbetering van industriële processen. Het richt zich op het begrijpen en beheren van de verschillende stappen en operaties die betrokken zijn bij het produceren van goederen of het leveren van diensten.

In de procestechniek worden wetenschappelijke en technische principes toegepast om processen efficiënter, veiliger en kosteneffectiever te maken. Dit omvat het identificeren van de vereiste input, het bepalen van de gewenste output, het ontwerpen van de benodigde apparatuur en instrumentatie, het opstellen van procedures en werkinstructies, het optimaliseren van de procesparameters en het implementeren van kwaliteitscontrolesystemen.

Procestechniek wordt toegepast in diverse industrieën, waaronder de chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, olie- en gasindustrie, energieproductie, waterbehandeling en vele andere productieprocessen. Voorbeelden van processen waar procestechniek op van toepassing is, zijn chemische reacties, distillatie, filtratie, mengprocessen, verbranding, extractie en transport van materialen.

Procestechniek vereist een diepgaand begrip van fysische, chemische en biologische principes, evenals kennis van engineeringpraktijken en technologieën. Procesingenieurs gebruiken tools en technieken zoals procesmodellering, simulatie, automatisering en geavanceerde analytische methoden om processen te analyseren, te optimaliseren en te verbeteren.

Het uiteindelijke doel van procestechniek is het realiseren van efficiënte en veilige processen met een hoog kwaliteitsniveau, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals energieverbruik, grondstoffen, milieu-impact en wettelijke vereisten. Dit draagt bij aan de productie van hoogwaardige producten, vermindering van verspilling, kostenbesparingen en concurrentievoordeel voor bedrijven.

Dextools

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Categorie: Bulkhandeling

Vacuümtransporteurs, ook wel bekend als pneumatische vacuümtransporteurs, zijn apparaten die worden gebruikt om bulkmaterialen efficiënt en gecontroleerd te verplaatsen door middel van een luchtstroom op basis van vacuüm. Ze worden veel gebruikt in industriële omgevingen waar het nodig is om poeders, granulaten, korrels of andere droge materialen over korte of lange afstanden te transporteren.

Hier is hoe vacuümtransporteurs doorgaans werken:

 1. Creëren van vacuüm: Een vacuümtransporteur maakt gebruik van een vacuümbron, zoals een ventilator of vacuümpomp, om een lage drukomgeving te creëren in een transportsysteem of een gesloten pijpleiding. Dit zorgt voor een drukverschil tussen de omgeving en het transportsysteem, waardoor de materialen kunnen worden verplaatst.
 2. Materialen inzuigen: Het vacuümtransporteursysteem is verbonden met de bron van het bulkmateriaal, zoals een opslagsilo, een trechter of een big bag losstation. Door het lage drukverschil treedt er een zuigeffect op, waardoor het bulkmateriaal wordt geabsorbeerd in het transportsysteem.
 3. Transport door de pijpleiding: Het materiaal wordt door de pijpleiding van het vacuümtransporteursysteem verplaatst door middel van de luchtstroom op basis van het vacuüm. De luchtstroom fungeert als het transportmedium en draagt het materiaal mee door de pijpleiding.
 4. Filtratie en scheiding: Tijdens het transport worden de bulkmaterialen gescheiden van de luchtstroom in het vacuümtransporteursysteem. Dit kan worden bereikt door middel van filters, zeven of cyclonen, die het materiaal scheiden van de lucht voordat het wordt afgezet op de gewenste bestemming.
 5. Afzetten van het materiaal: Het bulkmateriaal wordt afgezet op de gewenste bestemming, zoals een opslagtank, een mixer, een verpakkingsmachine of een andere verwerkingsapparatuur. Het vacuümtransporteursysteem kan worden uitgerust met kleppen of andere regelmechanismen om het materiaal nauwkeurig te kunnen doseren en af te zetten.

Vacuümtransporteurs bieden verschillende voordelen, zoals het vermogen om materialen snel en efficiënt over lange afstanden te transporteren, het minimaliseren van stofemissie, het verminderen van productverlies en het vergemakkelijken van automatisering in industriële processen. Ze worden veel gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de voedingsmiddelen-, farmaceutische, chemische en kunststofindustrie.

Dextools procestechniek

Dextools procestechniek is de specialist in bulk handeling en het produceren van tabletten tot het verwerken ervan. De bulk handeling begint bij een automatisch zak openers of een big bag systeem. Dit ligt eraan hoe de grondstof wordt toegeleverd. Om de bulk goederen verder te verwerken hebben wij vacuüm transportsystemen , conveyors of pneumatische transportsystemen in het programma. Dit voor het doseren / vullen naar een tank, silo of andere productiehal. Indien gewenst kunnen wij ook weeginstallatie leveren. Wij kunnen het vacuüm systeem wegend maken of verzorgen een tussen bunker.  

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn. 

Categorie: Bulkhandeling

Een multiheadweger, ook wel bekend als een multihead weegmachine, is een geavanceerd weegsysteem dat wordt gebruikt in de verpakkingsindustrie om nauwkeurig en efficiënt verschillende soorten producten te wegen en te doseren. Het maakt gebruik van meerdere individuele weegkoppen, die elk zijn verbonden met een centrale besturingseenheid.

Hier zijn enkele kenmerken en functies van een multiheadweger:

Weegprincipe: Een multiheadweger maakt gebruik van een combinatie van trillende weegbakken en loadcellen om het gewicht van het product te meten. Elke weegkop heeft een eigen trillende bak die het product in porties doseert. De loadcellen meten het gewicht van elke portie en verzenden de gegevens naar de centrale besturingseenheid.

Meerdere weegkoppen: Een multiheadweger is voorzien van meerdere weegkoppen, meestal variërend van 10 tot 24 koppen, afhankelijk van het specifieke model. Elke weegkop heeft zijn eigen weegbak en loadcel, waardoor gelijktijdig meerdere porties kunnen worden gewogen.

Snelheid en efficiëntie: Multiheadwegers zijn ontworpen om hoge doorvoersnelheden te bereiken. Terwijl het ene product wordt gewogen, bereidt de volgende weegkop zich al voor op het wegen van het volgende product. Dit maakt het mogelijk om snel en efficiënt grote hoeveelheden producten te wegen en te doseren.

Nauwkeurigheid en precisie: Door het gebruik van meerdere weegkoppen kan een multiheadweger zeer nauwkeurige metingen van het productgewicht bereiken. De weegkoppen worden zo afgesteld dat ze een optimaal weegbereik hebben, zodat ze zowel kleine als grote porties nauwkeurig kunnen wegen.

Software en besturing: Een multiheadweger is uitgerust met geavanceerde software en een centrale besturingseenheid die de weegprocessen beheert. De software kan worden geprogrammeerd met parameters zoals gewenst gewicht, snelheid en doseringen voor verschillende producten. De besturingseenheid regelt het doseren van elke weegkop en zorgt voor een nauwkeurige en consistente verdeling van het product.

Toepassingen: Multiheadwegers worden gebruikt in verschillende branches, waaronder voedingsmiddelen, farmacie, chemie en andere verpakkingsgerelateerde industrieën. Ze zijn geschikt voor het wegen en doseren van verschillende soorten producten, zoals snacks, granen, snoepgoed, noten, zaden, pasta, verse producten en meer.

Het gebruik van een multiheadweger biedt voordelen zoals efficiëntie, nauwkeurigheid en snelheid bij het wegen en doseren van producten in de verpakkingsindustrie. Het zorgt voor een consistente verdeling van het product en draagt bij aan de productiviteit en kwaliteit van het verpakkingsproces.

Dextools Procestechniek

Dextools procestechniek is de specialist in bulk handeling en het produceren van tabletten tot het verwerken ervan. De bulk handeling begint bij een automatisch zak openers of een big bag systeem. Dit ligt eraan hoe de grondstof wordt toegeleverd. Om de bulk goederen verder te verwerken hebben wij vacuüm transportsystemen , conveyors of pneumatische transportsystemen in het programma. Dit voor het doseren / vullen naar een tank, silo of andere productiehal. Indien gewenst kunnen wij ook weeginstallatie leveren. Wij kunnen het vacuüm systeem wegend maken of verzorgen een tussen bunker.  

Een tablet wordt geproduceerd op een tabletpers. Hierna gaat deze door een ontstoffer en een metaaldetectiesysteem. Uiteindelijk kan deze verpakt worden op een blistermachine of verpakt worden in een potje. Op de blistermachine kunnen wij een inspectiesysteem monteren. Dit inspectie systeem zorgt voor de extra kwaliteitscontrole. Hierbij kunnen onder andere de kleur, aanwezigheid, vervuiling en beschadiging gecontroleerd worden. Bij de farmaceutische verpakkingslijnen kunnen wij tabletten / capsules afvullen, maar ook poeder of vloeistof. Hierbij hebben wij de complete machinelijn. Deze kunnen ook als stand-alone machines verkocht worden. 

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Tabletten en capsules

Een medicijn produceren is een ingewikkeld proces. Daarbij worden vaak allerlei ingrediënten gemengd, bewerkt, opgelost of gekookt. Stoffen reageren met elkaar, tot uiteindelijk de werkzame stof ontstaat. Dat proces doorloopt vaak heel veel stappen. Bij elke stap kan er een beetje van het oorspronkelijke ingrediënt achterblijven. Ook kan er een stofje ontstaan wat eigenlijk niet gewenst is.

Of je ze nu reststoffen, bijproducten of vervuiling in medicijnen noemt: deze kleine onzuiverheden zijn in feite ‘sporen’ van het productieproces. Natuurlijk wordt de werkzame stof of hulpstof gezuiverd, om de onzuiverheid zo klein mogelijk te houden. Dat lukt alleen niet altijd helemaal. Onzuiverheden zijn daarom ook niet te voorkomen.

Om de hoeveelheid onzuiverheden zo klein mogelijk te houden, zijn er wereldwijde afspraken gemaakt hoeveel er maximaal in een medicijn mag zitten. Die grens is niet zomaar bepaald. Neem bijvoorbeeld een mogelijk kankerverwekkende stof. Bij het bepalen van de maximale hoeveelheid gaan we ervan uit dat door die stof minder dan één op de 100.000 mensen extra kanker kan krijgen. Hierbij wordt bovendien rekening gehouden met de heel extreme situatie dat iemand levenslang (zeventig jaar lang) het medicijn dagelijks gebruikt in de hoogste dosis.

Het is belangrijk dat mensen hun medicijnen veilig kunnen gebruiken. Hiervoor is een goede controle belangrijk. Samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en fabrikanten houden we de samenstelling, kwaliteit en veiligheid nauwgezet in de gaten.  De fabrikant controleert of de hoeveelheid van de onzuiverheden onder de toegestane grenzen blijft. Tijdens steekproeven controleren alle Europese inspecties daar ook op. 

Dextools

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.


Tabletten kunnen van verschillende materialen worden gemaakt, afhankelijk van de specifieke toepassing en het type tablet dat wordt geproduceerd. Hier zijn enkele veelvoorkomende materialen die worden gebruikt bij de productie van tabletten:

 1. Actieve farmaceutische ingrediënten (API’s): Dit zijn de chemische verbindingen of substanties die de gewenste therapeutische effecten hebben. API’s kunnen van natuurlijke, synthetische of semi-synthetische oorsprong zijn en vormen de basis van farmaceutische tabletten.
 2. Vulstoffen: Vulstoffen worden gebruikt om het volume van de tablet te vergroten en de vereiste tabletgrootte te bereiken. Veelvoorkomende vulstoffen zijn lactose, microkristallijne cellulose, calciumfosfaat en zetmeel.
 3. Bindmiddelen: Bindmiddelen, ook wel bindmiddel of agglutinans genoemd, worden gebruikt om de poedervormige ingrediënten van de tablet samen te houden en een stevige structuur te vormen. Enkele veelgebruikte bindmiddelen zijn zetmeel, povidon en cellulose-derivaten.
 4. Glijmiddelen: Glijmiddelen worden gebruikt om de wrijving tussen de tabletten en de matrijzen in de tabletpersmachine te verminderen. Dit vergemakkelijkt het loslaten van de tablet uit de matrijs. Voorbeelden van glijmiddelen zijn magnesiumstearaat, stearinezuur en talk.
 5. Desintegratiemiddelen: Desintegratiemiddelen zorgen ervoor dat de tablet uiteenvalt of oplost wanneer deze in contact komt met water of maagsappen, waardoor de afgifte van de werkzame stoffen mogelijk wordt. Enzymen, croscarmellosenatrium en natriumzetmeelglycolaat zijn veelgebruikte desintegratiemiddelen.
 6. Smeermiddelen: Smeermiddelen worden gebruikt om wrijving tussen de tabletten en de tabletting-apparatuur te verminderen, waardoor het tabletteringsproces soepeler verloopt. Magnesiumstearaat en stearinezuur worden vaak gebruikt als smeermiddelen.

Naast deze materialen kunnen er nog andere hulpstoffen worden toegevoegd aan tabletformuleringen, zoals kleurstoffen, smaakstoffen, conserveermiddelen en oplosmiddelen, afhankelijk van de specifieke vereisten van de tabletten.

Het precieze formulering en de verhoudingen van de ingrediënten variëren afhankelijk van de farmaceutische samenstelling en het gewenste afgifteprofiel van de tablet. Het proces van het selecteren en mengen van deze materialen, gevolgd door het tabletteringsproces, zorgt voor de productie van tabletten die gemakkelijk kunnen worden ingenomen en die de gewenste therapeutische effecten bieden.

Dextools Procestechniek

Dextools procestechniek is de specialist in bulk handeling en het produceren van tabletten tot het verwerken ervan. De bulk handeling begint bij een automatisch zak openers of een big bag systeem. Dit ligt eraan hoe de grondstof wordt toegeleverd. Om de bulk goederen verder te verwerken hebben wij vacuüm transportsystemen , conveyors of pneumatische transportsystemen in het programma. Dit voor het doseren / vullen naar een tank, silo of andere productiehal. Indien gewenst kunnen wij ook weeginstallatie leveren. Wij kunnen het vacuüm systeem wegend maken of verzorgen een tussen bunker.  

Een tablet wordt geproduceerd op een tabletpers. Hierna gaat deze door een ontstoffer en een metaaldetectiesysteem. Uiteindelijk kan deze verpakt worden op een blistermachine of verpakt worden in een potje. Op de blistermachine kunnen wij een inspectiesysteem monteren. Dit inspectie systeem zorgt voor de extra kwaliteitscontrole. Hierbij kunnen onder andere de kleur, aanwezigheid, vervuiling en beschadiging gecontroleerd worden. Bij de farmaceutische verpakkingslijnen kunnen wij tabletten / capsules afvullen, maar ook poeder of vloeistof. Hierbij hebben wij de complete machinelijn. Deze kunnen ook als stand-alone machines verkocht worden. 

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Een Operator controleert de stappen in het proces van de procestechniek en zorgen samen voor een goed eindproduct. Je hebt verschillende taken: je controleert de voortgang van het productieproces van de fabriek waar je werkt en je grijpt in als dat nodig is. Ook voer je controles uit op de installatie zelf.

Dextools

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Een blisterverpakking is een type verpakking dat bestaat uit een plastic of aluminium “blister” of blaas die individuele eenheden van een product bevat, zoals tabletten, capsules, pillen, kauwgom, snoepjes, medische apparaten of andere kleine voorwerpen. De blisterverpakking heeft doorgaans een platte achterkant en een transparante voorkant, waardoor het product zichtbaar is.

Hier zijn enkele kenmerken en voordelen van blisterverpakkingen:

 1. Bescherming: Blisterverpakkingen bieden bescherming aan het product tegen externe invloeden zoals vocht, licht, lucht en vervuiling. Ze kunnen helpen bij het behouden van de kwaliteit, integriteit en houdbaarheid van het product gedurende de gehele levensduur.
 2. Individuele verpakking: Elk product wordt afzonderlijk verpakt in een blisterverpakking, waardoor de hygiëne wordt verbeterd en de kans op besmetting of kruisbesmetting wordt verminderd. Dit is met name belangrijk voor farmaceutische producten en medische hulpmiddelen.
 3. Dosering en gebruiksgemak: Blisterverpakkingen kunnen worden ontworpen met eenheden voor één dosis, zoals dagelijkse medicatie, waardoor het doseren en gebruiksgemak worden vergemakkelijkt. Gebruikers kunnen gemakkelijk de benodigde eenheid uit de verpakking duwen zonder de rest van de producten te beïnvloeden.
 4. Productzichtbaarheid: De transparante voorkant van de blisterverpakking maakt het mogelijk om het product te zien zonder de verpakking te openen. Dit is handig bij het identificeren van het product, het controleren van de hoeveelheid en het bewaken van de kwaliteit.
 5. Verzegeling: Blisterverpakkingen kunnen worden voorzien van een verzegeling om de integriteit van het product te waarborgen. Dit biedt zekerheid dat het product niet is geopend of aangeraakt voordat het wordt gekocht of gebruikt.
 6. Marketing en branding: Blisterverpakkingen bieden ruimte voor het weergeven van merknamen, logo’s, productinformatie, instructies en marketingboodschappen. Ze kunnen ook worden ontworpen met aantrekkelijke kleuren, vormen en graphics om de productpresentatie te verbeteren en de merkherkenning te bevorderen.

Blisterverpakkingen worden veel gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de farmaceutische, voedingsmiddelen-, cosmetica-, elektronica- en consumentengoederenindustrie. Ze bieden een veilige, hygiënische en praktische manier om producten te verpakken, te beschermen en te presenteren.

Dextools

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Vragen over een blisterverpakkingsmachine

Neem contact met ons op voor vragen over een blisterverpakkingsmachine

Een industriële metaaldetector is een geavanceerd apparaat dat wordt gebruikt in verschillende industriële sectoren om metalen voorwerpen op te sporen die mogelijk aanwezig zijn in grondstoffen, producten of verpakkingsmaterialen. Het hoofddoel van een industriële metaaldetector is om de aanwezigheid van ongewenste metalen te detecteren en te signaleren, om zo de kwaliteit van producten te waarborgen en mogelijke veiligheidsrisico’s te verminderen.

Hier zijn enkele kenmerken en toepassingen van industriële metaaldetectoren:

Detectietechnologie: Industriële metaaldetectoren maken gebruik van verschillende detectietechnologieën, zoals inductiegebalanceerde detectie of de gepulste elektromagnetische velden, om metalen voorwerpen op te sporen. Ze zijn gevoelig voor de elektrische geleidbaarheid en magnetische eigenschappen van metalen.

Toepassingsgebieden: Deze metaaldetectoren worden gebruikt in diverse industrieën, waaronder voedselverwerking, farmaceutische productie, textiel, houtbewerking, verpakkingsindustrie en mijnbouw. Ze worden gebruikt om metalen verontreinigingen te detecteren in grondstoffen, zoals metalen fragmenten in voedselproducten, spijkers of schroeven in hout, metalen delen in textiel of metaaldeeltjes in farmaceutische producten.

Veiligheid en kwaliteitscontrole: Het detecteren van metalen verontreinigingen is essentieel voor de voedselveiligheid en het waarborgen van de kwaliteit van producten. Door het gebruik van industriële metaaldetectoren kunnen potentieel schadelijke voorwerpen, zoals stukjes metaal, naalden, draad of folie, worden opgespoord voordat ze de productie verlaten.

Productielijnintegratie: Industriële metaaldetectoren kunnen worden geïntegreerd in productielijnen, transportbanden of inspectiesystemen om een continue detectie van metalen verontreinigingen te waarborgen. Ze kunnen signalen afgeven, zoals een alarm of een stopsignaal, wanneer er een metaal wordt gedetecteerd, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

Nauwkeurigheid en aanpassingsvermogen: Moderne industriële metaaldetectoren zijn vaak uitgerust met geavanceerde technologieën die de detectieprestaties optimaliseren, zoals digitale signaalverwerking, automatische productaanpassing en geavanceerde filtersystemen om ongewenste signalen te elimineren.

Het gebruik van industriële metaaldetectoren draagt bij aan de productkwaliteit, de consumentenveiligheid en het voldoen aan regelgeving en normen in verschillende sectoren. Ze helpen fabrikanten om metalen verontreinigingen op te sporen en te verwijderen, waardoor de kans op productbeschadiging, productterugroepingen en potentiële letsels voor consumenten wordt verminderd.

Dextools Procestechniek

Dextools procestechniek is de specialist in bulk handeling en het produceren van tabletten tot het verwerken ervan. De bulk handeling begint bij een automatisch zak openers of een big bag systeem. Dit ligt eraan hoe de grondstof wordt toegeleverd. Om de bulk goederen verder te verwerken hebben wij vacuüm transportsystemen , conveyors of pneumatische transportsystemen in het programma. Dit voor het doseren / vullen naar een tank, silo of andere productiehal. Indien gewenst kunnen wij ook weeginstallatie leveren. Wij kunnen het vacuüm systeem wegend maken of verzorgen een tussen bunker.  

Een tablet wordt geproduceerd op een tabletpers. Hierna gaat deze door een ontstoffer en een metaaldetectiesysteem. Uiteindelijk kan deze verpakt worden op een blistermachine of verpakt worden in een potje. Op de blistermachine kunnen wij een inspectiesysteem monteren. Dit inspectie systeem zorgt voor de extra kwaliteitscontrole. Hierbij kunnen onder andere de kleur, aanwezigheid, vervuiling en beschadiging gecontroleerd worden. Bij de farmaceutische verpakkingslijnen kunnen wij tabletten / capsules afvullen, maar ook poeder of vloeistof. Hierbij hebben wij de complete machinelijn. Deze kunnen ook als stand-alone machines verkocht worden. 

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Contact

Bent u geïnteresseerd in een metaaldetector? Of wilt u meer informatie over metaaldetectie? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag verder.

Een tabletpersmachine, ook wel bekend als een tabletteermachine of tabletteerpers, is een apparaat dat wordt gebruikt in de farmaceutische industrie en andere sectoren om poeders, korrels of andere grondstoffen samen te persen tot tabletten van een specifieke vorm en grootte. Het proces van tabletteren omvat het comprimeren van het materiaal onder hoge druk in een matrijs om een stevige en uniforme tablet te vormen.

Hier zijn enkele kenmerken en functies van een tabletpersmachine:

Matrijssysteem: Een tabletpersmachine bevat een matrijssysteem dat bestaat uit een bovenste en onderste matrijs. De matrijzen hebben de vorm van de gewenste tablet en zijn voorzien van een holte. Het materiaal wordt in de holte geplaatst en vervolgens samengeperst om een tablet te vormen.

Perskracht: Tabletpersmachines zijn uitgerust met een mechanisme dat zorgt voor de benodigde perskracht. Het materiaal wordt tussen de matrijzen geplaatst, en de bovenste stempel wordt naar beneden gedrukt met een specifieke kracht om het materiaal samen te persen tot een tablet.

Controle en aanpassing: Tabletpersmachines kunnen worden gecontroleerd en aangepast om verschillende tabletformaten en -specificaties te produceren. De drukkracht, de snelheid van de persbeweging en andere parameters kunnen worden aangepast om de gewenste tabletkenmerken, zoals dikte, gewicht en hardheid, te verkrijgen.

Feedingsysteem: Een tabletpersmachine kan worden uitgerust met een feedingsysteem om een continue toevoer van het grondmateriaal te garanderen. Dit kan een trechter, een transportsysteem of een vibrerende voeder zijn om het materiaal gelijkmatig naar de matrijs te brengen.

Controle en automatisering: Moderne tabletpersmachines zijn vaak voorzien van geavanceerde besturingssystemen en automatiseringstechnologieën. Dit omvat functies zoals geïntegreerde controlesystemen, gegevensregistratie, automatische afstelling, kwaliteitsbewaking en foutdetectie.

Reiniging en hygiëne: In de farmaceutische industrie is het essentieel dat tabletpersmachines goed kunnen worden gereinigd om kruisbesmetting te voorkomen. Daarom zijn deze machines vaak ontworpen met gladde oppervlakken en demonteerbare onderdelen voor eenvoudige reiniging en sanitatie.

Tabletpersmachines spelen een belangrijke rol bij de productie van tabletten in de farmaceutische industrie, maar ze worden ook gebruikt in andere sectoren, zoals de voedingsmiddelen- en cosmetische industrie. Ze bieden een efficiënte en gecontroleerde methode om uniforme en gestandaardiseerde tabletten te produceren op grote schaal.

Dextools Procestechniek

Dextools procestechniek is de specialist in bulk handeling en het produceren van tabletten tot het verwerken ervan. De bulk handeling begint bij een automatisch zak openers of een big bag systeem. Dit ligt eraan hoe de grondstof wordt toegeleverd. Om de bulk goederen verder te verwerken hebben wij vacuüm transportsystemen , conveyors of pneumatische transportsystemen in het programma. Dit voor het doseren / vullen naar een tank, silo of andere productiehal. Indien gewenst kunnen wij ook weeginstallatie leveren. Wij kunnen het vacuüm systeem wegend maken of verzorgen een tussen bunker.  

Een tablet wordt geproduceerd op een tabletpers. Hierna gaat deze door een ontstoffer en een metaaldetectiesysteem. Uiteindelijk kan deze verpakt worden op een blistermachine of verpakt worden in een potje. Op de blistermachine kunnen wij een inspectiesysteem monteren. Dit inspectie systeem zorgt voor de extra kwaliteitscontrole. Hierbij kunnen onder andere de kleur, aanwezigheid, vervuiling en beschadiging gecontroleerd worden. Bij de farmaceutische verpakkingslijnen kunnen wij tabletten / capsules afvullen, maar ook poeder of vloeistof. Hierbij hebben wij de complete machinelijn. Deze kunnen ook als stand-alone machines verkocht worden. 

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.


Een zakkenstortkabinet, ook wel bekend als een zakkenlossysteem, is een apparaat dat wordt gebruikt om zakken met poeders, korrels of andere bulkmaterialen te legen in een gecontroleerde omgeving. Het wordt vaak gebruikt in de chemische, farmaceutische, voedingsmiddelen- en andere procesindustrieën waar het legen van zakken nodig is voor productieprocessen.

Hier zijn enkele kenmerken en functies van een zakkenstortkabinet:

 1. Containment: Een zakkenstortkabinet is ontworpen om de operator en de omgeving te beschermen tegen stofemissie en mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het kabinet is meestal voorzien van een afgesloten werkruimte met een ingebouwd luchtafzuigsysteem om stof en deeltjes op te vangen.
 2. Veiligheid: Het zakkenstortkabinet is uitgerust met verschillende veiligheidsvoorzieningen om de operator te beschermen. Dit omvat onder andere een handschoenenkastje of handschoenluiken waardoor de operator de zakken kan openen en het materiaal kan lossen zonder direct contact met de inhoud.
 3. Stofbeheersing: Het luchtafzuigsysteem in het zakkenstortkabinet helpt bij het minimaliseren van stofemissie tijdens het legen van de zakken. Het verzamelt het stof en de deeltjes die vrijkomen en voert ze af naar een stofafscheider of filtersysteem om de lucht te zuiveren voordat deze wordt afgevoerd.
 4. Ergonomie: Zakkenstortkabinetten zijn ontworpen met aandacht voor ergonomie om het werk voor de operator comfortabel en efficiënt te maken. Ze hebben doorgaans een werkhoogte en werkoppervlak dat geschikt is voor het hanteren van zakken, evenals bedieningsgemak voor het openen en legen van de zakken.
 5. Aanpasbaarheid: Zakkenstortkabinetten kunnen worden aangepast aan specifieke behoeften en toepassingen. Ze kunnen bijvoorbeeld worden uitgerust met extra functies zoals trilsystemen om de zakken te legen, weegsystemen voor nauwkeurige dosering of stofafzuigingssystemen met specifieke filtratienormen.
 6. Hygiëne en reiniging: Zakkenstortkabinetten worden vaak vervaardigd uit materialen die eenvoudig te reinigen en te desinfecteren zijn, zoals roestvrij staal. Dit is vooral belangrijk in toepassingen waar strenge hygiënenormen gelden, zoals de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie.

Zakkenstortkabinetten verbeteren de veiligheid, efficiëntie en stofbeheersing bij het legen van zakken met bulkmaterialen. Ze bieden een gecontroleerde omgeving waarin operators zakken kunnen openen en het materiaal kunnen lossen zonder blootstelling aan stof of gevaarlijke stoffen.

Dextools

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Contact over een zakkenstortkabinet?

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van een zakkenstortkabinet binnen uw industrie. Neem contact op met een van onze experts. Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Gelatine is een eiwitproduct dat wordt verkregen uit de collageenrijke weefsels, zoals huiden en botten, van dieren zoals varkens, koeien of vissen. Het is een veelgebruikte stof in voedselproductie vanwege zijn unieke eigenschappen. Gelatine wordt vaak gebruikt als bindmiddel, verdikkingsmiddel of stabilisator in voedingsmiddelen zoals desserts, snoepjes, gelatinepudding, yoghurt, ijs en gebak.

Bij de productie van gelatine worden de collageenrijke grondstoffen eerst gereinigd en verwerkt om onzuiverheden te verwijderen. Vervolgens wordt het collageen door hydrolyse afgebroken tot gelatine. Dit proces omvat het koken van de grondstoffen in water of een alkalische oplossing, gevolgd door filtratie en zuivering van de resulterende vloeistof. Na verdere verwerking wordt de gelatine gedroogd en vermalen tot een fijn poeder of geleiachtige vorm.

Gelatine heeft unieke eigenschappen, waaronder de vorming van een gel bij afkoeling en de oplosbaarheid bij verhitting. Het geeft voedingsmiddelen een gladde textuur en kan ook worden gebruikt als geleermiddel om vloeistoffen te verdikken en te stabiliseren.

Het is belangrijk op te merken dat gelatine een dierlijk product is en daarom niet geschikt is voor veganisten of vegetariërs. Er zijn echter alternatieven beschikbaar, zoals plantaardige geleermiddelen op basis van bijvoorbeeld agar-agar, pectine of carrageen, die kunnen worden gebruikt als vervanging voor gelatine in voedselproducten.

Het gebruik van gelatine in voedselproducten is wijdverspreid vanwege de veelzijdige toepassingen en de gunstige technologische eigenschappen die het biedt.

Pectine als alternatief voor gelatine

Ook pectine wordt vaak gebruikt om voedingsmiddelen te binden. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om jam mee te geleren. Pectine is een onderdeel van celwanden van groente en fruit. Deze alternatieven voor gelatine hebben geen smaak en zijn ook reuk- en kleurloos. Het kan de smaak van gerechten wel iets afzwakken.

Dextools Procestechniek

Dextools procestechniek is de specialist in bulk handeling en het produceren van tabletten tot het verwerken ervan. De bulk handeling begint bij een automatisch zak openers of een big bag systeem. Dit ligt eraan hoe de grondstof wordt toegeleverd. Om de bulk goederen verder te verwerken hebben wij vacuüm transportsystemen , conveyors of pneumatische transportsystemen in het programma. Dit voor het doseren / vullen naar een tank, silo of andere productiehal. Indien gewenst kunnen wij ook weeginstallatie leveren. Wij kunnen het vacuüm systeem wegend maken of verzorgen een tussen bunker.  

Een tablet wordt geproduceerd op een tabletpers. Hierna gaat deze door een ontstoffer en een metaaldetectiesysteem. Uiteindelijk kan deze verpakt worden op een blistermachine of verpakt worden in een potje. Op de blistermachine kunnen wij een inspectiesysteem monteren. Dit inspectie systeem zorgt voor de extra kwaliteitscontrole. Hierbij kunnen onder andere de kleur, aanwezigheid, vervuiling en beschadiging gecontroleerd worden. Bij de farmaceutische verpakkingslijnen kunnen wij tabletten / capsules afvullen, maar ook poeder of vloeistof. Hierbij hebben wij de complete machinelijn. Deze kunnen ook als stand-alone machines verkocht worden. 

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn

Capsules en softgels zijn beide populaire vormen van orale medicatie of voedingssupplementen. Ze hebben enkele verschillen in hun samenstelling en productie, maar ze dienen over het algemeen hetzelfde doel: het innemen van medicijnen of supplementen via de mond.

Capsules:

 • Capsules bestaan uit twee gelatineachtige hulzen, meestal gemaakt van dierlijke bronnen zoals runder- of varkensgelatine.
 • Deze hulzen kunnen transparant of ondoorzichtig zijn, afhankelijk van het doel van de capsule en de gewenste afgifte van het medicijn of supplement.
 • Capsules kunnen gevuld zijn met poedervormige, korrelige of vloeibare inhoud.
 • Ze worden vaak geseald om de inhoud te beschermen en te zorgen voor een goede afgifte van het medicijn of supplement in het spijsverteringskanaal.
 • Capsules kunnen ook vegetarisch of veganistisch zijn, waarbij gelatine wordt vervangen door plantaardige stoffen zoals cellulose.

Softgels:

 • Softgels, ook wel bekend als gelcaps, zijn ook hulzen gevuld met medicijnen of supplementen, maar ze hebben een andere samenstelling dan capsules.
 • Softgels hebben een gelatineachtige buitenkant, vergelijkbaar met capsules, maar de vulling binnenin bestaat meestal uit een vloeistof of een op olie gebaseerde suspensie.
 • De vloeistof of olie kan medicijnen, vitaminen, mineralen of andere actieve ingrediënten bevatten.
 • Softgels kunnen verschillende vormen hebben, zoals rond, ovaal of langwerpig.
 • Ze worden vaak gebruikt wanneer de actieve ingrediënten in olie zijn opgelost, omdat de gelatineachtige buitenlaag helpt om de inhoud te behouden en te voorkomen dat de olie lekt.

Over het algemeen kunnen capsules worden gebruikt voor een bredere verscheidenheid aan medicijnen en supplementen, omdat ze gevuld kunnen worden met poeder, korrels of vloeistoffen. Softgels worden vaak gebruikt wanneer de actieve ingrediënten in olie zijn opgelost. De keuze tussen capsules en softgels hangt meestal af van de specifieke vereisten van het medicijn of supplement en de voorkeur van de fabrikant.

Dextools Procestechniek

Dextools procestechniek is de specialist in bulk handeling en het produceren van tabletten tot het verwerken ervan. De bulk handeling begint bij een automatisch zak openers of een big bag systeem. Dit ligt eraan hoe de grondstof wordt toegeleverd. Om de bulk goederen verder te verwerken hebben wij vacuüm transportsystemen , conveyors of pneumatische transportsystemen in het programma. Dit voor het doseren / vullen naar een tank, silo of andere productiehal. Indien gewenst kunnen wij ook weeginstallatie leveren. Wij kunnen het vacuüm systeem wegend maken of verzorgen een tussen bunker.  

Een tablet wordt geproduceerd op een tabletpers. Hierna gaat deze door een ontstoffer en een metaaldetectiesysteem. Uiteindelijk kan deze verpakt worden op een blistermachine of verpakt worden in een potje. Op de blistermachine kunnen wij een inspectiesysteem monteren. Dit inspectie systeem zorgt voor de extra kwaliteitscontrole. Hierbij kunnen onder andere de kleur, aanwezigheid, vervuiling en beschadiging gecontroleerd worden. Bij de farmaceutische verpakkingslijnen kunnen wij tabletten / capsules afvullen, maar ook poeder of vloeistof. Hierbij hebben wij de complete machinelijn. Deze kunnen ook als stand-alone machines verkocht worden. 

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

Vroeger maakten apothekers zelf veel medicijnen. Dit noemen we bereiden. Nu bereiden apothekers bijna niet meer. Tegenwoordig worden de meeste medicijnen namelijk gemaakt door de farmaceutische industrie. Toch maken apothekers nog steeds op kleine schaal zelf medicijnen. Dit kan nodig zijn als het benodigde medicijn niet in de handel is. Ofals het medicijn niet beschikbaar is in de juiste sterkte of de juiste vorm. Soms zijn er bijvoorbeeld wel tabletten van een medicijn beschikbaar, maar is er een zetpil nodig.

Als een medicijn niet in de handel is of niet beschikbaar, kan de apotheker het zelf bereiden. Of als het medicijn niet in de juiste sterkte of in de geschikte vorm beschikbaar is. Soms zijn er bijvoorbeeld wel tabletten van een medicijn beschikbaar, maar is er een zetpil nodig. Er zijn allerlei redenen om een medicijn op maat te maken.

Voor de producten van de farmaceutische industrie gelden strikte kwaliteitseisen: medicijnen moeten van hoge kwaliteit, veilig en werkzaam zijn. Natuurlijk moeten de apotheekbereidingen ook aan deze kwaliteitseisen voldoen.

Industrieel vervaardigde medicijnen

Bij een farmaceutisch bedrijf doet men veel onderzoek om te komen tot de beste samenstelling en de beste sterkte van een medicijn. Er zijn strenge controles op het productieproces. Elk medicijn wordt kritisch getoetst voordat het op de markt komt. Op die manier zijn de garanties voor de kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid zo goed mogelijk gewaarborgd.

Dextools

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dextools. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.