We helpen onze klant waarde te creëren door de efficiëntie van de productie te maximaliseren, de werkomgeving te verbeteren en de milieueffecten te reduceren

Schone lucht is de hoeksteen van een duurzame productie. Onze klanten willen hun winstgevendheid verhogen door hun activiteiten zo efficiënt mogelijk te maken. Ze willen ook voldoen aan de hoge milieunormen en hun medewerkers beschermen tegen dampen en stof. Dextools kan hen op al deze punten bijstaan. Zo creëren we waarde.

We bieden oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen en de veranderende behoeften binnen bedrijven. We dragen bij aan de verbetering van de werkomgeving, vermindering van de milieueffecten, terwijl tegelijkertijd een efficiëntere productie wordt gestimuleerd. Bovendien doen we dit voor de laagst mogelijke kosten gezien over de levensduur van een product.

Onze belofte – schone lucht, schone winst

Schone lucht leveren is wat we het beste kunnen. We helpen klanten wereldwijd om hun medewerkers, hun productie en het milieu te beschermen tegen stof, rook en dampen.

Schone winst stelt onze klanten in staat de efficiëntie in de processen van hun faciliteiten te verbeteren, maar gaat ook over onze inzet om eerlijk en transparant zaken te doen. We maken een positief verschil door onze kennis en expertise te delen, waarmee we industriële bedrijven in de hele wereld helpen veiliger en schoner, resourcebewuster en winstgevender te worden. 

Elke actie telt

Wij werken continu aan het verbeteren en versterken van onze handelspraktijken, met een focus op het opbouwen en behouden van transparantie, eerlijkheid en verantwoording. Via ons onafhankelijke klokkenluiderssysteem kunnen zowel werknemers als externe belanghebbenden vermoede overtredingen van de wet of bedrijfsethiek melden. 

Onze prestatie 

Om te zorgen dat we onze belofte nakomen en ons blijven inzetten, hebben we doelstellingen gesteld voor ons werk. De doelen zijn gerelateerd aan klanten, producten en oplossingen, milieueffecten, verantwoordelijkheid en mensen. We controleren regelmatig of we goed presteren.