Welke stoffen zijn licht ontvlambaar?

Categorie: Atex

Er zijn verschillende stoffen die als licht ontvlambaar worden beschouwd. Enkele voorbeelden van dergelijke stoffen zijn:

  1. Brandbare gassen: Stoffen zoals propaan, butaan, methaan en waterstof zijn bekende brandbare gassen. Ze kunnen ontvlammen wanneer ze in contact komen met een ontstekingsbron, zoals open vuur, vonken of elektrische vonken.
  2. Vloeibare brandbare stoffen: Veel vluchtige vloeistoffen zijn licht ontvlambaar, zoals benzine, ethanol, aceton, tolueen en sommige oplosmiddelen. Deze vloeistoffen hebben een lage ontbrandingstemperatuur en kunnen snel verdampen, waardoor ze gemakkelijk ontvlambaar zijn.
  3. Brandbare aerosolen: Aerosolen zijn gassen, vloeistoffen of vaste deeltjes die in een fijne vernevelde vorm worden verspreid. Brandbare aerosolen, zoals spuitbussen met ontvlambare inhoud, kunnen bij blootstelling aan een ontstekingsbron snel ontvlammen.
  4. Brandbare vaste stoffen: Sommige vaste stoffen hebben de eigenschap om gemakkelijk te ontbranden. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde chemische stoffen, zoals magnesium, fosfor en natrium, evenals brandbare materialen zoals houtkrullen, papier, karton en sommige kunststoffen.

Het is belangrijk om op te merken dat het hanteren en opslaan van licht ontvlambare stoffen gepaard gaat met risico’s en dat speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om brand en letsel te voorkomen. Het is raadzaam om de geldende veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen te volgen bij het omgaan met deze stoffen.

Dextools

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Geef een reactie