Als u of een geliefde in een productiefaciliteit werkt, is de kans groot dat u beschermingsmaskers moet dragen om inademing van gevaarlijke deeltjes te voorkomen. Luchtverontreiniging inademen is gevaarlijk! Blootstelling aan inhaleerbare giftige deeltjes kan een negatief effect hebben op uw longen en hart. Kleine deeltjes met een diameter van minder dan 10 micrometer kunnen diep in uw longen dringen en mogelijk in uw bloedbaan terechtkomen. Werknemers die lijden aan hart- of longaandoeningen zoals congestief hartfalen of astma lopen meer risico op deze gezondheidsproblemen. Daarom moet luchtverontreiniging voorkomen worden.

Als u op zoek bent naar manieren om de hoeveelheid fijnstofblootstelling (luchtverontreiniging) in uw instelling te verminderen, neem dan vandaag nog contact op met de experts van Dextools. We bieden een grote selectie luchtreinigingsproducten voor verschillende industrieën, waaronder fabrikanten van composiet, laswerk en metaalbewerking, en we kunnen u helpen bij het kiezen van de beste luchtreinigingsoplossingen voor uw faciliteit of magazijn.

Zure regen door luchtverontreiniging

Zure regen, ook wel zuurafzetting genoemd, is een brede term die elke vorm van neerslag met zure componenten omvat. Dit wordt mede veroorzaakt door luchtverontreiniging. Zure regen wordt gevormd wanneer zwaveldioxide en stikstofoxiden in de atmosfeer worden uitgestoten en worden meegevoerd door luchtstromen of wind. Deze twee elementen kunnen reageren met water, zuurstof en andere chemicaliën om zowel zwavelzuur als salpeterzuur te vormen. Dit kan regen, sneeuw, hagel of zelfs stof veroorzaken dat schadelijk en zuur is. De belangrijkste bronnen van zwaveldioxide en stikstofoxiden in de atmosfeer worden vaak veroorzaakt door:

  • Het verbranden van fossiele brandstoffen die nodig zijn om elektriciteit op te wekken. Ongeveer twee derde van het zwaveldioxide en een vierde van het stikstofoxide in de atmosfeer is afkomstig van elektrische stroomgeneratoren.
  • Motorvoertuigen en zware productieapparatuur.
  • Andere verwerkende industrieën en olieraffinaderijen.

DE TWEE VORMEN VAN ZUURAFZETTING

Er zijn twee hoofdvormen van zuurafzetting om rekening mee te houden: natte en droge afzetting. Natte afzetting is wat we gewoonlijk beschouwen als zure regen. Dit is wanneer zwavelzuur en salpeterzuur in de atmosfeer worden gevormd en op de grond vallen in de vorm van regen, sneeuw, hagel of mist. Droge afzetting, aan de andere kant, zijn zure deeltjes en gassen in de atmosfeer. Deze zure elementen kunnen zich snel afzetten op oppervlakken of kunnen gevaarlijk reageren op atmosferisch transport.

De gevaren van zure regen

Zure regen heeft een enorm negatief effect op ons ecosysteem en het milieu. De ecologische effecten van zure regen zijn het duidelijkst te zien in aquatische omgevingen, zoals beken, meren en moerassen. Zure afzetting kan niet alleen schadelijk zijn voor planten en dieren in het wild, het kan ook negatieve effecten hebben op de menselijke gezondheid. Wanneer de schadelijke stoffen die door zure regen worden veroorzaakt in de lucht zijn, lopen werknemers het risico deze in hun longen in te ademen. Veel wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat er een duidelijk verband bestaat tussen deze deeltjes en negatieve effecten op de hart- en longfuncties.

Luchtverontreiniging en Klimaatverandering

Klimaatverandering verwijst naar elke significante verandering in het klimaat die gedurende een langere periode aanhoudt. In de afgelopen eeuw hebben menselijke activiteiten geleid tot het vrijkomen van grote hoeveelheden kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer. De meeste van deze gevaarlijke gassen zijn afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen voor energie, industriële processen en sommige landbouwprocessen. 

In 2009 heeft de Environmental Protection Agency (EPA) vastgesteld dat de uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer het welzijn van huidige en toekomstige generaties in gevaar kan brengen door klimaatverandering en verzuring van de oceaan te veroorzaken. Broeikasgassen, die warmte vasthouden in de atmosfeer, zijn onder meer kooldioxide, methaan, lachgas en gefluoreerde gassen.

Bij Dextools zijn we er trots op een toonaangevende leverancier te zijn van oplossingen voor luchtverontreiniging voor een verscheidenheid aan industriële productie- en auto-industrieën. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige draagbare stofafscheiders en draagbare afzuigarmen om de luchtkwaliteit in uw faciliteit te verbeteren. Als u meer wilt weten over onze premium luchtreinigers en stofafscheiders, neem dan vandaag nog contact op met onze experts!

Luchtverontreiniging en uitputting van de ozonlaag

De ozonlaag in de stratosfeer beschermt het leven op aarde door schadelijke ultraviolette straling (UV) van de zon weg te filteren. Wanneer ozonafbrekende chemicaliën zoals chloorfluorkoolwaterstoffen in de atmosfeer worden uitgestoten, stijgen ze uiteindelijk naar de stratosfeer. Bij hun aankomst in de stratosfeer kunnen het chloor en broom in deze chemicaliën een gevaarlijke chemische reactie veroorzaken die de ozon kan vernietigen. Vanwege hogere niveaus van ultraviolette straling kunnen deze chemicaliën leiden tot verschillende gezondheids- en milieueffecten, zoals:

  • De verlaging van gewasopbrengsten
  • De mogelijke afname van amfibiepopulaties
  • Huidkanker
  • Cataract
  • Verminderd immuunsysteem

MANIEREN OM LUCHTVERVUILING IN UW FACILITEIT TE VERMINDEREN

Als u op zoek bent naar manieren om de luchtverontreiniging in uw metaalbewerkings- of composietmagazijn te verminderen, hebben de experts van Dextools hieronder een uitgebreide lijst met tips samengesteld.

Tip 1: Investeer in een stofafscheider

Een stofafscheider is een innovatief systeem dat wordt gebruikt om de kwaliteit van de lucht die vrijkomt bij industriële en commerciële processen te verbeteren door stof en andere in de lucht verspreide onzuiverheden uit lucht of gas te verzamelen. Deze luchtreinigers zijn speciaal ontworpen om grote hoeveelheden stof te verwerken en worden gebruikt in tal van fabricage- en industriële processen.

Bij Dextools bieden we een grote selectie stofafscheiders om de luchtkwaliteit in uw faciliteit te verbeteren. Als u meer wilt weten over onze luchtreinigingsoplossingen, neem dan vandaag nog contact met ons op!

Tip 2: Koop een mistcollector

Mistcollectoren zijn unieke machines die worden gebruikt om de nadelige effecten van blootstelling aan metaalbewerkingsvloeistoffen te minimaliseren om faciliteiten te helpen voldoen aan de kwaliteitsnormen voor binnenlucht. Ze kunnen ook de kwaliteit van de onderdelen in het proces verbeteren door werkoppervlakken vrij te houden van gevaarlijke deeltjes in de lucht. Met de grote verscheidenheid aan mistcollectoren die tegenwoordig op de markt verkrijgbaar zijn, kan het moeilijk zijn om het beste model voor uw instelling te kiezen. Als u hulp nodig heeft bij het kiezen van een mistopvangsysteem voor uw industriële toepassing, neem dan vandaag nog contact op met de professionals van Dextools!

Tip 3: installeer een rookafscheider

Veel las-, soldeer- en markeerwerkzaamheden resulteren in de productie van gevaarlijke dampen of rook die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu. Dampvangers vangen schadelijke dampen en deeltjes op bij de bron en verwijderen ze uit de lucht om een ​​veilige omgeving voor werknemers te bieden.

Als u hulp nodig heeft bij het kiezen van de beste oplossingen voor luchtverontreiniging voor uw magazijn of productiefaciliteit, neem dan vandaag nog contact op met Dextools!