Filterpatronen moeten regelmatig worden vervangen. Dit moet natuurlijk snel en eenvoudig gebeuren omdat anders het systeem te lang stil staat. Als een filter stil staat kan mogelijk de productie niet doordraaien. Dit moet dus snel gebeuren.

De levenscycluskosten van langlevende kapitaalgoederen, waaronder ook patroonfilters, worden beïnvloed door bedrijfs- en vervolgkosten. Dit omvat ook de werktijd voor het installeren en vervangen van filterpatronen. Zoals bij elk filterapparaat, moeten patronen echter regelmatig worden vervangen. 

Met behulp van een speciaal slot kan het bedienend personeel de cartridges vervangen zonder gereedschap. Hiervoor wordt de voorste klemrail vrijgegeven en kunnen de cartridges direct en gemakkelijk worden verwijderd.

De mediawisseling vindt plaats via de onderhoudsdeur aan de ruwgaszijde, zodat geen extra hoogte nodig is. De basisafmetingen van het filterapparaat blijven behouden, zelfs met de nieuwe generatie filterpatronen.

Bij Dextools beschikken wij over verschillende patronen voor verschillende merken tevens adviseren wij in nieuwe systemen en plegen wij onderhoud. Neem contact met ons op voor meer informatie.