Filterpatronen moeten regelmatig worden vervangen. Dit moet natuurlijk snel en eenvoudig gebeuren omdat anders het systeem te lang stil staat. Als een filter stil staat kan mogelijk de productie niet doordraaien. Dit moet dus snel gebeuren.

De levenscycluskosten van langlevende kapitaalgoederen, waaronder ook patroonfilters, worden beïnvloed door bedrijfs- en vervolgkosten. Dit omvat ook de werktijd voor het installeren en vervangen van filterpatronen. Zoals bij elk filterapparaat, moeten patronen echter regelmatig worden vervangen. 

Met behulp van een speciaal slot kan het bedienend personeel de cartridges vervangen zonder gereedschap. Hiervoor wordt de voorste klemrail vrijgegeven en kunnen de cartridges direct en gemakkelijk worden verwijderd.

De mediawisseling vindt plaats via de onderhoudsdeur aan de ruwgaszijde, zodat geen extra hoogte nodig is. De basisafmetingen van het filterapparaat blijven behouden, zelfs met de nieuwe generatie filterpatronen.

Dextools voor alle filterpatronen

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmen, afzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie.

Na vele jaren ervaring in uiteenlopende industrieën te hebben opgedaan, weten we wat er nodig is om een schone en veilige werkomgeving te creëren en de geldende wet- en regelgeving na te leven. We bieden oplossingen voor schone lucht die voldoen aan de hoogste eisen en de veranderende behoeften binnen bedrijven. We dragen bij aan de verbetering van de werkomgeving, vermindering van de milieueffecten, terwijl tegelijkertijd een efficiëntere productie wordt gerealiseerd.

Contact met vragen over filterpatronen

Bij Dextools beschikken wij over verschillende patronen voor verschillende merken tevens adviseren wij in nieuwe systemen en plegen wij onderhoud. Neem contact met ons op voor meer informatie.