Wat doet lasrook?

Categorie: Afzuigunits

Lasrook ontstaat tijdens het lasproces wanneer het lasmateriaal, zoals metaal, coatings, fluxen en elektroden, wordt verhit en verdampt. Lasrook bestaat uit kleine deeltjes en gassen die vrijkomen bij het smelten en verdampen van deze materialen. De samenstelling van lasrook kan variëren afhankelijk van het type lasproces, het lasmateriaal, de coatings en andere omgevingsfactoren.

Hier zijn enkele dingen die lasrook kan doen:

  1. Gezondheidsrisico’s: Lasrook kan verschillende schadelijke stoffen bevatten, zoals metalen (zoals lood, cadmium, chroom, nikkel), fijnstofdeeltjes, gassen (zoals ozon, stikstofoxiden) en andere chemische verbindingen. Deze stoffen kunnen bij inademing gezondheidsrisico’s veroorzaken, zoals irritatie van de luchtwegen, ademhalingsproblemen, longaandoeningen, metaalvergiftiging en andere gezondheidsklachten.
  2. Milieueffecten: Lasrook kan bijdragen aan milieuvervuiling, vooral als de lasactiviteiten worden uitgevoerd in open lucht of onvoldoende afzuigingssystemen aanwezig zijn. De schadelijke deeltjes en gassen in de lasrook kunnen zich verspreiden in de atmosfeer en negatieve effecten hebben op de luchtkwaliteit en het milieu.
  3. Brand- en explosiegevaar: Lasrook kan ontvlambare en brandbare stoffen bevatten, zoals coatings of brandbare dampen. In combinatie met ontstekingsbronnen, zoals vonken, kan lasrook brand- en explosiegevaar creëren in de werkomgeving als er niet voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Om de risico’s van lasrook te verminderen, is het belangrijk om geschikte veiligheidsmaatregelen te nemen. Dit omvat het gebruik van goede ventilatie en afzuigingssystemen om de lasrook af te voeren, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals ademhalingsmaskers, het werken in goed geventileerde ruimtes en het volgen van de veiligheidsrichtlijnen en procedures die zijn vastgesteld door de werkgever en de geldende regelgeving.

Het is essentieel om de blootstelling aan lasrook tot een minimum te beperken om de gezondheid en veiligheid van de laswerkers en andere aanwezigen te beschermen.

Dextools voor het afzuigen van lasrook

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en perslucht en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmenafzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie. Ook bieden wij voor diverse merken de filterzakken / patronen. Daarbij kunnen wij ook het onderhoud verzorgen.

“Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen.”

Geef een reactie