Wat is een zuigtransport systeem

Categorie: Bulkhandeling

Zuigtransport biedt uitkomst wanneer er een grote afstand moet worden overbrugd. Daarnaast is het met zuigtransport mogelijk om met meerdere afnamepunten te werken. Daarbij is het met een zuigtransportsysteem eenvoudiger om van silo naar silo te transporteren.

Het modulair ontwerp van onze vacuüm zuigtransport units voor de chemische-, farmaceutische- en voedselindustrie, verschaft ons de mogelijkheid om de unit met geringe aanpassingen voor zijn specifieke toepassing geschikt te maken. Hierdoor zijn ook applicaties van b.v. toxische of explosiegevoelige materialen mogelijk.

In een vacuüm zuigtransport systeem spelen vele factoren een rol in de te realiseren transport capaciteit. De gemiddelde transport capaciteit bedraagt 100 kg/h voor onze kleinste systemen tot 3.500 kg/h voor onze grootste unit. (maximaal gerealiseerde capaciteit 12.000 kg/h)

Het merendeel van de te overbruggen transportafstanden bedraagt 15 m horizontaal bij 10 m verticaal. (maximaal gerealiseerde transportafstand 100 m horizontaal en 40 m verticaal). Vacuümtransport is een speciale vorm van materiaalverplaatsing, welke op grond van onderdruk de voorkeur verdient boven mechanisch of blaastransporten wanneer kritieke stoffen dienen te worden verplaatst, waarbij blootstelling aan mens, machine en milieu dient te worden vermeden.

Geef een antwoord