Categorie: Procestechniek

De machinerichtlijn (2006/42/EG) geeft de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, inclusief de minimale eisen, aan machines, hijs- en hefgereedschappen, kabels en meer. Deze richtlijn is nodig om CE-markering te toepassen op dergelijke apparaten en bestaat uit een aantal onderdelen.