Met behulp van centrale stof afzuigsystemen aangesloten op een breed pijpleidingennetwerk met veel aansluitdozen kan het op de vloer gemorste stof op elk moment worden opgezogen. Hiervoor wordt een flexibele zuigslang in de aansluiting van de zuigleiding gestoken. Het stof wordt door het door een vacuümpomp opgewekte…