Wie moet CE-markering aanbrengen?

Categorie: Algemeen


De verantwoordelijkheid voor het aanbrengen van de CE-markering ligt bij de fabrikant of de gemachtigde vertegenwoordiger die het product binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt brengt. De fabrikant is degene die het product ontwerpt, produceert of laat produceren en verantwoordelijk is voor de conformiteit met de toepasselijke EU-richtlijnen of verordeningen.

Als de fabrikant buiten de EER is gevestigd, moet deze een gemachtigde vertegenwoordiger binnen de EER aanstellen. De gemachtigde vertegenwoordiger treedt namens de fabrikant op en heeft dezelfde verantwoordelijkheden met betrekking tot de CE-markering en de naleving van de relevante wetgeving.

Het is belangrijk dat de fabrikant of de gemachtigde vertegenwoordiger de nodige stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die zijn vastgelegd in de toepasselijke EU-richtlijnen of verordeningen. Dit omvat het uitvoeren van de vereiste conformiteitsbeoordelingsprocedures, het opstellen van de technische documentatie, het testen van het product (indien nodig) en het opstellen van de EU-conformiteitsverklaring.

Zodra de fabrikant of de gemachtigde vertegenwoordiger heeft vastgesteld dat het product voldoet aan de toepasselijke vereisten, kan de CE-markering worden aangebracht op het product of de bijbehorende documentatie, zoals de gebruiksaanwijzing of de verpakking. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de Europese wetgeving en kan vrij op de markt worden gebracht binnen de EER.

Het is ook belangrijk op te merken dat sommige producten onderhevig kunnen zijn aan aanvullende certificeringen of conformiteitsbeoordelingen door aangemelde instanties voordat de CE-markering kan worden aangebracht. Dit geldt met name voor bepaalde categorieën van producten, zoals medische hulpmiddelen, bouwproducten en drukapparatuur.

Dextools voor de juiste installaties met CE-markering 

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze, waarbij niet alleen het optimaal functioneren van het systeem van belang is, maar ook o.a. de onderhoudsgevoeligheid ervan.

Wij als Dextools weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een advies niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dextools staan voor kwaliteit, service en oplossinggerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dextools Filtertechniek omvat een brede range van ontstoffingstechniek zoals industriele stofzuigers, mobiel afzuigunits of grote stof afzuig installaties. Deze systemen zijn er ook in de ATEX uitvoeringen. Daarnaast hebben wij een breede range van afzuigbanken of wanden, stoffilters en ventilatoren. Deze systemen zijn voor een grote variëteit aan toepassingen zoals in de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie.

Dextools Procestechniek omvat bulk handeling systemen zoals zakkenleegmachinesbig bag loading en unloading systemen en vacuüm transportsystemen. Deze worden in de chemie, farmacie, food of verwerkende industrie toegepast. Daarnaast hebben wij tabletpersenmetaaldetectorenblister en cartoning machines, camera inspectie systemen en tablet/poeder/vloeistof vullijnen voor de food en farmaceutische industrie.

Geef een reactie