By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.
0646808297 info@dextools.nl Waarderweg 54 08:00 - 17:00

Wat is een stoffilter?

Soms aangeduid als een stofafscheider, is een stoffilter ontworpen om deeltjes uit de lucht te verwijderen. Voor huizen die vatbaar zijn voor schimmels of gezinnen die last hebben van allergieën, astma of andere aandoeningen van de luchtwegen, kan een stoffilter van onschatbare waarde zijn. In…

Hoe kan je filterpatronen wisselen?

Drie eenvoudige stappen om het filter te vervangen van uw mobiele stof- en rookafzuiger Bestel een nieuw filter bij een verkooppunt bij u in de buurt. Open het apparaat, haal de oude filter eruit en vervang dit met het nieuwe filter. Monteer de nieuwe filter binnen enkele minuten.

Wat is een centrale stof afzuigsystemen?

Met een centraal stofzuigsysteem kunnen stoffen en materialen op diverse plaatsen in de werkomgeving opgezogen en centraal verzameld worden. Aantal op maat gemaakt op basis van uw situatie! Een centraal stofzuigsysteem is ideaal in situaties waarbij het gewenst is vanaf verschillende plekken in de werkomgeving stoffen op…

Wat is een HEPA 13 filter?

HEPA is een afkorting van High Efficiency Particulate Absorbing en is een speciaal filter die zeer fijne stofdeeltjes uit de afvallucht (uit te blazen lucht) van een stofzuiger haalt. … Een HEPA13 filter is dus beter dan een HEPA12 filter. Over het algemeen zijn de HEPA filters uitwasbaar. Een HEPA filter bestaat uit een mat…

Hoe werkt een Cycloonfilter?

Met hydrocyclonen kunnen vuildelen met een hoog soortelijk gewicht op efficiënte wijze worden uitgefilterd. Doordat de vloeistof tangentiaal wordt ingelaten ontstaat een centrifugale stroom die de vuildelen naar de buitenkant van het filter dwingt.

Hoe kunt je een silo wegen?

Het wegend opstellen van een silo wordt gedaan d.m.v. loadcellen. Deze loadcellen worden tussen de siloconstructie en de fundatie geplaatst. De weegbereiken variëren van 100 kg tot 500 ton per loadcell. De loadcell constructie is voorzien van een beveiliging tegen horizontale en verticale krachten.

Wat weegt een kuub?

Het soortelijk gewicht van een kuub is afhankelijk van het product. Een big bag zand a 1 kuub weegt gemiddeld tussen de 1400 en 1500kg. Een big bag Grind daarentegen zit al snel aan een gewicht van 1600kg. Enkele producten zoals schelpen, houtsnippers of boomschors hebben een veel lager soortelijk gewicht

Wat doet een silo?

Een silo is een opslagplaats voor stort- of bulkgoederen in de vorm van poeders of korrelvormige producten zoals graan, kolen, cement, veevoer, zand, grind, kunstmest, enz. Wanneer de voorraad in de silo tussentijds op is, kan deze door middel van een bulkwagen weer hervuld worden, zonder dat de silo hiervoor naar…

has been added to the cart. View Cart