By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.
0646808297 info@dextools.nl Waarderweg 54 08:00 - 17:00

Wat is een stoffilter?

Soms aangeduid als een stofafscheider, is een stoffilter ontworpen om deeltjes uit de lucht te verwijderen. Voor huizen die vatbaar zijn voor schimmels of gezinnen die last hebben van allergieën, astma of andere aandoeningen van de luchtwegen, kan een stoffilter van onschatbare waarde zijn. In…

Hoe werkt een Cycloonfilter?

Het filteren van stof door middel van cycloonfilters werkt zeer goed. Een Cycloonfilter filtert bijvoorbeeld tot een cycloon is een centrifugaalafscheider waarbij de deeltjes als gevolg van hun massa door de centrifugaalkracht naar de buitenkant worden geslingerd. De intredende lucht wordt automatisch gedwongen om een snel ronddraaiende…

Wat is een cycloon stofafzuiging?

In de cycloon stofafzuiger worden stof en materiaal door centrifugale krachten gescheiden, waardoor het stof via de onderzijde uitgeworpen wordt. Om te zorgen dat alles toch naar behoren blijft functioneren kunnen onze experts een of meerdere malen per jaar een inspectie uitvoeren aan de cycloon…

Beladingsbalg kopen?

Wilt u een beladingsbalg kopen? Dan bent u bij Dextools absoluut aan het juiste adres.Voor bijna elke toepassing kunt u bij ons wel een geschikte beladingsbalg kopen. Beladingsbalgen voor het laden van tankers, geschikt voor het transporteren van producten (poeder, graan en vezels) van opslagcontainers…

Hoe werkt een beladingsbalg ?

Het belangrijkste idee achter het systeem van de beladingsbalg is het lossen van het poeder of het korrelige bulkvaste lichaam door een verticale kolom door zijn eigen gewicht en het verzamelen van om het even welk stof binnen de zelfde ingesloten kolom naar omhoog. De…

Wat is een beladingsbalg ?

Een beladingsbalg is het eindstation in het bulkbeladingsproces. De balg wordt gebruikt om bulkgoederen te laden in bulkwagens, bulkschepen en silo´s. Wanneer bulkgoederen vanuit de vrachtwagen worden geladen naar een opslag, kan een deel van het product verloren gaan door stof dat omhoog beweegt. De…

Welke stoffen zijn licht ontvlambaar?

Zeer licht ontvlambaar: vlampunt lager dan 0°C (K0), zoals aceton. Licht ontvlambaar: vlampunt tussen 0°C en 21°C (K1), zoals brandspiritus. Ontvlambaar: vlampunt tussen 21° en 55°C (K2), zoals petroleum. Stoffen met een vlampunt boven 55°C worden “brandbaar” (K3) genoemd, zoals dieselolie. Alleen deeltjes kleiner dan 0,5 mm zorgen voor stofexplosies. De…

Waarom is houtstof explosief?

Als er voldoende fijn houtstof in de lucht aanwezig is, kan één enkel vonkje van een lamp of machine voldoende zijn om een stofexplosie te veroorzaken. De menging van houtstof en lucht in het systeem kan zorgen voor een explosief mengsel. Dextools We zijn best trots om ons in de Benelux…

Hoe ontstaat een stofexplosie?

Stofexplosies kunnen ontstaan als brandbare vaste stoffen in kleine deeltjes gemengd worden met lucht en in aanraking komen met een ontstekingsbron. Dextools We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op…

Hoe kan je filterpatronen wisselen?

Drie eenvoudige stappen om het filterpatronen te vervangen van uw mobiele stof- en rookafzuiger Door de keuze van hoogwaardige filtermaterialen bereiken onze filterzakken lange standtijden met optimale filtratieresultaten. Ons assortiment aan filterzakken, filterslangen, sterfilters, multifilterzakken en nog veel meer soorten en types worden gefabriceerd met behulp van…

has been added to the cart. View Cart