Om meer te weten over luchtfiltratie moeten wij eerst meer vertellen over luchtfilters. Luchtfilters bestaan in twee soorten: filters voor vaste deeltjes en filters voor gasvormige deeltjes. Beide types streven hetzelfde doel na, namelijk het verminderen van een concentratie van deeltjes in de lucht. Gasvormig deeltjes kunnen worden gefilterd door middel van adsorptie. Adsorptie wordt veroorzaakt door London dispersie krachten, een soort Van der Waals krachten, die tussen de moleculen onderling bestaat. Deze kracht heeft gelijkwaardige eigenschappen als de gravitatiekrachten die bijvoorbeeld tussen planeten heersen. Het actief kool in deze filters is in staat gasvormige deeltjes door middel van adsorptie uit de lucht te filteren. Afhankelijk van het toepassingsgebied kunnen verschillende typen kool toegepast worden.

Een luchtfiltratie filterinstallatie is schoon als alle systeemcomponenten, inclusief de luchtfilters, zichtbaar schoon zijn. Goed onderhoud begint met regelmatige aandacht. Vier tips waarmee uw filterinstallatie zo lang mogelijk meegaat en zo efficiënt mogelijk draait. Daarom geven wij u de volgende vier tips over de :

1 CONTROLEER MAANDELIJKS DE LUCHTFILTRATIE

 • op doorweking van filterelementen om het risico op microbiologische aangroei te reduceren
 • op het afscheuren of opschuren van filterzakken
 • op andere mechanische mankementen zoals beschadigde afdichtingen
 • de waarden van de verschildruk en de bedrijfsuren en registratie daarvan

2 VERVANG FILTERS VAN DE LUCHTFILTRATIE

 • bij visuele lekken en beschadigingen
 • bij doorweking van het filter
 • na bouw of verbouwing van de installatie
 • als de eindweerstand bereikt wordt die de LBK-fabrikant of systeemleverancier aangeeft
 • als de wisselfrequentie (zie tabel 6) bereikt wordt
 • bij voorkeur na het pollenseizoen (in de herfst) of na het stookseizoen (in het voorjaar)

3 AANDACHTSPUNTEN BIJ FILTERWISSELING

 • sla reservefilters droog en schoon op in de originele verpakking
 • draag bij het wisselen van filters beschermende kleding
 • pak de vuile filters zorgvuldig in om te vermijden dat verontreinigingen ontsnappen
 • reinig de installatie en vervang beschadigde afdichtingen, klemmen en dergelijke
 • installeer het nieuwe filter voorzichtig om beschadigingen zoals ingeklemde zakken te vermijden
 • controleer de nulwaarde van de verschildrukmanometer en de bedrijfsurenteller.

4 AFVOER VAN VUILE BUITENLUCHT- EN RECIRCULATIEFILTERS

Filters die schadelijke stoffen – toxisch, pathogeen – hebben afgevangen, moeten als chemisch afval worden afgevoerd. Hiervoor gelden de lokale milieuregels. Overige filters behandelt u als industrieel afval, en kunt u bijvoorbeeld aanbieden bij een industriële afvalverbrande

Contact over luchtfiltratie?