Stollingsprocessen zijn afvalverwerkingsmaatregelen met als doel een stabiel, stortbaar uitbestedingsproduct te produceren met zo min mogelijk uitspoeling. Twee aanzuigfilters uit de Infa-Jet AJN-serie van Infastaub registreren de stofemissies die worden gegenereerd bij een kiepstation voor vrachtwagens, dat eindigt in twee verschillende putten.

Afval van chemische processen die verontreinigende stoffen bevatten, zoals katalysatoren die zware metalen bevatten en die worden geproduceerd bij de petroleumverwerking, worden mechanisch vermalen en geïntegreerd in een cementmatrix voor immobilisatie. Het stollingsproces heeft tot doel een stabiel, stabiel en uitloogbestendig eindproduct te produceren dat kan worden afgezet.

De fabrieksbouwer NUKEM Technologies is een specialist in de bouw van consolidatie-installaties en bouwt een consolidatie-installatie en een breekinstallatie voor mineraal afval voor een olieproducent uit de Emiraten. Het doel van de eindklant is het verwerken van vervuild afval van olieproductie zodat het kan worden behandeld en vervoerd en er zijn geen gevaren voor werknemers en het milieu.

Het proces bestaat uit vele processtappen, te beginnen bij het acceptatiegebied, waarin de verschillende vaste afvalstoffen worden aangevoerd door vrachtwagens, graafmachines of big bags. Twee aanzuigfilters uit de Infa-Jet AJN-serie van Infastaub registreren de stofemissies die worden gegenereerd bij een kiepstation voor vrachtwagens, dat eindigt in twee verschillende putten.

De hoge luchtvochtigheid en de agressieve atmosfeer op de locatie vereisen een hoog niveau van corrosiebescherming. Alle plaatwerkdelen zijn daarom voorzien van een oppervlaktebescherming categorie C5, dwz een totale laagdikte van 280-320 µm. Bovendien werden alle kunststoffen en andere componenten aangepast aan de speciale omstandigheden ter plaatse.

Bij het ontwerp is volgens de specificatie rekening gehouden met een volumestroom van 5.220 m³ / h, een ruwgasbelasting van ca. 1-2 g / m³ en een reststofgehalte van <10 mg / m³. De omgevingstemperatuur is maximaal 87 ° C. Voor het filtermediamateriaal viel de keuze op een polyester naaldvilt met een speciale impregnering om zuren en logen af ​​te stoten. Een antistatisch effect wordt bereikt door roestvrijstalen vezels aan het filtermateriaal toe te voegen.

Het gesedimenteerde stof wordt teruggevoerd naar het stollingsproces, zodat er geen productverlies optreedt.

Dextools voor alle aanzuigfilters

We zijn best trots om ons in de Benelux marktleider in de filtertechniek te mogen noemen. Met ruime ervaring heeft Dextools alle kennis in huis om op een kostenefficiënte wijze het beste stof afzuigsysteem te leveren. Zo zorgen we dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken om vervuiling en gezondheidsschade op de werkvloer en realiseren we tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen en een optimale productie.

Wij leveren een brede range van stoffilters oplossingen zoals en trilling gereinigde stofafzuiging filters, afzuigarmen, afzuigbanken en ventilatoren voor een grote variëteit aan toepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie, chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, bouw, metaalverwerkende industrie, diervoederindustrie.

Na vele jaren ervaring in uiteenlopende industrieën te hebben opgedaan, weten we wat er nodig is om een schone en veilige werkomgeving te creëren en de geldende wet- en regelgeving na te leven. We bieden oplossingen voor schone lucht die voldoen aan de hoogste eisen en de veranderende behoeften binnen bedrijven. We dragen bij aan de verbetering van de werkomgeving, vermindering van de milieueffecten, terwijl tegelijkertijd een efficiëntere productie wordt gerealiseerd

Contact