Categorie: Afzuigunits

Het filteren van stof door middel van cycloonfilters werkt zeer goed. Cycloonfilter filtert bijvoorbeeld tot Een cycloon is een centrifugaalafscheider waarbij de deeltjes als gevolg van hun massa door de centrifugaalkracht naar de buitenkant worden geslingerd. De intredende lucht wordt automatisch gedwongen om een snel ronddraaiende dubbele spiraalbeweging aan te nemen, de zogenaamde “double-vortex”.

Meestal wordt een cycloon vanwege zijn relatief geringe rendement en relatief hoge restemissie gebruikt als voorafscheider om de grootste stofbelasting weg te nemen voor een tweede ontstoffingsinstallatie zoals bijvoorbeeld een wasser of doekenfilter.
De voorafscheiding gebeurt meestal op deeltjes > 5µm en vindt zijn toepassing in:

  • de hout- en meubelindustrie
  • de bouwsector
  • de glasindustrie
  • de transportsector bij op- en overslag
  • de levensmiddelenindustrie
  • afvalverbrandingsinstallaties
  • de chemische industrie
  • smeltprocessen in metallurgie
  • sinterprocessen
  • koffiebranderijen.