Categorie: Afzuigunits

In het kader van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn werkgevers verplicht om de blootstelling aan lasrook te beoordelen. Lasrook wordt gezien als een mengsel van ongedefinieerde samenstelling. Tijdens een 8-urige werkdag geldt hiervoor een wettelijke grenswaarde van 1 mg/m3