Categorie: Procestechniek

Bulkhandling, ook bekend als bulkmateriaalbehandeling , omvat het ontwerp van apparatuur en machines die worden gebruikt bij de behandeling van droge materialen zoals steenkool, zand, grind, klei, mineralen, cement, zout, chemicaliën, graan, meel, stenen en dergelijke. Het kan en wordt daarom gebruikt in vrijwel alle industriële sectoren waar grote hoeveelheden droge materialen van de ene plaats naar de andere moeten worden verplaatst : van kolen- en bruinkoolwinning tot cement, van tunnels tot energiecentrales, van havens tot zout en meststoffen enz…

Aan de andere kant is unit handling gericht op het verplaatsen (hanteren) van verschillende artikelen of eenheidsformaten die onafhankelijk kunnen worden afgehandeld, zelfs wanneer ze in grote hoeveelheden worden vervoerd of aanzienlijk in omvang zijn. Gewoonlijk omvat apparatuur voor unitbehandeling verschillende soorten transportbanden die in verschillende soorten toepassingen worden gebruikt, maar het vereist altijd dat de verenigde lading afzonderlijk kan worden geïdentificeerd , indien nodig kan worden behandeld , geëxtraheerd of afzonderlijk kan worden vervoerd .

Product en kennisleverancier voor de bulk- en procesindustrie

Als het gaat om bulkhandling , biedt Dextools een uniek assortiment hoogwaardige componenten voor de bulkhandlingindustrie. Door jarenlange ervaring is Dextools inmiddels toonaangevend binnen verschillende markten waar bulkhandling van belang is.  Onze ervaren engineers denken graag met u mee! Dextools heeft al decennia lang passende oplossingen voor vele bedrijfstakken en toepassingsgebieden.

Contact voor vragen over bulkhandling?

Neem contact met ons op voor vragen over bulkhandeling.